Zoek op

normen

Opvattingen die in een samenleving ten grondslag liggen aan de manier waarop men zich in gegeven situaties wel of juist niet moet gedragen. Zie ook waarden .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/normen

NORMEN

1) Benaming 2) Gedragsregels 3) Naam uit de Germaanse mythologie 4) Naamwoord
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NORMEN/1

normen

gestandaardiseerde richtlijnen met betrekking tot eigenschappen en samenstelling van materialen, fabricageprocessen, beproevingsmethoden, beoordelen van materiaaleigenschappen enz. Nadere omschrijving In Nederland worden normen uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut , Postbus 5059, 2600 GB Delft, tel. (015) 2690390, Dit e-mailadres i...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

normen

Nauwkeurig omschreven eisen en specificaties waarmee de prestatie van een product, proces of een organisatie kunnen worden vastgesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

normen

Algemene benaming voor voorschriften, artikelen van verdragen en verklaringen, gedragscodes e.d. met een verschillende mate van rechtskracht. Meer dan negentig honderd normen van mensenrechten zijn in internationale verdragen vastgelegd. Normen die niet in internationaal recht zijn verwoord kunnen niet als vaststaand worden beschouwd. Een oproep to...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Normen

de invulling van een waarde. Hoe verwachten mensen dat je je gedraagt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Normen

welomlijnde gedragsregels die mensen verondersteld worden na te leven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

normen

Gedragsregels of leefregels die je houden aan de waarden van de groep.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Normen

(1) Normen gaan nog een stap verder dan principes. Het zijn concrete gedragsvoorschriften (rechten, plichten en wetten) en zij geven de grenzen aan van toelaatbaar gedrag. Regels over wat we moeten doen of moeten nalaten. Een voorbeeld van een norm is: Het aanvaarden van relatiegeschenken van meer dan honderd euro is ontoelaatbaar. Dit overschrijdt...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Normen

(2) Normen zijn gedragsregels; opvattingen over hoe mensen zich in bepaalde situaties wel en niet dienen te gedragen; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in conc...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Normen

Aangenomen of overeengekomen beoordelings-uitgangspunten.
Morele normen zijn algemeen aanvaarde (en zo in zekere zin gestan- daardiseerde) bepalingen, die een uitgangspunt vormen voor de beoor- deling van gedrag in termen van juist of onjuist, en die een waarde als uitgangspunt hebben.
Onze normen geven de grenzen aan voor sociaal aanvaardb...
Gevonden op http://www.universele-beschaving.nl/Universele_beschaving__definit/body_uni

Normen

Een eenduidige specificatie. Soms wordt een onderscheid gemaakt in normen en standaarden
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

normen

[Maatschappijleer] opvattingen over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen
Gevonden op https://quizlet.com/102291960/maatschappijleer-begrippen-voorkennis-12-flas

normen

[Maatschappijwetenschappen] wetten, regels en gewoonten waarvan met aanneemt dat mensen zich eraan houden
Gevonden op https://quizlet.com/12904889/mw-inl-hoofdstuk-2-benaderingswijzen-van-maats
Geen exacte overeenkomst gevonden.