Zoek op

zorgboerderij

zorgboerderij zelfst.naamw. een landbouwbedrijf waar mensen met een integratieproblematiek omwille van ziekte, handicap, problematische opvoedingssituatie, (licht) delinquent verleden in staat te zijn geacht aan een aangepaste dagbesteding geholpen worden om zich voor zover mogelijk te (re-)integre...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/zorgboerderij

zorgboerderij

boerderij waar mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking of met psychische klachten begeleid eenvoudige werkzaamheden kunnen verrichten en soms ook kunnen wonen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/zorgboerderij

Zorgboerderij

Zorgboerderijen of kijkboerderijen zijn landbouwbedrijven waar mensen met een integratieproblematiek omwille van ziekte, handicap, problematische opvoedingssituatie, (licht) delinquent verleden en na professionele beoordeling daartoe in staat te zijn geacht zonder enig ernstig veiligheidsrisico voor derden, via aangepaste dagbesteding geholpen wor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgboerderij

Zorgboerderij

(Voormalig) agrarisch bedrijf dat zorg aanbiedt, zoals kinderopvang of gehandicaptenzorg.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10651

Zorgboerderij

Agrarisch bedrijf waar mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking, psychiatrische cliënten of zorgbehoevende ouderen met een zorg- of hulpvraag terechtkunnen voor dagbesteding, dagopvang of arbeidstraining. Op sommige zorgboerderijen kan men logeren of wonen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.