Zoek op

actiepotentiaal

In de fysiologie is een actiepotentiaal een golf van elektrische ontlading over het membraan van een exciteerbare, (dus prikkelbare) cel zoals een neuron of een spiercel. Om een actiepotentiaal te genereren, zijn er verschillende factoren nodig. Ten eerste moet er een extracellulaire prikkel zijn bijvoorbeeld een neurotransmitter. Dit leidt tot ee....
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Actiepotentiaal

In de fysiologie is een actiepotentiaal een golf van elektrische ontlading over het membraan van een exciteerbare, dus prikkelbare cel, zoals een neuron of een spiercel. Actiepotentialen vormen een essentiële eigenschap van dierlijk leven, maar komen ook voor in sommige planten. Ze maken het mogelijk om snel informatie te verzenden tussen verschi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Actiepotentiaal

actiepotentiaal

Impuls, voortschrijdende spanningsveranderingen ter weerzijde van het membraan van een zenuwcel.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

actiepotentiaal

elektrisch spanningsverschil tussen wel en niet actieve weefsels
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

actiepotentiaal

Als de zenuwcel op adequate wijze wordt geprikkeld ontstaat een elektrisch signaal, de accu of batterij wordt als het ware ontladen. Dit signaal, dat langs de uitlopers van deze zenuwcel wordt voortgeleid, heet actiepotentiaal. De actiepotentiaal wordt bewerkstelligd door een korte instroom van geladen natriumdeeltjes, gevolgd door een korte uitstr...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/lichaams-elektriciteit/actiepotentiaal
Geen exacte overeenkomst gevonden.