Zoek op

leasing

contractenrecht: Financiële constructie, waarbij de betaling in leasetermijnen de aflossing vormen van het door de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=leasing

LEASING

1) Autohuur 2) Financieringsvorm 3) Huur 4) Huur op lange termijn 5) Huurkoop 6) Langdurig verhuur 7) Langdurige verhuur 8) Soort huur 9) Verhuring 10) Verhuur 11) Verhuur op langere termijn 12) Verhuursysteem
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEASING/1

Leasing

Een financieringstechniek waarmee investerings- of uitrustingsgoederen kunnen worden gehuurd voor een periode die meestal overeenkomt met hun economische levensduur en met een koopoptie op de vervaldag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Leasing

Verzamelnaam voor al die vormen van objectgerichte financiering en eventuele aanvullende dienstverlening, zoals verzekering en onderhoud, waarbij een bedrijfsmiddel door de lessor voor een overeengekomen periode ter beschikking wordt gesteld aan een lessee. Dit tegen betaling van een periodieke vergoeding. De lessee krijgt het feitelijk gebruik ove...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10269

Leasing

huren per contract van duurzame productiemiddelen, auto’s, hardware e.d. voor een langdurige periode al of niet met de optie op de aankoop ervan na afloop van de huurtermijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Leasing

Dit is de huur van kapitaalgoederen. Hierbij kan men overgaan tot koop, wanneer men over de vereiste liquide middelen beschikt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

leasing

Bij leasing is er sprake van het afstaan van goederen aan derden, waarbij een aparte wijze van vergoeding wordt overeengekomen.We kennen twee soorten leasing: de ‘operational leasing’ en de ‘financial leasing’.In het eerste geval staat de eigenaar (lessor) van een object (vaak een bedrijfsmiddel zoals een auto) dit af aan ee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

leasing

huur waarbij de verhuurder het onderhoud voor zijn rekening neemt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Leasing

Vorm van huurkoop van kapitaalgoederen kapitaalgoederen (duurzame productiemiddelen). Aan het eind van de huurperiode verkrijgt soms de huurder het kapitaalgoed tegen sterk gereduceerde prijs in eigendom. We kennen twee hoofdvormen: 1) financialleasing: de eigendom van het gehuurde gaat na afloop van het (niet-opzegbare) leasecontract tegen sterk g...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Leasing

Leasing is een verzamelnaam voor alle vormen van financiering gericht op een object. Een bedrijfsmiddel wordt door een leasemaatschappij ter beschikkingen gesteld aan een huurder voor een bepaalde periode. Hier staat altijd een periodieke betaling tegenover. Er worden twee hoofdvormen van leasing onderscheiden. Zo spreekt men van financiële le... ...
Gevonden op http://www.vwpcarrent.nl/informatie/shortlease-begrippen.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.