Kopie van `Be-wired`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Automatisering > Computertermen
Datum & Land: 20/07/2013, NL
Woorden: 94


ADSL
'Asymmetric Digital Subscriber Line' ADSL is een technologie die het mogelijk maakt om via de ouderwetse, koperen telefoonlijn nog sneller te surfen dan via de kabel of ISDN. Telefoontikken hoeven voor een ADSL verbinding niet te worden betaald.

analoog
Vroeger moest je kiezen of je analoog of digitaal wilde inbellen naar het Internet. Binnenkort gaan we ons ook nog afvragen of we via het TV kabelnetwerk willen bellen. Het normale telefoon netwerk is een analoog netwerk. Een ISDN lijn werkt digitaal.

apestaartje
(- apestaartje - at) Het '@' teken zit op elk computer toetsenbord en wordt in het Nederlands 'apestaartje' genoemd. (Of is het tegenwoordig 'apeNstaartje'?) In het Engels wordt het teken als 'at' uitgesproken en gebruikt. Elk e-mail adres bevat het 'at' teken. Een web site adres bevat daarentegen per definitie géén @. Alle internet adressen die het @ tek...

Archie
Een programma waarmee je bestanden op anonieme FTP sites kan vinden. Wordt ook wel de allereerste internet zoekmachine genoemd.

ASP
Active Server Pages – door Microsoft ontwikkelde technologie om dynamische webpagina’s en complete websites te genereren.

autoresponder
Met behulp van een autoresponder kun je e-mail die aan een bepaald adres wordt gestuurd automatisch laten beantwoorden. - B -

backbone
Backbones zijn de ruggegraten van het Internet. Het zijn de belangrijkste fysieke verbindingen tussen de verschillende computers die op het Internet zijn aangesloten. Een backbone is een connectie die hoge snelheid en dus veel dataverkeer aankan.

bits per seconde
(bps) Een meeteenheid van de snelheid waarmee gegevens van de ene plaats naar de andere worden verplaatst. Een bit (binary digit) is een 1 of een 0, de kleinste vorm van computer data. Een 28.8 modem kan 28.800 bits per seconde ontvangen of versturen. Zie ook byte.

bookmark
Netscape gebruikt het woord bookmark, de Internet Explorer noemt het favorieten'. Bookmark betekent 'boekenlegger' in het Nederlands. Als je een pagina interessant vindt en van plan bent om er vaker naar te kijken, kun je in je browser een bookmark van die pagina maken. De browser onthoudt dan het adres (URL) van de pagina. De volgende keer als je ...

browser
Een programma waarmee je Internet pagina's kunt bekijken. Meest gebruikt zijn Netscape en de Internet Explorer.

breedband
Een transmissie medium dat meerdere, verschillende frekwenties kan ondersteunen. Breedband is ideaal voor multimedia toepassingen. Via breedband kun je zowel audio als video (als internet) signalen ontvangen doordat de informatiestroom verdeeld kan worden in verschillende, onafhankelijke kanalen die zich op bepaalde frekwenties richten.

brb
Chat afkorting voor 'be right back'.

btw
Chat afkorting voor 'by the way'.

byte
Een verzameling bits die één enkel teken vertegenwoordigen. Gewoonlijk zitten er 8 bits in een byte. Een kilobyte (kb) zijn 1000 bytes. - C -

CGI
CGI staat voor 'Common Gateway Interface'. Dankzij CGI kunnen we web sites wat intelligenter maken. CGI kan zorgen voor communicatie tussen een browser en de server waar de web site op staat. CGI is geen programmeertaal maar een soor poort (gateway) waardoor programma's die op de server staan gebruikt kunnen worden. Dit soort programma's worden CGI...

chatten
'to chat' betekent 'kletsen'. Een van de dingen die het Internet biedt is Internet Relay Chat - de mogelijkheid om 'real time' (direct) met anderen te praten. Vroeger ging dit 'praten' voornamelijk via het toetsenbord, tegenwoordig zijn er meer en meer programma's waarbij je ook via de microfoon met b.v. iemand in Australie kan praten. Zie ook lol,...

