Kopie van `Bibliotheken Vlaanderen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Taal en literatuur > Naslag acroniemen
Datum & Land: 05/10/2007, BE
Woorden: 96


AAT
Art & Architecture Thesaurus

ABM
Artbibliographies Modern (naslagwerk)

ACARB/VOKB
zie VOKB

AKL
Das Allgemeine Künstlerlexicon (naslagwerk)

ANTILOPE
Collectieve catalogus van tijdschriften van België

Anet
Antwerps Netwerk (bibliotheekautomatiseringsnetwerk UA)

Anubis
Antwerpse en Universitaire Bibliotheken In Samenwerking

API
Architectural Publications Index on disc

ARLIS
Art Libraries Society

ARA
Algemeen Rijksarchief

ASCII
American Standard Code for Information Interchange

Belnet
Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk, zie ook DWTC

BHA
Bibliography of the History of Art

BOLD
On line gids van Belgische bibliotheken

Cageweb
Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken

CCB
Collectieve Catalogus van Boeken in België, zie ook UNICAT

CDS/ISIS
Unesco’s bibliotheek software

CDWA
Categories for the Description of Works of Art

COMMUBIB
Commissie Museumbibliotheken (zie ook VMV)

CODART
Council for curators of Dutch and Flemish art

COB
Centrale openbare bibliotheek (verouderde naamgeving)

DAAI
Design and Applied Arts Index

DC
Dublin Core (metadata)

DOBIS/LIBIS
Bibliotheeksoftware van de K.ULeuven en Libis-net

DRUKsel
een beurs van boekenmakers, bibliofiele drukkers en kleine uitgevers

DWTI
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie

DWTC
Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden

ELEKTRON
Project voor wetenschappelijke Informatievoorziening in Vlaamse wetenschappelijke Instelling, zie ook VOWB

FAQ
Frequently Asked Questions

FWO
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

ICT
informatie- en communicatietechnologie

ICOMOS
International Council on Monuments and Sites

ICOM
The International Council of Museums

IFLA
The International Federation of Library Associations and Institutions

IMPALA
Belgisch Elektronisch Documentbestelsysteem

ISO
International Standards Organisation

IT
Informatietechnologie

IWETO
Inventaris van Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek (Vlaanderen)

KB of KBR
Koninklijke Bibliotheek Albert I

KIK
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

KMSKB
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

KMSKA
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

KMKG
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

KULeuven
Katholieke Universiteit Leuven

KUB
Katholieke Universiteit Brussel

KVAB
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

LCC
Library of Congress Classification

LCSH
Library of Congress Subject Headings

LIBIS-net
samenwerkingsverband van instellingen die gebruik maken van DOBIS-LIBIS

LUC
Limburgs Universitair Centrum

MARC record
MAchine-Readable Cataloging record

MIAT
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel

MOMU
ModeMuseum

NAV
Vlaamse Architectenvereniging

NVB
Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen

OB
openbare bibliotheek

OKBN
Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland

OKV
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen

Ovinob
Oost-Vlaams Informatienetwerk Openbare Bibliotheken

PHL
Provinciale Hogeschool Limburg

PMMK
Museum voor Moderne Kunst Oostende

POB
(Plaatselijke) openbare bibliotheek

RAA/RILA
Répertoire international de la Littérature de l'Art-Répertoire d'Art et d'Archéologie, nu: BHA

RKD
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

RLG
Research Libraries Group

RUG
Zie UG

RUCA
Universitair Centrum Antwerpen, zie UA

SBA
Stadsbibliotheek Antwerpen

SB
schoolbibliotheek

SERV
Sociaal-Economische Raad Vlaanderen

SMAK
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

STCV
Short Title Catalogue Vlaanderen

TGN
Thesaurus of Geographic Names

UA
Universiteit Antwerpen (fusie van UIA, RUCA en UFSIA)

UFSIA
Universitaire Faculteiten St-Ignatius te Antwerpen, zie UA

UG
Universiteit Gent

UIA
Universitaire Instelling Antwerpen, zie UA

ULAN
Union List of Artist Names

UNICAT
Belgian virtual Union Catalogue

URL
Uniform Resource Locator (internet-adres)

VCOB
Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken

Vlakam
Vlaamse Archeologen, Kunsthistorici en Musicologen

VLACC en VLACC II
Vlaamse Centrale Catalogus voor Openbare Bibliotheken

Vlabidoc
Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids

VMW
Vlaamse Museumvereniging

VOKB
Vereniging voor een Kunst- en Onderzoekscentrum te Brussel (ook ACARB, Frans acroniem)

VOWB
Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk

VUBIS
Bibliotheeksoftware van Geac

VUB
Vrije Universiteit Brussel

VVB
Vlaamse Virtuele Bibliotheken

VVBAD
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen

WB
wetenschappelijke bibliotheek

WENK
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst

WG-PAT
(Belnet) Werkgroep Patrimonium

Winob
West-Vlaams Informatienetwerk Openbare Bibliotheken

WVC
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Vlaamse Gemeenschap)