Zoek op

beleggingsfonds

effectenrecht: instelling die gelden van individuele spaarders of inleggers belegt;soort belegging die wegens spreiding ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beleggingsfonds

beleggingsfonds

beleggingsfonds zelfst.naamw. [economie] instelling die gelden van individuele spaarders of inleggers belegt [economie] fonds waarvan het kapitaal belegd is in effecten Bron: Wikiwoordenboek - beleggingsfonds. SpellingCorrect gespeld: 'beleggingsfonds' komt voor in de Woordenlijst Nederla...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beleggingsfonds

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is in feite een ‘verzamelpunt’ voor beleggers. Op dat punt komt het geld van alle in het betreffende fonds investerende beleggers samen. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen genoemd. Een beleggingsfonds is vaak een naamloze vennootschap. Beleggers kopen aandelen in deze vennootschap en kopen daarmee indirect aandelen, o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleggingsfonds

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een verzamelnaam van effecten voor beleggers. Een beleggingsfonds vindt vaak plaats bij een naamloze vennootschap. Beleggers kopen aandelen van de naamloze vennootschap en kopen daarmee indirect effecten (zoals aandelen, obligaties, etc.). Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen zoals
Gevonden op http://valutawijzer.nl/woordenboek/beleggingsfonds/

Beleggingsfonds

Organisatie met als doel een hoeveelheid kapitaal te verzamelen en dit vervolgens te beleggen. Er zijn allerlei gespecialiseerde beleggingsfondsen, de in vele vormen van effecten en afgeleide producten(derivaten) beleggen. ( > beleggen > effecten > beleggingsfondsen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/beleggingsfonds.

Beleggingsfonds

Een door een vermogensbeheerder samengesteld pakket van aandelen, obligaties, liquiditeiten en-of vastgoed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een collectieve belegging in diverse effecten, afhankelijk van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan beleggen in aandelen, vastrentende waarden of onroerend goed, of in een combinatie van deze categorieën.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Beleggingsfonds

Bij een beleggingsfonds vertrouwen talrijke beleggers hun kapitaal toe aan een gemeenschappelijk fonds voor beleggingen dat de vorm van een beleggingsfonds of een vennootschap (N.V.) kan hebben. Het opgebouwde kapitaal wordt beheerd door specialisten. Dit gebeurt op basis van een overeengekomen beleggingsbeleid in aandelen, obligaties, vastgoed enz...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een instelling die gelden van individuele spaarders of inleggers ofwel het gezamenlijk vermogen van een aantal participanten belegt in aandelen of andere vermogenswaarden.
Participaties in een beleggingsfonds zijn effecten die niet veel aan koersverandering onderhevig zijn en die men koopt om zijn geld vast te leggen, niet...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een samenstelling van investeringen in aandelen, obligaties, onroerend goed en-of andere beleggingsmogelijkheden. Beleggingsfondsen zijn er in alle soorten en maten. Elk beleggingsfonds heeft zijn eigen strategie en doelstelling, waardoor een profiel tussen rendement en risico gemaakt kan worden. Sommige beleggingsfondsen zij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Beleggingsfonds

Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: een niet in een beleggingsmaatschappij ondergebracht vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. ~ Zie ook: Beleggings...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Beleggingsfonds

Instelling die geld van derden belegt in aandelen en-of andere vermogenswaarden. De deelnemer kan hierbij al voor een gering bedrag profiteren van risicospreiding en deskundig beheer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Beleggingsfonds

Een collectieve belegging in diverse fondsen welke door een professionele onderneming worden beheerd. De meeste beleggingsfondsen zijn gebaseerd op een bepaald thema. Bijvoorbeeld; opkomende landen of energie. Het voordeel van een beleggingsfonds ten opzichte van een individueel aandeel is dat beleggingen ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Beleggingsfonds

organisatie welke haar eigen of andermans spaargeld belegt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Beleggingsfonds

Instelling die geld van derden belegt in aandelen en-of andere vermogenswaarden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds belegt geld van derden in aandelen en-of andere effecten. Zo kan een belegger het beleggingsrisico spreiden en gebruik maken van deskundig beheer.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Beleggingsfonds

Beleggingsfonds

Vorm van een collectieve belegging waarbij tegenover de ingelegde gelden participatiebewijzen worden afgegeven. Een beleggingsfonds belegd in verschillende aandelen. Meestal wordt er belegd in dezelfde soorten aandelen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/beleggingsfonds

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een collectief beheerd vermogen van meerdere deelnemers wat wordt belegd in effecten met als doel een positief rendement te behalen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_b.asp

Beleggingsfonds

1 instelling die gelden van individuele spaarders of inleggers belegt.2 effecten die niet veel aan koersverandering onderhevig zijn en die men koopt om zijn geld vast te leggen, niet om te speculeren.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

Beleggingsfonds

1) Een door een vermogensbeheerder samengesteld pakket van aandelen, obligaties, liquiditeiten en/of vastgoed.
2) Een beleggingsfonds is een collectieve belegging in diverse effecten, afhankelijk van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan beleggen in aandelen, vastrentende waarden of onroerend goed, of in een combinatie van deze categorien...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Beleggingsfonds

Een beleggingsproduct waarbij je indirect in veel verschillende effecten belegt. Beleggingsfondsen bestaan vaak uit een mix van risicovolle en minder risicovolle effecten. Door aandelen in het beleggingsfonds te kopen, handel je indirect in de producten die het fonds koopt. Je kunt daarmee met een relatief klein bedrag een ge
Gevonden op https://beginmetbeleggen.com/hoe-kan-ik-beleggen/beleggingsfonds/
Geen exacte overeenkomst gevonden.