channel
Een kanaal voor dynamische informatie verstrekking. Een web site wordt een 'channel' zodra de inhoud dynamisch verstuurd wordt. Gewoonlijk staat een web site statisch op een server te wachten tot je komt kijken. Tegenwoordig krijgen we de 'push' technologie en kunnen sites informatie naar je toesturen (als je daarom vraagt.) Er bestaan ook channels...

cookie
Dit is een koekje dat je computer soms van een server krijgt. Je bekijkt bijvoorbeeld een bepaalde site, deze stuurt - meestal voor het verzamelen van statistische data - een koekje naar je pc. De volgende keer als je dezelfde site bezoekt, haalt de server het koekje weer op. Als je dit wilt voorkomen, kun je de browser zo instellen dat je computer...

cyberspace
Een kewl woord voor het Internet. (Schijnt te komen uit het boek 'Neuromancer' van William Gibson.) - D -

dataverkeer - bandbreedte
In het Engels 'bandwidth'. Dataverkeer ontstaat zodra informatie wordt uitgewisseld. Door dit te lezen, haal je deze pagina van de server waar ik dit heb bewaard naar de computer waar je nu voor (of achter?) zit. Dataverkeer wordt gemeten in bits per seconde (bps).

DNS, DNS server
'DNS' staat voor 'Domain Name System'. Dankzij dit systeem kunnen we computers of web sites oproepen via een naam zoals 'be-wired.nl'. Een DNS server vertaalt IP adressen naar voor ons begrijpelijke letters. Bij de registratie van een domein naam (zie hieronder) die aan een web site gekoppeld is, worden meestal 2 of meer DNS servers (ook nameserver...

domein naam
Een uniek adres voor een Internet site. Een domeinnaam bestaat altijd uit minstens twee gedeeltes die gescheiden zijn door een punt. De domein naam van be-wired is 'be-wired.nl' 'be-wired' is de naam die ik zelf heb gekozen en gereserveerd (niemand anders kan dezelfde domein naam gebruiken). De extensie (het gedeelte achter de punt) geeft aan wat v...

download
'Downloaden' is het ophalen van gegevens van een andere computer. De pagina die je nu bekijkt heb je al surfend gedownload. Hij is nu tijdelijk in je computer opgeslagen zodat je hem rustig kan bekijken. Als je bepaalde bestanden (bijvoorbeeld software) ophaalt van een plek op het Internet 'download' je die.

Ethernet
een soort netwerk dat vaak in een LAN omgeving wordt gebruikt. Ethernet verwerkt ongeveer 10.000.000 bits-per-seconde en kan op bijna elke computer worden gebruikt.

e-mail
Electronic mail oftewel electronische post. Dit zijn tekst boodschappen die via het Internet van de ene persoon naar een ander persoon worden gestuurd. Hoe je een e-mail adres kunt herkennen staat hier. Zie voor nadere toelichting het gedeelte over e-mail in 'wat is het Internet?'.

FAQ
Frequently Asked Questions - vaak gestelde vragen. Veel web sites bevatten een FAQ pagina waarop de antwoorden te vinden zijn op vragen die ze vaak al tientallen keren per e-mail hebben beantwoord. Vaak erg nuttige pagina's.

firewall
Een veiligheids voorziening om te zorgen dat er via het Internet geen toegang is tot een lokaal computer netwerk.

finger
Software waarmee je kan zien of een persoon een account bij een bepaalde Internet site of server heeft.

flash
Met behulp van Flash kan een web site beweging bevatten. De bezoeker heeft daarvoor de flash plug-in nodig, de ontwerper heeft het Flash programma van Macromedia nodig.

frames
Een internet pagina kan in 'frames' in worden gedeeld. Je ziet dan dat de pagina op je beeldscherm bijvoorbeeld in 3 onderdelen verdeeld is. De meningen van netizens zijn verdeeld wat frames betreft - enerzijds kunnen zij een pagina overzichtelijker maken, anderzijds vertragen zij de download tijd.

