Kopie van `Techniek in beeld`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Techniek in beeld
Categorie: Techniek en industrie
Datum & Land: 16/05/2013, NL
Woorden: 151


Aandrijftechniek
Op mechanische wijze iets in beweging krijgen.

Afsluiter
Een mechaniek om de doorstroming van een leiding te regelen (gas, vaste stof of vloeistof), door het (deels) openen of sluiten van een (of meerdere) doorstroomopeningen. Afsluiters worden in vele toepassingen gebruikt, zowel in de industrie als in huishoudens. Ook een kraan is een afsluiter.

Afstellen
Inregelen. Instellen. Regelen. Bijstellen.

Afwerken
Afronden. Voltooien. De laatste hand aan iets leggen

AKA techniek
Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent die ondersteuning geeft in de techniek. Je werkt over het algemeen onder toezicht en-of begeleiding van een leidinggevende of van een ervaren collega.

Allround
Met alle voorkomende werkzaamheden bekend zijn.

Applicatie
Softwareprogramma.

Arbeidsmarkt
Banenmarkt.

Associate degree
Diploma tussen MBO en HBO in.

Automatisering
Een productiewijze dat helemaal computergestuurd is.

Avionica
Verzamelnaam van elektriche, navigatie- en vluchtgeleidingsystemen. Het woord wordt in de vliegtuigbouw gebruikt.

Bedrading
Voorziening met draden

Bekabelen
Voorzien van kabels

Bestek
Nauwkeurige beschrijving van opzet, uitvoering, het te gebruiken materialen, werkzaamheden en kosten.

Besturingstechniek
Besturingstechniek houdt zich bezig met zaken als het laten werken van machines en aansturing van installaties. Besturingstechniek richt zich veel op de industrie, dat wil zeggen machinebouwers en machinefabrieken.

Boorplatform
Drijvend of op de bodem staand platform van waaraf boringen onder water worden verricht.

Brandkraan
Grote kraan aan de waterleiding op straat of in een gebouw waaraan brandslangen gesloten kunnen worden.

CAD-tekenpakket
Afkorting van Computer Aided Design. Computersysteem voor het ontwerpen van werktekeningen.

Carrosseriebranche
Bedrijven die ombouwen van auto†™s produceren.

Chassis
Onderstel van een auto.

Checklist
Controlelijst.

Cleanroom
Een ruimte waar belangrijke omstandigheden als temperatuur en hygiëne aan hoge eisen voldoen, omdat dit nodig is voor de kwaliteit van producten of om objecten te kunnen testen.

CNC
Afkorting van Computer Numerical Control. Vol automatisch. Computergestuurd.

CNC-plaatwerker
Als CNC-plaatwerker bewerk je platen met computergestuurde machines.

CNC-verspaner
Als CNC-verpaner pas je verschillende verspanende bewerkingen toe met computergestuurde machines.

Component
Bestanddeel.

Composiet
Versterkingsmateriaal.

Constructie
Bouwwerk.

Constructiewerker
Iemand die verschillende onderdelen samenstelt tot een geheel.

Conventioneel
Op de ouderwetse-handmatige manier.

Correctief
Verbeteren. Onschadelijk maken.

Corrosie
Aantasting van metaal.

Dakbedekking
Materiaal waarmee het dak is bedekt, bijvoorbeeld lood, koper en zink.

Data
Elektronische gegevens.

Database
Hoeveelheid bij elkaar behorende informatie die als een eenheid in de computer staat.

Demonteren
Uit elkaar halen.

Dienstverlening
Het leveren van diensten. Service.

Distributienet
Verzameling van voorzieningen die nodig zijn voor een distributie van een product, bijvoorbeeld aardgas.

Draaibank
Een werktuigmachine voor het bewerken van cilindervormige werkstukken. De draaibank verschilt sterk van de meeste andere werktuigmachines, want bij de draaibank staat het snijgereedschap (draaibeitel) stil, terwijl het werkstuk beweegt (draait).

Drukregelaar
Een specifieke vorm van een regelklep waarmee de druk van een doorstromend gas kan worden geregeld, bijvoorbeeld bij het lassen. De meeste mechanische drukregelaars bestaan uit een membraan en een veer die samen een klep bedienen.

Eindproduct
Wat na een aantal bewerkingen verkregen wordt. De voor de klant bestemde product.

Elektronica
Onderdeel van elektrotechniek die zich bezighoudt met het gedrag van elektronen in 'actieve componenten' zoals elektronenbuizen en transistors.

Elektrotechniek
Vakgebied dat zich bezighoudt met de studie en de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden van bijvoorbeeld elektromotoren en elektrische centrales tot computers en verfijnde meet-en telecommunicatieapparatuur.

Elektrotechnische industriële producten en systemen
Vakgebied dat zich bezighoudt met de studie en de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden bij bedrijven in de industrie.

Energiecentrale
Een bouwwerk dat het opwekken van energie als functie heeft. Het opwekken van energie kan gebeuren door gebruik van verschillende natuurlijke producten zoals water, wind, zon en delfstoffen. Men kan onderscheid maken tussen elektriciteitscentrales, die als primaire taak het opwekken van elektriciteit hebben, en warmtekrachten.

