Zoek op

duurzame ontwikkeling

Sociaaleconomische ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het begrip is geïntroduceerd in 1987 door de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland in haar rapport Our Common Future aan de Verenigde Naties. Het begrip heeft sindsdien veel discussie ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/duurzame-ontwikke

duurzame ontwikkeling

Begrip waarmee bedoeld wordt om in de levensbehoeften van alle nu levende mensen te kunnen voorzien, zonder daarbij de mogelijkheden voor de toekomstige generaties tekort te doen.
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling

duurzame ontwikkeling

Het milieu gebruiken voor eigen behoeften, waarbij geen schadelijke gevolgen ontstaan voor toekomstige generaties (gebruikers).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

duurzame ontwikkeling

Aangezien zuivere lucht , mooie recreatiegebieden, allerlei grond- en delfstoffen, open ruimte etc. schaars zijn of worden, vinden velen dat hiermee zuiniger en zorgvuldiger om moet worden gesprongen, zodat voor vele toekomstige generaties voldoende van voldoende kwaliteit overblijft. Dit betekent wel dat de inwoners van de rijke landen hun gedrag ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

duurzame ontwikkeling

economische ontwikkeling die met de toekomstige behoeften rekening houdt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Duurzame ontwikkeling

Brundtland, VN-conferentie 1987. Rapport `Our common future`.
Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10153

Duurzame ontwikkeling

de samenleving moet er voor zorgen dat er ook voor de toekomstige generaties nog voldoende voorraden zitten in de gereedschapskist van MOEDER AARDE. ( dus bomen kappen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

duurzame ontwikkeling

Ontwikkelingsmodel dat voldoet aan de huidige noden zonder de capaciteit van de toekomstige generaties om in hun eigen noden te voorzien in gevaar te brengen. Het begrip duurzame ontwikkeling ontstond in het midden van de jaren 80, binnen de internationale organisaties, om de grenzen aan te geven van bepaalde groei- en ontwikkelingsprocessen die he...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10417

duurzame ontwikkeling

(Eng: sustainable development) Economische en sociale ontwikkeling die erop gericht is het milieu en vooral de niet-vervangbare hulpbronnen (zoals olie en steenkool) zo veel mogelijk te sparen. Het idee van duurzame ontwikkeling kreeg wereldwijde erkenning door het Brundtland-rapport uit 1987. Milieugroepen ijveren voor vormen van productie, zoals ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Duurzame ontwikkeling

een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien (Agenda 21, Verenigde Naties).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

duurzame ontwikkeling

Def.: alles zo doen, dat volgende generaties niet worden opgezadeld met ongewenste gevolgen van huidige acties. Toelichting: Het begrip duurzame ontwikkeling (sustainable development) is begin jaren tachtig geïntroduceerd en is als begrip uitgebreid beschreven in Óur common future'van de World Commission on Environment and Developme...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu a...
Gevonden op http://www.texbriq.nl/begrippenlijst.html

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Het omvat alle ontwikkelingen - op technisch, economisch, ecologisch of sociaal vlak - die bijdragen aan een wereld die efficiënter, zui...
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

duurzame ontwikkeling

[Maatschappijwetenschappen] een economisch systeem waarbij de sociale en economische ontwikkeling zodanig gestalte krijgt, dat aan de behoefte van mensen kan worden voldaan, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de behoeften van toekomstige generaties
Gevonden op https://quizlet.com/12904889/mw-inl-hoofdstuk-2-benaderingswijzen-van-maats

Duurzame ontwikkeling

[Aardrijkskunde] verbetering van de kwaliteit van het menselijk leven binnen de grenzen van het draagvermogen van het ecosysteem waarvan het afhankelijk is
Gevonden op https://quizlet.com/85732971/aardrijkskunde-flash-cards/

duurzame ontwikkeling

een concept waarin ecologische, economische en sociale belangen een evenwicht vinden, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties Gebruikt voor: duurzaamheid Minder specifiek: overheidsbeleid Zie ook: energiebesparing
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1537
Geen exacte overeenkomst gevonden.