Zoek op

aggregaat

het aggregaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑxre'xat] Verbuigingen:   aggre|gaten (meerv.) 1) apparaat om elektriciteit op te wekken Voorbeelden:   `een aggregaat huren`, `noodaggregaat` 2) universitaire nevenopleiding om een onderwijsbevoegdh...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aggregaat

AGGREGAAT

1) Generator 2) Machine die stroom opwekt 3) Mobiele generator 4) Mobiele stroomgenerator 5) Opeenhoping 6) Samenstel 7) Samenstel van twee of meer werktuigen 8) Samenstel van werktuigen 9) Stroombron 10) Stroomgenerator 11) Stroomopwekker
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AGGREGAAT/1

Aggregaat

[document] - Een aggregaat is een uit verschillende delen samengesteld document of verzameling documenten die als samenstelling auteursrechtelijk behandeld wordt. Het begrip aggregaat is van belang bij het in licentie geven van documenten zoals onder de GNU Vrije Documentatie Licentie (GFDL). ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregaat_(document)

Aggregaat

[generator] - Een aggregaat is een door een motor aangedreven generator voor het opwekken van elektriciteit. Veelal wordt een verbrandingsmotor gebruikt als aandrijfmotor. Aggregaten worden gebruikt op plaatsen waar geen of onvoldoende elektrisch vermogen beschikbaar is, zoals op plaatsen waar geen aansluiting op het lichtn...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregaat_(generator)

Aggregaat

[mineralogie] - In de mineralogie en kristallografie duidt de term aggregaat (van het Latijnse aggredi: naderen, gaan naar) op een samengroeisel van kristallen van hetzelfde mineraal. De standen van de afzonderlijke kristallen zijn willekeurig, maar de vorm van het aggregaat is afhankelijk van de soort mineraal. Voorbeelden...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregaat_(mineralogie)

Aggregaat

[onderwijs] - Een aggregaat is in Vlaanderen een nevenopleiding, naast een hoofdopleiding aan de universiteit. Wie de graad bezit, is nu (in de terminologie van het Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 12 juni 1991) een “geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2”. Het aggregaat is...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregaat_(onderwijs)

Aggregaat

[scheikunde] - Een aggregaat (van het Latijnse aggredi: naderen, gaan naar) is een geheel dat is ontstaan doordat colloïdale of gesuspendeerde deeltjes onder invloed van intermoleculaire krachten samenklonteren tot een groter geheel. De deeltjes waaruit het aggregaat is opgebouwd worden de primaire deeltjes genoemd. Aggreg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregaat_(scheikunde)

Aggregaat

[sociologie] - Een aggregaat is een aantal mensen die zich toevallig op dezelfde plaats bevinden, maar die zichzelf niet als groep zien. Er is geen gezamenlijk doel, maar kan wel sprake zijn van interactie. Een aggregaat wordt veelal gezien als een simpel systeem. Een sociale categorie bestaat uit een aantal mensen die enke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregaat_(sociologie)

Aggregaat

Volgens het woordenboek een apparaat dat elektrische stroom kan leveren, bestaande uit een generator en een aandrijfmachine (diesel- of benzinemotor). Een aggregaat aan boord is natuurlijk prachtig, zeker als je voor langere tijd aan wal ligt. Nadeel is dat de meeste aggregaten herrieschoppers zijn....
Gevonden op http://vaartips.nl/tipa.htm#aggregaat

aggregaat

samenstel van werktuigen
Jaar van herkomst: 1937 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Aggregaat

Let op: Spelling van 1858 verzameling, een hoop van zulke dingen, die geene natuurlijke verbinding onder elkander hebben. B.v. zandsteen is een aggregaat van korrels of zand. Ook de som van meerdere getallen. Wanneer echter de deelen in elkander loopen, elkander oplossen, en zich tot een geheel verbinde...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

aggregaat

1> generatorset, generator, 220-aggregaat: combinatie van een verbrandingsmotor en een wisselstroomgenerator waarmee een wisselspanning van ca. 230V opgewekt wordt. 2> eigenlijk: een willekeurige combinatie van een aandrijvend en aangedreven werktuig. Men kent bijv. ook een pompaggregaat (meestal motorpomp genoemd) en een compressoraggregaat (meest...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=afl

aggregaat

Inert korrelig materiaal zoals zand of grind dat, wanneer het tot een geconglomereerde massa wordt gebonden, beton of mortel vormt.
Categorie: Materialen > additief.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Aggregaat

als een aantal dingen samenkomen in één plaats maar niet met elkaar verbonden zijn. Vele organismen die op dezelfde plaats staan maar niet coöperatief doch individueel werkzaam zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

aggregaat

verzameling, samenstel van werktuigen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aggregaat

aggregaat

apparaat waar elektrische stroom mee wordt opgewekt vb: toen de stroom uitviel begon de aggregaat te werken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aggregaat

Aggregaat

Een aggregaat is een ophoping van niet-scheikundig verbonden stoffen tot een geheel. Synoniemen van aggregaten zijn samenklonteringen, gecombineerde structuren of samenvoegsels. De term `mariene aggregaten` wordt gebruikt voor bouwmaterialen (zand, grind) uit zee gewonnen.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.