Engineering
Geheel van technologisch onderzoek en planning aangaande een groot industrieel, agrarisch of bouwkundig project.

European Aviation Safety Agency
Organisatie die de Europese regelgeving van het vliegtuigbouw vastlegt.

Fijnmechanische techniek
Vakgebied van de precisieapparatuur.

Fossiele brandstof
Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde. Hieronder vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool.

Freesmachines
Een machine dat met een snel ronddraaiend stuk gereedschap een vorm of profiel kan verspanen (het wegnemen van delen door middel van slijpen, zagen of frezen en draaien) uit een stuk materiaal.

Frezen
Bij frezen beweegt de frees (een soort beitel) over het werkstuk.

Gasdistributie
Het verplaatsen van gas van productie naar de verbruiker.

Gasturbines
Een apparaat dat brandstof omzet in een andere vorm van energie, bijvoorbeeld beweging, warmte of elektriciteit.

Gegevensdatabase
Hoeveelheid bij elkaar behorende informatie die als een eenheid in de computer staat.

Gevelbekleding
Materiaal waarmee de gevel is bekleed bijvoorbeeld aluminium.

Glasvezelnetwerk
Verzameling van uiters dunne draden van glas bijvoorbeeld telefoonkabels.

Grafische industrie
Drukkerijen en uitgeverijen.

Grondstof
Hoofdbestanddeel van iets. Vaak onbewerkt en ruw materiaal.

Halfproduct
Industrieel product dat nog enige bewerkingen moet ondergaan alvorens eindproduct te worden.

Hardware
Mechanische en elektronische onderdelen van een computersysteem.

Hulpstof
Stof die bij de productie gebruikt wordt, maar geen bestanddeel is van het nieuwe product.

ICT
Afkorting van Informatie en Communicatie Technologie.

Industrieel proces
Industrie waarvan de producten door toepassing (op grote schaal) van chemische, biologische of andere processen tot stand komen.

Infratechniek
Vakgebied van grond- weg- en waterbouw.

Inregelen
Afstellen van apparatuur.

Installatietechniek
Vakgebied van het installeren. Er zijn 3 vakgebieden: elektrotechnische installatie, werktuigkundige installatie en koudetechnische installatie.

Installeren
Afstellen, inregelen en onderhouden van systemen en apparaten.

Instructie
Richtlijn voor of informatie over hoe je iets moet doen.

Kabel
Een bundel elektriciteitsdraden die afgeschermd zijn door een rubberen of stalen omhulsel.

Klantgericht
Klantvriendelijk.

Kostenraming
Begroting.

Koude- en luchtbehandeling
Koel- en klimaattechniek.

Koudetechniek
Koeltechniek.

Leerplek
Stageplaats.

Leiding
1. Sturing. Begeleiding.2. Buis waardoor vloeistof gaat.

Leidinggevende
Persoon met een sturende en begeleidende rol.

Machinebouw
Vakgebied van het maken en bouwen van machines.

Matrijs
Een holle gietvorm. De holte heeft de vorm van het product dat gemaakt moet worden.

Mechatronica
Samentrekking van mechanica en elektronica.

Mediavormgever
Een mediavormgever maakt verschillende media-uitingen, bijvoorbeeld flyers, websites of filmpjes.

Meetapparatuur
Een elektronisch apparaat, waarmee men elektrische grootheden kan meten.

Meetstation
Plaats waar metingen verricht worden.

Meettechniek
In de metaaltechniek bewerkt men metaal tot de meest uiteenlopende constructies of onderdelen.

Metaalbewerking
Een technisch specialisme waarbij men metalen bewerkt om er (onderdelen van) voorwerpen te maken.

Metaaltechniek
Vakgebied waar men metaal bewerkt tot de meest uiteenlopende constructies of onderdelen.

Mobiele werktuig
Mobiele voertuigen zoals bulldozers, shovels, graafmachines en affaltwerkmachines.

Mobiliteitsbranche
Omvat alle bedrijven die actief zijn met verkoop, verhuur, onderhoud en reparaties van personen- en bedrijfsauto†™s, caravans en aanhangwagens, scooters, fietsen, motor en bromfietsen, takel en begingsbedrijven, tankstations en autowasbedrijven.

Modificatie
Verandering aan machines.

Montage
Het combineren of verbinden van verschillende delen tot een geheel. Monteren.

Monteren
Samenstellen.

Monteur
Iemand die dingen in elkaar zet en of repareert.

Multiskillen
Het trainen van verschillende basisvaardigheden die je nodig hebt als je werkzaam bent in de luchtvaart.

Netwerk
Een systeem van twee of meer aan elkaar gekoppelde computersystemen.

Operator
Bedieningsvakman voor technische installaties in allerlei fabrieken.

Petrochemie
Chemische technologie van aardolie- en aardgasproducten.

Plaatmateriaal
In plaatvorm.

Polijsten
Door een fijne wijze van slijpen en schuren een voorwerp glad en glanzend maken.

Precisieapparaat
Apparaat voor het verrichten van nauwkeurige metingen of bewerkingen.

Precisiedeel
Precies op maat gemaakte onderdelen.

Preventief
Uit voorzorg.