Zoek op

diffusie

De willekeurige beweging van individuele atomen of moleculen, waardoor deze van de ene stof in een andere stof terecht kunnen komen. Een speelgoedballon wordt kleiner ten gevolge van de diffusie van het gas ( waterstof of helium ) door het rubbervlies naar buiten. Het verschijnen van 'vreemde' euromunten in het Nederlandse betalingsverkeer is het g...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

diffusie

de diffusie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dɪ'fyzi] Verbuigingen:   diffusie|s (meerv.) 1) verplaatsing (van een stof) scheikunde Voorbeeld:   `de snelheid van diffusie van ademhalingsgassen` 2) vermenging (van verschillende dingen of st...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/diffusie

DIFFUSIE

1) Breedsprakigheid 2) Vermenging 3) Vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen 4) Verstrooiing van lichtstralen 5) Verstrooiing van warmte 6) Wijdlopigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIFFUSIE/1

diffusie

verplaatsing van een stof van een hoge concentratie naar een lage concentratie
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N7Onderzoek/begrippenlijst.htm

diffusie

•de vermenging van twee ongelijksoortige stoffen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/diffusie

Diffusie

De vermenging van 2 of meer substanties (vaste en vloeibare stoffen, gassen of combinaties daarvan) toe te schrijven aan de vermenging van de individuele moleculen. Gassen diffunderen sneller dan vloeistoffen, vloeistoffen sneller dan vaste stoffen.
Gevonden op http://oil-seals.info/nl/technische-informatie/glossary/

diffusie

vermenging (van vloeistoffen), verstrooiing (van stralen)
Jaar van herkomst: 1669 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

diffusie

Verplaatsing van stoffen vanaf een plaats met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie van die stof.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Diffusie

Opgeloste stoffen waarvoor de aanwezige transportkanalen geopend zijn, zullen zich doorheen de membraan passief verplaatsen volgens hun concentratiegradiënt en dit totdat hun concentratie aan beide zijden van de membraan in evenwicht is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php

Diffusie

het verspreiden en algemeen toepassen van innovaties
Gevonden op http://www.floor.nl/management/innovatie.html

Diffusie

Engels:Diffusion vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/d

Diffusie

Engels:Diffusion vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/d

Diffusie

De verplaatsing van gasmoleculen of aërosolen in vloeistoffen, die veroorzaakt wordt door een concentratiegradiënt.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

diffusie

Diffusie is de natuurlijke neiging van deeltjes zich gelijkelijk over een ruimte te verdelen, of anders gezegd de beweging van deeltjes van een plaats met hoge concentratie naar een plaats met lage concentratie. Bij veel processen in het lichaam speelt deze kracht een belangrijke rol: diffusie van zuurstof en koolzuurgas in de longen, diffusie van ...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/cel/diffusie

DIFFUSIE

Het verplaatsen van deeltjes (atomen) van het ene materiaal naar het andere en andersom, waardoor bij HT-solderen een geleidelijke overgang ontstaat in de materiaalsamenstelling. Dit fenomeen vindt ook plaats bij Thermochemische processen.
Gevonden op http://www.stainihard.com/Nederlands/Verklarende_woordenlijst./58/

Diffusie

Verspreiding; inbedding in de samenleving
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Diffusie

Diffusie is de spontane, ongerichte en passieve en langzame verspreiding van moleculen, warmte of impuls. In een afgesloten systeem zal het eindresultaat een evenwichtige verdeling van de materie, warmte of impuls zijn.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Diffusie

[Aardrijkskunde] De verspreiding van cultuurelementen van het ene naar het andere cultuurgebied
Gevonden op https://quizlet.com/119231866/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.