Zoek op

Zwitterion

Een zwitterion (Duits: zwitter, hermafrodiet), of een dipolair ion, draagt zowel een positieve als negatieve lading, op verschillende plaatsen in de verbinding. In een neutrale omgeving zijn alle (dat wil zeggen van een slechts verwaarloosbaar deel van de moleculen niet) ioniseerbare groepen geïoniseerd en ontstaat er een dipoolmoment. Ook zijn z...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitterion

zwitterion

engelse vertaling: zwitterion
Een zwitterion heeft zowel een positieve als negatieve lading. Moleculen met een zure en een basische groep zijn bij een bepaalde pH zwitterion. Het ion kan gevormd worden door een interne zuur-base reaktie. Een aminozuur is een voorbeeld van een zwitterion.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518
Geen exacte overeenkomst gevonden.