Zoek op

abstracte kunst

Ook non-figuratieve kunst. Beeldende kunst waarin geen duidelijke verwijzingen naar onderwerpen uit de omringende wereld te herkennen zijn. Oók al heeft de kunstenaar aan het werk een titel uit de werkelijkheid meegegeven. Het gaat dan om lijnen, vlakken, punten, kleuren en licht, ruimte en vormen in een bepaalde kunstzinnige ordening. Al vóór d...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-beeldende-kunst-vanaf-18

Abstracte kunst

Abstracte kunst (lees ook abstractie) is een richting binnen de Moderne kunst waarin niet altijd wordt geprobeerd om objecten uit de natuurlijke wereld weer te geven en er hoeven geen zaken uit de reële wereld te zijn afgebeeld. Er kunnen onderliggende principes zichtbaar gemaakt met vormen en kleuren, ritmes en contrasten. Abstracte kunst ontsto...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Abstracte_kunst

Abstracte kunst

Abstracte kunst is een kunstrichting waarbij niet wordt gestreefd de realiteit weer te geven. Het tegenovergestelde van abstracte kunst is figuratieve kunst. Bij abstracte kunst zijn vormen, lijnen en (primaire) kleuren belangrijker dan in andere kunstrichtingen. Een abstract kunstwerk is niet gebaseerd op de werkelijkheid en bestaat vaak uit een s...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Abstracte_kunst
Geen exacte overeenkomst gevonden.