FTP
File Transfer Protocol - een protocol voor het versturen van bestanden. Er zijn bijvoorbeeld sites op het Internet waar software wordt aangeboden. Die software kun je dan downloaden van de ftp server. up

Gateway
Hardware of software die als een soort tolk fungeert tussen twee verschillende programma's of computers die elkaar anders niet begrijpen. Dit wordt vaak gebruikt voor e-mail die tussen Internet sites en andere commerciële online services met hun eigen e-mail service wordt uitgewisseld (zoal America Online).

GIF
(Graphic Interchange Format) -- Een grafisch bestands formaat met als bijzondere eigenschap dat gedeeltes van het plaatje transparant kunnen zijn.

Gopher
Met behulp van een Gopher programma kun je Gopher menu's bekijken. Dit zijn menu's van pagina's of gegevens die op een server beschikbaar zijn. up

hit
Net als popsterren willen makers van www pagina's graag zo veel mogelijk hits hebben. Dat is het streven van een ieder die informatie beschikbaar stelt op het Internet. Een 'hit' heb je als een computer een gegeven van je site opvraagt. Toen jij naar deze pagina ging, kreeg ik dus een hit voor elk onderdeel van deze pagina - voor de (HTML) tekst en voor elk plaatje wat op deze pagina staat.

hosting
Elke web site wordt op een www server 'gehost'. Dat betekent dat die site op de server bewaard wordt en dus online staat. Over het algemeen wordt behalve de web site ook de evt. bijhorende domein naam op die server 'gehost'.

host
Een op het Internet aangesloten computer die services beschikbaar stelt aan andere computers. Zo'n server bevat over het algemeen www pagina's, ftp sites en-of nieuwsgroepen.

home page
Dit wordt gebruikt in dezelfde betekenis als www pagina of web site. Een tweede betekenis van 'home page' is de eerste pagina die je browser aanroept als hij opgestart wordt.

HTTP
HyperText Transport Protocol -- Een protocol voor het transporteren van hypertext oftewel HTML bestanden. Hiervoor heeft de vrager HTTP software nodig. Je browser is zo'n software programma. HTTP is het meest belangrijke protocol binnen het world wide web.

HTML
'HyperTekst Markup Language'- Dit is de taal waarin tekst voor www pagina's wordt geschreven. HTML is vergelijkbaar met de codering in ouderwetse tekstverwerkers. Om bijvoorbeeld een woord vet te laten verschijnen worden er codes omheen gezet:

hyptertekst
Hypertekst is altijd onderstreept en is meestal blauw. Zoals dit. De tekst bevat een onzichtbare verwijzing naar een plek waar meer informatie met betrekking tot het onderstreepte woord te vinden is. Als je op hypertekst klikt, brengt je browser je naar die plek. Zie ook link. up

intranet
Een netwerk binnen een bedrijf waarbij dezelfde software wordt gebruikt als op het (openbare) Internet.

Internet service provider
(ISP) Een ISP heeft computers die altijd zijn aangesloten op (en dus ook deel uitmaken van) het Internet. Er zijn applicatie providers, inbel (access) providers en hosting providers. Veel ISPs combineren met name de laatste twee diensten. Als je een ISP zoekt om in te kunnen bellen naar het internet, let er dan op dat deze een inbelpunt in je lokale telefoon regio heeft.

internet explorer
Een populaire browser van Microsoft. Home of the Internet Explorer.

Internet
Een wereldwijde verzameling van met elkaar verbonden computers. Al deze computers gebruiken TCP-IP protocollen. Zie ook: De geschiedenis van het Internet of Wat is het Internet?

inbelpunt
Locatie waar een Internet service provider (ISP) een computer heeft staan. Dit is belangrijk i.v.m. je telefoonkosten. Kies altijd een ISP die een inbelpunt heeft waarvoor je het lokale PTT tarief betaalt.

inbelaccount
Het Internet is bereikbaar via de computers van Internet service providers. Om toegang tot het Internet te krijgen, moet zo'n computer door je eigen computer gebeld worden. Hiervoor vragen de service providers geld. Een inbelaccount is een abonnement op toegang tot de computer van je provider.

