Zoek op

cognitieve dissonantie

Een als onplezierig ervaren tegenstrijdigheid tussen twee of meer eigen opvattingen of tussen een eigen opvatting en eigen gedrag. Volgens de belangrijke theorie van de Amerikaanse psycholoog Festinger leidt deze onvrede ertoe dat men één of meer opvattingen onbewust herziet om ze in overeenstemming te brengen, consonant te maken, met het eigen g...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/cognitieve-di

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. Het gaat met andere woorden om de perceptie van onverenigbaarheid tussen twee co...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

Cognitieve dissonantie

De theorie van de cognitieve dissonantie gaat ervan uit dat mensen streven naar harmonie in wat zij menen te weten en ervaren van een bepaald product. Is er geen harmonie tussen verwachtingen en ervaringen, dan ontstaat er een zekere spanning: de cognitieve dissonantie, een disharmonie die tot een bepaald gedrag zal leiden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.