Zoek op

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een onderdeel van het organisatiebeleid, namelijk het deel dat direct betrekking heeft op het personeel. Personeelsbeleid is het geheel van maatregelen gericht op arbeid dat helpt de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Andere gebruikte termen voor personeelsbeleid zijn personeelsmanagement en humanresource(s)management...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

Het sociale beleid ten aanzien van de in de onderneming werkzame personen. Het wordt bepaald door de bestuurder van de onderneming en is vaak te vinden in een personeelsgids, die deel kan uitmaken van de arbeidsovereenkomst.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

personeelsbeleid

[Management-en-organisatie] een onderdeel van sociaal beleid, gericht op alle aspecten van de relatie tussen mens en arbeid
Gevonden op https://quizlet.com/98857563/management-en-organisatie-begrippen-hoofdstuk-
Geen exacte overeenkomst gevonden.