instantie

de instantie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪn'stɑn(t)si] Verbuigingen:   instantie|s (meerv.) 1) officiële organisatie Voorbeelden:   `Er komt geen aparte instantie voor ontwikkelingshulp.`, `gerechtelijke instanties` 2) in eerst...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/instantie

Instantie

Let op: Spelling van 1858 dringend verzoek; geregtshof of regtbank b.v. ter eerste instantie, bij de eerste of lagere regtbank
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

instantie

Een organisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Instantie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), dringend verzoek; [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) aanleg; regtbank; ter eerste -, bij de eerste regtbank; in hoogere -, bij een hooger geregt, in hooger beroep.
*...STAURATIE, v. wederoprichting, hernieuwing, herstelling.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

instantie

een organisatie of overheidsafdeling met een bepaalde taak vb: bij welke instantie moet ik zijn voor een bouwvergunning?
in eerste instantie geloofde ik hem [eerst geloofde ik hem]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=instantie

instantie

instelling, lichaam, organisatie nadrukkelijkheid, aandrang
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/instantie

instantie

Def.: organisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

instantie

Def.: object uit een klasse
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

instantie

•instelling van de overheid. •voorkomend geval.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/instantie

INSTANTIE

1) Autoriteit 2) Afdeling van een organisatie 3) Afdeling 4) Aanleg 5) Aandrang 6) College 7) Dringend verzoek 8) Gezagdragend ambtenaar 9) Gezagsorgaan 10) Instelling 11) Lichaam 12) Openbaar lichaam 13) Organisatie 14) Overheids instelling 15) Orgaan 16) Overheidsorgaan 17) Ressort 18) Rechtsterm 19) Verzoek 20) Vordering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSTANTIE/1

instantie

(boby / agency) (procesrecht) trede in het proces. Bijv. de eerste ~, de tweede ~. Gerelateerde termen: gerecht in eerste aanleg
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

instantie

(boby / agency) (staatsrecht) gerecht, (overheids) instelling of instituut.
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

instantie

elke van een reeks gerechtelijke acties; autoriteit, overheids instelling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/instantie
Geen exacte overeenkomst gevonden.