Zoek op

Schoenmaker blijf bij je leest

Spreekwoorden: (1914) Schoenmaker, blijf bij je leest.
Dit zegt men tot iemand, die een oordeel velt over iets, waarvan hij geen verstand heeft. De zegswijze is ontleend aan het verhaal van Apelles (den beroemden Griekschen schilder, tijdens de regeering van Alexander den Groote), die een zijner schilderijen in het openba...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2094.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.