IP nummer
- IP adres.Internet Protocol nummer of adres. Een uniek nummer dat bestaat uit 4 delen die door punten gescheiden zijn. Bijvoorbeeld 205.207.110.34 (het IP nummer van be-wired.nl, probeer eens: http://216.157.0.171-) Zo'n IP adres wordt door een DNS server vertaald naar letters zodat we niet 216.157.0.171 hoeven te onthouden. Elke met het Internet verbonden computer (of web site) heeft een uniek IP nummer. Zie ook TCP-IP.

IRC
Internet Relay Chat - een mogelijkheid om via het Internet 'real time' (direct) met anderen te praten. Er is een aantal met elkaar verbonden, grote IRC servers verspreid op de wereld. Iedereen kan een channel creëeren en alles wat in een bepaalde channel getypt wordt, wordt door anderen in de zelfde channel gezien. Bij dit soort chat sessies zijn vaak tientallen mensen betrokken waardoor (naar mijn mening) het meestal nergens over gaat. Leukere chat programma's waar je ook met maar 1 persoon kan praten of met een kleinere groep mensen zijn bijvoorbeeld PowWow of ICQ

ISDN
'Integrated Services Digital Network' - Een truc om informatie digitaal in plaats van analoog over het bestaande telefoon netwerk te verplaatsen. Digitale data zijn sneller verplaatsbaar dan analoge data. Een ISDN verbinding kan snelheden van ongeveer 128.000 bits per seconde verplaatsen. In de praktijk zal de snelheid echter niet veel hoger komen dan 56.000 - 64.000 bps. (Je blijft afhankelijk van de langzaamste schakel in de lijn tussen jouw computer en de computer waar de pagina's op staan die je bekijkt.) Andere mogelijkheden om verbinding te leggen met het internet zijn de kabel en ADSL.

Javascript
( JScript) Javascript is een soort afgeleide van Java Applets. JScript is een afgeleide van Javascript. JScript hebben we te danken aan Microsoft die probeert Sun Microsystems en hun Java, dus ook Javascript te overvleugelen. Het werkt bijna net als Javascript (om het leven van een ontwerper ingewikkeld te houden).

Java Applet
Een klein Java programma dat via het internet wordt geladen (net als html bestanden). Een Java Applet voegt vaak visuele effecten toe aan een web pagina

Java
Java is een unieke 'network-oriented' programmeer taal, geschreven door Sun Microsystems. Het unieke van Java is dat het platform onafhankelijk is. Een Java programma kan zowel op IBM als ook Macintosh systemen geïnstalleerd worden

JPEG
(Joint Photographic Experts Group) -- Een grafisch bestands formaat. Vooral gebruikt voor fotografische afbeeldingen (met veel kleuren)

kabel
Radio en TV signalen ontvangen de meeste Nederlanders via de kabel tegenwoordig.

kewl
Chat term. Spreek uit: cool ... en het mysterie is opgelost

LAN
(Local Area Network) - Een intern computer netwerk dat alle computers binnen b.v. één bedrijf met elkaar verbindt.

links
Een link is een vorm van hypertekst. Als van een link gesproken wordt, verwijst de hypertekst over het algemeen naar een URL buiten de web site waarop je je bevindt, dus naar een pagina van een ander persoon of bedrijf.

lol
Je kan lol hebben en je kan lol doen. In chat terminologie is dit een afkorting voor 'laughing out loud'.

mailinglist
Een mailing list is een verzameling e-mail adressen en heeft altijd een bepaald onderwerp. Je kunt je inschrijven zo'n lijst, dan ontvang je, net als alle andere deelnemers, elk aan die lijst gerichte e-mail bericht. Net als nieuwsgroepen zijn dit vaak discussieforums.

