Zoek op

duurzaamheid

de duurzaamheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['dyrzamhɛit] 1) eigenschap van lang goed te blijven of te blijven bestaan Voorbeeld:   `garantie geven op de duurzaamheid van een kozijn` 2) streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/duurzaamheid

DUURZAAMHEID

1) Bestendig 2) Bestendigheid 3) Consistentie 4) Duur 5) Hechtheid 6) Soliditeit 7) Stabiliteit 8) Sterkte
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DUURZAAMHEID/1

duurzaamheid

dat de invloed van de activiteiten van de mens geen blijvende schade aanricht aan het milieu, zodat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen maken
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N8Ecosysteem/begrippenlijst.htm

duurzaamheid

(van beton) mate van bestandheid van beton tegen de invloeden vanuit het milieu waarin het zich bevindt Nadere omschrijving Voor duurzaam beton moeten de samenstelling en uitvoering zijn afgestemd op de omgeving waarin beton wordt toegepast. In NEN-EN 206-1 en NEN 8005 is hiervoor een indeling in milieuklassen gemaakt. Deze milieuklas...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

Duurzaamheid

De waarborging van de toegankelijkheid, authenticiteit en leesbaarheid van documenten gedurende de geldende bewaartermijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

duurzaamheid

geschiktheid van een droge film om weerstand te bieden aan mechanische aantasten zoals schokken, indentatie, krassen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10400

duurzaamheid

Het vermogen van een materiaal of voorwerp mechanische slijtage of verval te weerstaan en langdurig mee te gaan. Gebruik `onvergankelijkheid` met betrekking tot langdurige situaties of tot niet-mechanische eigenschappen die voor een onbepaalde tijd bestaan zonder noemenswaardige verandering.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > fysico-chemisc...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Duurzaamheid

de eigenschap van verf om weerstand te bieden aan destructieve invloeden zoals het weer, het zonlicht, detergenten, luchtvervuiling, krassen, enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10831

Duurzaamheid

De financiële, organisatorische, sociale, politieke of milieu voordelen die een actie, project of programma mettertijd voortbrengt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11129

Duurzaamheid

De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling, ook wel Brundtland Commissie genoemd, omschrijft duurzaamheid als: -œOntwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dat houdt een beperking in van het gebruik van hulpbronnen evenals de...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11317

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Grondstoffen kunnen namelijk opraken, en zowel de opnamecapaciteit van de atmosfeer als de natuur zelf kent haar grenzen. In de ecologie komt de term duurzaamheid ook veel voor. Hier wordt bedoeld dat men grondstoffen duurzaam moet gebruiken en er niet ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Duurzaamheid

Duurzaamheid van wat? Het betekent “iets” dat moet blijven, dat duurzaam is. Dit begrip is te gebruiken voor allerlei politieke doeleinden. Mee doen aan Kyoto-verdrag? Economie zwaar belasten? Duurzame ontwikkeling: een ontwikkeling die waarschijnlijk meewerkt om de plannen van de machthebbers te verwezenlijken. In positieve zin: Een st...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Duurzaamheid

Het resultaat van de waarborging van de raadpleegbaarheid, authenticiteit en leesbaarheid van records, gedurende de geldende bewaartermijn.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Duurzaamheid

[Aardrijkskunde] Niet meer natuurlijke hulpbronnen gebruiken dan dat er bij komen, zodat mensen ze ook in de toekomst nog kunnen gebruiken.
Gevonden op https://quizlet.com/105261223/aardrijkskunde-h3-begrippen-flash-cards/

duurzaamheid

definitie van de drie P's (People, Planet, Profit): rekening houden met mensen, welvaart en aarde bij alles wat je doet. Definitie uit “Our Common future”:“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te bre...
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.