Zoek op

Aswoensdag

Binnen de Rooms-katholieke kerk de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd als voorbereiding op Pasen . De naam ontleent deze dag aan het vroegere gebruik zich als teken van boetedoening te bestrooien met as. De dagen voor Aswoensdag - carnaval - worden extra feestelijk doorgebracht en zijn voortgekomen uit Germaanse lentefeesten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/aswoensdag

Aswoensdag

Aswoensdag zelfst.naamw. religie de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'Aswoensdag' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. TaaladviesZaterdags / 's zaterdag...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/Aswoensdag

ASWOENSDAG

1) Begin van de grote vasten 2) Begin van de vasten 3) Christelijke feesten 4) Dag na vastenavond 5) Eerste dag van de vasten 6) Herinneringsdag van de vergankelijkheid 7) Katholieke feestdag 8) Kruisjesdag 9) Rooms-katholieke feestdag 10) Woensdag na carnaval 11) Woensdag na vastenavond
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ASWOENSDAG/1

Aswoensdag

woensdag na carnaval die het begin vormt van de veertigdaagse vastentijd, volgend op Vastenavond (dinsdag) Zo genoemd omdat de priester op rituele wijze een kruis van as, het <i>askruisje<-i>, op het voorhoofd van de kerkgangers aanbrengt of over de kruin van de kerkgangers strooit. De as is het restant van palmtakken die een jaar eerde...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/Aswoensdag

Aswoensdag

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval. ==Liturgie== Op Aswoensdag laten k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag

Aswoensdag

De eerste dag van de vasten.
Categorie: Gebeurtenissen > religieuze feestdagen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Aswoensdag

De eerste dag van de vasten, zes en een halve week vóór Pasen, daags na vastenavond.
Zie ook: askruisje, kruisje, paaskring, quinquagesima, roerende feestdagen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Aswoensdag

Aswoensdag is de start van de katholieke Vastentijd. Het is de dag na carnaval en begint na de Vastenavond. Op Aswoensdag is het de traditie dat katholieken – en sommige protestanten – een kruisje met as laten tekenen op hoofd. Dit gebeurt door de priester waarbij hij meestal zegt: “Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Aswoensdag
Geen exacte overeenkomst gevonden.