mailalias
Een mailalias is een e-mail adres dat niet meer doet dan de aan het adres gerichte berichten door te sturen naar een ander adres. Daarom wordt het ook wel 'e-mail forwarding' genoemd.

mirror site
Sites waarvan een exacte kopie op een andere server wordt onderhouden. Mirrors worden meestal onderhouden voor veel bezochte sites om de dataverkeer op het Internet te verkleinen. Als je bijvoorbeeld een bestand ophaalt uit Australie, moeten de gegevens een lange weg afleggen. Als je het zelfde bestand van een server in Nederland kan halen, hoeft de informatie minder ver te reizen en is er meer ruimte voor anderen die dezelfde lijnen gebruiken.

MIME types
Behalve voor e-mail wordt MIME ook door web servers gebruikt om bestanden te identificeren. Een browser heeft een lijst van MIME types waarin ook staat welke software benodigd is om dat bepaalde type bestand te lezen

MIME
'Multipurpose Internet Mail Extensions' is de Internet standaard voor het versturen van e-mail berichten die plaatjes, audio, tekstverwerkingsdocumenten en-of programma's bevatten.

modem
Apparaat dat je op je computer aansluit om analoog te kunnen bellen.

newbie
Een 'new being' op het Internet. Iemand die nieuw is op het Internet en dus nog niet bekend met de terminologie, software, netiquette etc.

Netscap
Een zeer populaire browser. Home of Netscape.

netizen
'Bewoner' van het Internet. Het woord is afgeleid van 'citizen' en verwijst naar iemand die Internet bronnen gebruikt. Bijvoorbeeld iemand die een pagina onderhoudt of vaak surft, chat etc. De term impliceert iemand die aktief en verantwoord deelneemt aan het Internet.

nieuwsgroepen
Een wereldwijd systeem van discussie groepen. Met behulp van een 'news' programma kun je een lijst opvragen van alle bestaande nieuwsgroepen, lezen wat mensen geschreven hebben en zelf eraan deelnemen door ook een bericht naar die nieuwsgroep te sturen. Nieuwsgroepen zijn beschikbaar via USENET computers die op het Internet zijn aangesloten.

online
Letterlijk vertaald betekent dit 'op de lijn' - hiermee wordt de verbinding met het internet bedoeld. Als je dus bijvoorbeeld aan het surfen, chatten of e-mail controleren bent, ben je 'online'.

pagina
Een pagina op het world wide web is vergelijkbaar met een pagina van papier. Zo'n pagina kan (hyper)tekst en plaatjes bevatten, maar ook geluid en bewegende beelden. Pagina's voor het www worden geschreven in een soort programmeertaal: HTML.

Pearl
'Practical Extraction and Reporting Language' Een programmeertaal waarmee CGI scripts geschreven worden.

plugin
Kleine programma's die functionaliteit aan je browser toevoegen. Bijvoorbeeld een audio plugin stelt je browser in staat om geluidsbestanden af te spelen.

POP
Post Office Protocol - als je een inbel account neemt bij een Internet service provider, krijg je ook een POP account. Via dit account kun je e-mail ontvangen en versturen. POP wordt ook wel gebruikt als 'Point Of Presence' oftewel inbelpunt

PPP
Point to Point Protocol - een protocol wat gebruikt wordt om in te bellen naar het Internet en via een TCP-IP connectie met het Internet verbonden te zijn

Router
Een speciale computer (of software) die een verbinding tussen 2 of meer netwerken legt. Routers doen niets anders dan bestanden die van A naar B moeten, verder te leiden. Een software router wordt ook wel eens gateway genoemd

server
Het woord 'server' is familie van het Nederlandse woord 'serveren'. Een server is een computer die aangesloten is op het Internet en informatie of diensten levert. Zo zijn er mailservers die e-mail verwerken, namerservers die adressen vertalen, www servers waarop web sites staan enzovoorts

