Zoek op

producent

auteursrecht: een producent is een persoon of een organisatie die, of een bedrijf dat producten of diensten levert. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/producent

producent

intellectuele eigendomsrecht: persoon, organisatie of bedrijf dat producten of diensten levert. Bijv. maker van een fiets. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/producent

producent

de producent zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [prody'sɛnt] Verbuigingen:   producent|en (meerv.) de producent|e zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [prody'sɛnt|ə] Verbuigingen:   producente|s (meerv.) iemand die of bedrijf dat iets maakt of voortbreng...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/producent

producent

Verantwoordelijke voor de organisatorische en financiële onderneming van een of meer theaterproducties. Vaak ook initiator. Zie ook vrije productie.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/toneel/producent

PRODUCENT

1) Fabrikant 2) Filmmedewerker 3) Leverancier 4) Maker 5) Materiaalleider 6) Producer 7) Vervaardiger 8) Voortbrenger
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRODUCENT/1

producent

iemand die handelsgoederen produceert voor zijn beroep; bedrijf dat handelsgoederen produceert
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/producent

producent

planten of autotrofe bacterie - organisme dat organische stoffen uitsluitend uit anorganische stoffen produceert met behulp van energie uit de levenloze natuur
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N8Ecosysteem/begrippenlijst.htm

Producent

Een producent is een persoon, organisatie of bedrijf dat producten of diensten levert. Letterlijk betekent het maker. Over het algemeen wordt in Nederland met de term `producent` de persoon (of organisatie) aangeduid die de zakelijke en financiële leiding heeft over een artistiek proces, terwijl met de term `producer` op iemand geduid wordt d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Producent

Producent

[ecologie] - Producenten zijn autotrofe organismen die aan de basis staan van een ecosysteem. Autotrofe organismen produceren de organische stoffen die heterotrofe organismen nodig hebben om te kunnen leven. In een voedselpiramide bestaat het eerste trofische niveau uit producenten. Op het land zijn dit met name planten en ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Producent_(ecologie)

Producent

Let op: Spelling van 1858 (in regten) hij, die het bewijs, de getuigen, enz. aanvoert, in tegenstelling van Reproducent, hij, tegen wien het bewijs gevoerd wordt. Produceren, voorleggen, toonen, bijbrengen, b.v. van bewijzen, getuigen, enz. in regten; het voortbrengen, telen van vruchten; oo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Producent

elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit opwekt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10178

producent

Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van elektriciteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Producent

(= Producer) Iemand die zakelijke, financiële en technische leiding geeft bij het maken van een productie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10634

producent

De maker van producten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Producent

Zie ondernemer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Producent

Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van elektriciteit.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Producent

Een producent is een aanbieder van producten van diensten of producten. De aanbieder kan dan al dan niet een persoon, bedrijf of organisatie zijn. Het Engelse woord ‘producer’ heeft in principe dezelfde betekenis als het Nederlandse woord ‘producent’, maar in Nederland wordt de Engelse term alleen gebruikt voor producten die persoonsgebonde...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Producent

Producent

Persoon of rechtspersoon (B.V. of N.V. of Stichting of Vereniging) die produceert, dat wil zeggen goederen of diensten koopt met de intentie deze te verkopen of te verwerken voor de verkoop. De persoon die koopt om de goederen of diensten te verbruiken is een consument. Synoniemen: productiehuishouding of bedrijf. Functie in het maatschappelijk v.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Producent

1) Persoon of rechtspersoon (B.V. of N.V. of Stichting of Vereniging) die produceert, dat wil zeggen goederen of diensten koopt met de intentie deze te verkopen of te verwerken voor de verkoop. De persoon die koopt om de goederen of diensten te verbruiken is een consument. Synoniemen: productiehuishouding of bedrijf.
2) Functie in het maatschapp...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

producent

zie ondernemer.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.