Zoek op

humanisme

rechtsfilosofie: levensbeschouwing waarin centraal staan het recht op vrijheid, menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=humanisme

humanisme

rechtsfilosofie: levensbeschouwing waarin centraal staan het recht op vrijheid, menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/humanisme

humanisme

Intellectuele en culturele stroming tijdens de Renaissance die vanaf de veertiende eeuw in Italië en vanaf de zestiende eeuw elders in Europa tot bloei kwam. De humanisten lieten zich inspireren door het gedachtegoed van de klassieke oudheid en zetten zich af tegen het middeleeuwse denken. Zij gingen uit van de menselijke redelijkheid en hechtten ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-1450-1815/humanisme

humanisme

(Latijn: humanum = het menselijke) Geestesstroming die, sinds haar ontstaan in de veertiende eeuw als onderdeel en inspirerende kracht van de Renaissance , de westerse cultuur doortrekt. Haar opvallendste kenmerk is de aandacht voor de vrije, autonome persoonlijkheid van de mens . Het Nederlandse Protestantisme voert zijn oorsprong voor een deel te...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/humanisme

humanisme

het humanisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [hyma'nɪsmə] gedachte dat je een goed leven kunt leiden zonder een beroep te doen op God, ervan uitgaande dat ieder mens vrij, waardevol en gelijkwaardig is en dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn leven Voorbeeld:  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/humanisme

HUMANISME

1) Fundamenten van de Europese beschaving 2) Geestelijke stroming 3) Levensbeschouwing 4) Menslievende zedenleer 5) Stroming in de filosofie 6) Zedenleer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HUMANISME/1

Humanisme

Humanisme is de naam gegeven aan de intellectuele, literaire en wetenschappelijke beweging van de veertiende tot de zestiende eeuw, die elke vorm van kennis wilde baseren op de literatuur en cultuur van de klassieke oudheid. Het humanisme verving in die periode als filosofie en opvatting van de werkelijkheid, het bovennatuurlijke verklaringsmodel ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanisme

humanisme

1. filosofische gedachtegang waarin de mens centraal staat 2. letterkunde en wetenschap tijdens de renaissance
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

humanisme

Sinds de 19e eeuw wordt ‘humanisme’ gehanteerd als algemene term voor de levensvisie die de mens in plaats van God centraal stelt. Meer specifiek gebruikt, is het humanisme (alleen het woord ‘humanist’ komt contemporain voor) van oorsprong een taalkundig-onderwijskundige beweging binnen de
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Humanisme

Stroming van denken die sinds de Renaissance sterker werd, o.a. gevoed door de ideeën van Erasmus uit Rotterdam. Men moest een menselijker vorm van christendom nastreven was oorspronkelijk de gedachte. Er zijn nog steeds denkers, die benadrukken dat het christendom een humanistische visie is. Toch is in de vorige eeuw een eigen - aparte levensbesc...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Humanisme

(van studia humanitas: de studie van de klassieke talen en letterkunde) Een stroming van een nieuwe klasse van geletterden (meestal leken) die in navolging van antieke schrijvers (die zij nauwkeurig bestudeerden) streefde naar een zelfstandige ontplooiing van de mens op geestelijk en maatschappelijk gebied.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

humanisme

Een filosofie die de essentiële waardigheid en waarde van de mensheid verdedigt en het vermogen door de rede tot zelfontplooiing te komen; ook de beweging in de renaissance die door de vernieuwing in de klassieke letteren wordt gekenmerkt.
Categorie: Abstracte Begrippen > culturele stromingen en opvattingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Humanisme

Het humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt. Humanisten geloven niet in een god, maar in het zorgvuldig en gewetensvol omgaan met anderen, de wereld en jezelf. De term `humanisme` is nog niet zo oud, maar al in de Oudheid waren er mensen die `humanistische` ideeën formuleerden. Zo zei Socrates: `Ik weet niets, en zelfs dat we...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10514

Humanisme

wereldbeschouwing die de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde van de persoonlijkheid centraal stelt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Humanisme

Het godsidee: een projectie van de menselijke natuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Humanisme

levensbeschouwelijke stroming die het leven en de waardigheid van de menselijke persoon centraal stelt.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Humanisme

Een intellectuele beweging die in de 14e eeuw in Italie opkwam. deze was gebaseerd op de herondekking van de klassieke wereld en verving het middeleeuwse beeld van de mensheid als in beginsel zondig en zwak door een nieuwe en overtuigende nadruk te leggen op de aangeboren morele waardigheid en het intellectuele en creatieve potentieel. Het humanism...
Gevonden op http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/definities.htm

humanisme

niet-gelovige levensbeschouwing waarin menselijkheid centraal staat vb: hij is een aanhanger van het humanisme
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=humanisme

Humanisme

Humanisme is een niet-religieuze levensbeschouwing die levensvragen tracht te beantwoorden vanuit het mens-zijn. Het humanisme vindt zijn oorsprong in het denken van Socrates (omstreeks 430 v.C. - 353 v.C). Hij richtte zich als eerste Griekse filosoof naar binnen in plaats van naar buiten. Deze zelfkennis en zelfverwezenlijking is bekend als Gnosis...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/H/humanisme_506/

Humanisme

beweging die in Italië is ontstaan in de 14e eeuw en voortduurde tot de 17e eeuw. De humanistische gedachte ging uit van een op de klassieken georiënteerde, puur menselijke, humane, vorming. Men baseerde zich dus niet op theologische vorming. Deze gerichtheid op de mens met zijn voornamelijk aardse lotsbestemming en zijn natuurlijke waardigheid ...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Humanisme

Iedere filosofie of filosofisch systeem waarin de mens tot uitgangspunt wordt genomen om te trachten een eenheid te vinden in de zinvolheid van het leven. (F.A.S.) ¡§De term humanisme dateert pas van de 19e eeuw en is afgeleid van het Italiaanse umanista (docent in de Latijnse taal, welsprekendheid, dichtkunst en literatuur, vakken die
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Humanisme

[Geschiedenis] Stroming van geleerden die vanaf omstreeks 1500 de klassieke filosofie literatuur en kunst bestudeerden met veel aandacht voor het idividu
Gevonden op https://quizlet.com/98636350/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.