Zoek op

Duurzame energie

Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie, een bron die nog vele jaren beschikbaar zal zijn. Duurzame energie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie

Duurzame energie

Een verzamelnaam voor vormen van hernieuwbare energie die verkregen wordt uit andere dan fossiele brandstoffen. Hieronder wordt onder andere begrepen energie die uit wind, stromend water, zonnestraling en aardwarmte wordt verkregen, maar ook energie die vrijkomt bij verwerking van afval (vooral verbranding) of biomassa.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Duurzame energie

Duurzame energie (groene energie) is energie opgewekt uit duurzame energiebronnen. Deze energiebronnen raken nooit op, zoals zon, wind, water en biomassa. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Duurzame energie wordt ook wel groene energie genoemd. Met zonnepanelen maakt u 100% groene energie.
Gevonden op https://solar-box.nl/uitleg/onderdelen-en-begrippen-zonnepanelen/abc-begrip

Duurzame energie

Verzamelnaam voor energie die verkregen wordt uit hernieuwbare energiebronnen. Met duurzaam worden bedoeld energiebronnen die nooit op zullen raken zoals zon, wind, water en biomassa.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10280

Duurzame energie

Duurzame energie is energie die is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht energie, zonne energie en biomassa. Bij het opwekken van duurzame energie komt aanzienlijk minder CO2 vrij. De voorraden fossiele brandstoffen zullen opraken. Door de stijgende olieprijs staat duurzame energie steeds vaker in d...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10857

Duurzame energie

Verzamelnaam voor energie die verkregen wordt uit hernieuwbare Energiebronnen. Met duurzaam worden bedoeld energiebronnen die nooit op zullen raken zoals zon, wind, water en biomassa
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10939

Duurzame energie

energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
Gevonden op https://www.energy-check.nl/energie-woordenboek-begrippenlijst/

duurzame energie

energie waarover de mens voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij (door het gebruik ervan) het milieu (leefomgeving) en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.