Zoek op

zwavel

zwavel zelfst.naamw. scheikunde , element scheikundig element met symbool S en atoomnummer 16. Het is een geel niet-metaal Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'zwavel' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. D...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zwavel

ZWAVEL

1) Bestanddeel van buskruit 2) Brandbare stof 3) Chemisch element 4) Delfstof 5) Element 6) Geelachtige delfstof 7) Grondstof voor buskruit 8) Licht ontvlambare stof 9) Metalloïde 10) Scheikundig element 11) Solfer 12) Soort brandstof 13) Sulfer 14) Zeer brandbare stof
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZWAVEL/1

Zwavel

Zwavel is een scheikundig element met symbool S en atoomnummer 16. Het is een geel niet-metaal. == Ontdekking == Al in de 9e eeuw v.Chr. was bekend dat een mengsel van zwavel, kool en teer uiterst brandbaar was en daarom werd het regelmatig toegepast bij oorlogshandelingen. In de 12de eeuw werd in China buskruit uitgevonden dat een mengsel was van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwavel

Zwavel

Let op: Spelling van 1914 Zie NIJVERHEID, blz. 513 en voorts P.B. 1880 no. 13 en 1906 no. 7.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Zwavel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] [zeker, zekere] licht ontvlambare delfstof.
~AARDE, v. [geen meervoud] aarde die zwaveldeelen in zich bevat.
~ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] als zwavel.
~ADER, v. (-s), streek onder de aarde waar zwavel gevonden wordt.
~BERG, m. (-en), zwavelmijn.
~BLOEM, v.
~DAMP, m. ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0029.htm

Zwavel

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Zwavel``] Scheikundig teeken S., aequivalent 201, soortelijk gewigt 1,99 à 2,087, smelt hij 111o C en verdampt hij 350o, lost zich in het water in het geheel niet, in alcohol slechts zeer weinig op, is lichtgeel, ondoorschijnend, komt in de natuur gedegen, zelfs gekristaliseerd, m...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0027.htm

zwavel

chemisch element
Jaar van herkomst: 1450 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

zwavel

Orthorhombisch mineraal van het gedegen element zwavel.
Categorie: Materialen > mineraal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Zwavel

Zwavel Zwavelverbindingen spelen in het milieu vooral een rol in de vorm van de verzurende zwaveloxiden (SO2). Deze ontstaan bij de verbranding van zwavelhoudende olie en kolen, bijvoorbeeld in energiecentrales en scheepsmotoren. Ook aardgas kan zwavelhoudend zijn. Dit zwavel wordt er echter voor de verbranding uit gehaald. Om de verzuring van het ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Zwavel

S, zwavelatoom. Komt voor in fossiele brandstoffen en leidt tot luchtverontreiniging bij verbranding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

Zwavel

Chemisch element, dat in verbindingen voor kan komen die voor extreme pressure bescherming zorgen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

zwavel

Afk.: S Def.: scheikundig element uit de reeks niet-metalen van het periodiek systeem met atoomnummer 16 Toelichting: zwavel komt in de natuur in zuivere vorm voor als octazwavel(S8). Zwavel is het synoniem voor octazwavel waarvoor de afkorting S8 wordt gebruikt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Zwavel

Zwavel wordt in steenkool verbrandt tot zwaveldioxide. In de rookgasontzwavelingsinstallatie wordt minstens 90% van deze zwavel uit de rookgassen gehaald. De zwavel wordt via een chemisch procédé gebonden aan kalksteen, waardoor gips ontstaat. Het gips (productie: 50.000 ton per jaar) wordt afgevoerd en in de bouwindustrie gebruikt voor gipsb.....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11040

zwavel

scheikundig element (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/zwavel

Zwavel

Symbool: S, Atoomnummer 16 Lees meer op Periodiek systeem: Zwavel
Gevonden op http://www.lenntech.nl/periodiek/periodiek-systeem.htm

zwavel

scheikundige stof die gemakkelijk gaat branden vb: lucifers hebben kopjes van zwavel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zwavel

Zwavel

Zwavelverbindingen spelen in het milieu vooral een rol in de vorm van de verzurende zwaveloxiden (SO2). Deze ontstaan bij de verbranding van zwavelhoudende olie en kolen, bijvoorbeeld in energiecentrales en scheepsmotoren. Ook aardgas kan zwavelhoudend zijn. Dit zwavel wordt er echter voor de verbranding uit gehaald. Om de verzuring van het milieu ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000023.ht
Geen exacte overeenkomst gevonden.