Security Certificate
Informatie (vaak in de vorm van een tekstbestand) die door het SSL protocol gebruikt wordt om een veilige verbinding tot stand te brengen.

site
Hiermee wordt vaak een verzameling world wide web pagina's bedoeld. Het kan echter ook een Internet site zijn die andere diensten levert zoals ftp, gopher of nieuwsgroepen

SLIP
Serial Line Internet Protocol - Een inmiddels ouderwetse standaard om via een standaard telefoonlijn en een modem naar het Internet in te bellen. SLIP wordt vervangen door PPP

SMTP
Standard Mail Transfer Protocol - het standaard protocol voor het verzenden van e-mail via het Internet

Spam
Ongewenste post of een overdreven hoeveelheid berichten. Steeds meer bedrijven verzamelen b.v. e-mail adressen en sturen berichten waar niemand om gevraagd heeft. Ditzelfde geldt ook voor nieuwsgroepen. Iemand die 1 bericht vele malen verstuurd wordt ook een spammer genoemd.Spamming is enorm irritant. Er wordt momenteel hard aan gewerkt om lijsten van spammers samen te stellen zodat hun post niet meer wordt verstuurd. Ook worden er software programma's voor de 'brave' gebruiker ontwikkeld zodat je je mail kunt filteren

SSL
(Secure Sockets Layer) -- Een door Netscape Communications ontworpen protocol om informatie veilig (onleesbaar) en gecontroleerd te kunnen versturen.

surfen
Hebben we nog niet zo heel erg lang geleden geleerd dat surfen iets is wat op een plankje op het water plaatsvindt, is er weer een nieuwe betekenis bedacht. Als iemand je tegenwoordig vertelt dat hij of zij de hele dag heeft gesurfd, is de kans groot dat ze de hele dag in een stoel achter de computer hebben gezeten en pagina's op het Internet hebben bekeken

TCP/IP
Transmission Control Protocol-Internet Protocol - deze protocollen definiëren het Internet.Om met het Internet te kunnen communiceren moet je TCP-IP software op je computer hebben. Zie ook: de geschiedenis van het Internet. Dit protocol maakt het computers met verschillende operating (besturings) systemen mogelijk om met elkaar te communiceren

Telnet
Met behulp van Telnet software kun je een andere computer direkt opbellen.

URL
Een Uniform Resource Locator is een adres op het Internet.

Usenet
Usenet is een internet netwerk van berichten. De berichten worden over het gehele internet beschikbaar gesteld zodat iedereen deze berichten kan lezen of schrijven.

UUENCODE
(Unix to Unix Encoding) - Een methode om bestanden van Binary naar ASCII (tekst) te vertalen zodat ze via het Internet als e-mail verstuurd kunnen worden.

WAP
'Wireless Application Protocol' In het kort staat WAP voor 'internetten via de mobiele telefoon'.

webmaster
Een webmaster is degene die in technisch opzicht voor een web site zorgt. Inhoudelijk wordt een site meestal door de eigenaar aangevuld of aangepast. De webmaster moet ervoor zorgen dat alles werkt. Vaak is de webmaster ook degene die de web site in eerste instantie gebouwd heeft.

wired
Dit woord wordt net als online gebruikt. 'be wired' betekent zoiets als 'wees verbonden' (met het internet)

world wide web
(www) Het geheel van alle hypertext servers (HTTP servers) die HTML pagina's met tekst, plaatjes, muziek etc kunnen weergeven

zip bestand
Een gecomprimeerd bestand. Als je b.v. 10 documenten via e-mail wilt versturen, kun je een hoop ruimte en tijd besparen door die bestanden eerst bij elkaar te 'zippen'. Binnen een bestand bestaan 'lege' ruimtes die weggehaald worden. Bovendien heb je dan dus maar 1 attachment in plaats van 10. Om bestanden te 'zippen' en 'unzippen' heb je een zip programma nodig zoals WinZip.