Kopie van `Zabel Group`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Zabel Group
Categorie: Diverse industrieën en ambachten > facility management
Datum & Land: 16/09/2014, DE
Woorden: 126


Schoonmaak van parkeergarages
Controle en reparatie van parkeergarages en parkeerterreinen.

Service voor groenvoorzieningen
Vakkundig onderhoud van groenvoorzieningen (grasmaaien, snoeien van struiken en bomen, onderhoud volkstuinen)

Sneeuwruimen
Een service in het kader van het schoonmaken van gebouwen: Het van ijs en sneeuw ontdoen van voetpaden en straten en het strooien van straten en wegen in de winter.

Tapijtreiniging
Droge reiniging: HOST Natte reiniging: Shamponeren en extraheren

Technische reiniging
Schoonmaken van technische installaties en productieruimten in de industrie in overeenstemming met de omstandigheden en voorschriften van de betreffende exploitant

Tensiden
Tensiden, het hoofdbestanddeel van wasmiddelen, verlagen de oppervlaktespanning waardoor zich schuim, emulsies en dispersies kunnen vormen. Tensiden hebben de traditionele zeepsoorten, waar mogelijk, vervangen en worden in de levensmiddelentechniek zelfs als emulgatoren ingezet.

Terreinbeheer
Het dossierbeheer van terreinen en hun toewijzing naast analyse en optimalisatie van de gebruiksmogelijkheden van deze percelen (verhuizingsmanagement, inrichting van terreinen, administratie van meubels en voorzieningen).

Tijdelijk personeel
Inzet van tijdelijk personeel naar uw behoefte. Gekwalificeerd personeel met ervaring in uw bedrijfstak, zo lang en zo vaak u het maar nodig hebt

Transporten
Alle voorkomende vervoersdiensten (verhuizingen, koeriersdiensten, bodediensten, enz.)

Tuinonderhoud
Alle voorkomende hovenierswerkzaamheden worden vakbekwaam uitgevoerd. (Afvoer van afval en loof, snoeien van hagen en bomen, enz.)

Twixter® systeem
Voor het vakkundig en sparend reinigen van vloeren, met als voordeel dat het water in de schoonmaakemmer niet steeds hoeft te worden ververst.

Uitvoering van inventarisaties
Volledige bestandsopname van de bezittingen als voorbereiding op het opstellen van de inventaris.

Urenadministratie
Administratie van de werkuren van het personeel

Verantwoordelijke voor de brandveiligheid
De verantwoordelijke voor de brandveiligheid is de persoon die van de werkgever schriftelijk opdracht heeft gekregen en speciaal is opgeleid, om binnen de organisatie voor de brandbeveiliging van het bedrijf, met als zwaartepunt preventie, te zorgen. Volgens § 3 Hfdst..1 van de Duitse Arbowet (ArbSchG ff.), moet elke onderneming voor de passende organisatie van de brandbeveiliging zorgen en de vereiste middelen beschikbaar stellen.

Verpakken
Inpak, laad- en transportservice voor uw particuliere pand, kantoor, administratie of bedrijf.

Vervoersservice
Snelle en betrouwbare service van A-Z.

Vetafscheider
Een voorziening voor de scheiding van organische vetten en oliën die in het afvalwater van restaurants en grootkeukens terechtkomen. Om de stoffen die neerslaan te verwijderen is voor de vetafscheider een zandvang aangebracht.

Veiligheidstechniek
Technische en elektronische middelen om meer zekerheid te verschaffen in en om gebouwen, personen en evenementen.

Veranderingsmanagement
De voortdurende aanpassing van de ondernemingsstrategieën en -structuren aan de randvoorwaarden die invloed op de onedrneming hebben. Om voor de onderneming passende maatregelen te treffen moeten de ontwikkelingen in de markt tijdig worden herkend en gemeten worden.

Verantwoordelijkheid van de exploitant
De exploitant is verantwoordelijk om preventieve processen en managementsystemen op grond van de Arbowet op de bescherming op de werkplek en de bedrijfsveiligheidverordening (Arbeitsschutzgesetzes und der etriebssicherheitsverordnung) door te voeren. Omdat overtredingen van de plichten van de organisatie als strafbaar feit gelden, brengt dit voor de exploitant op grond van de eigen verantwoordelijkheid, een aanzienlijk juridisch risico met zich mee.

Vloercoatings
Het aanbrenge van een beschermlaag, meestal dispersies van kunststoffen, op van te voren schoongemaakte harde vloeren, dit kan in het kader van een reguliere schoonmaak plaatsvinden.

Vloermatten
Voor een schoon en aantrekkelijk aanzien van de entré en om het slipgevaar te reduceren worden matten neergelegd. De verhuur van vloermatten en het regelmatige verschonen is een service in het kader van het schoonmaken van gebouwen.

Vorkheftruckservice
Beschikbaar stellen van vorkheftrucks en bestuurders.

Voorman
Belangrijke verbinding binnen het object tussen de medewerkers en de rayonleider. Draagt de verantwoording voor het volgens voorschrift uitvoeren van de diensten

Vuilafvoer
Maatregelen en procedures voor het afvoeren van afval met inachtneming van de wettelijke regelgeving (gevaarlijk en ongevaarlijk afval, grenswaarden enz.)

Wagenparkbeheer
Onderhoud, reparatie en coördinatie van het wagenpark