Zoek op

protest

handelsrecht: een door de debiteur eigenhandig op een wissel gestelde of in een afzonderlijke authentieke akte opgenomen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/protest

protest

procesrecht: het maken van bezwaar (het aantekenen van verzet) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/protest

protest

het protest zelfst.naamw.Uitspraak:   [proˈtɛst] Verbuigingen:   protest|en (meerv.) wat je laat horen of zien als je het ergens helemaal niet mee eens bent Voorbeeld:   `protestactie`een storm van protest tegen  (een plotseling en hevig protest teg...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/protest

PROTEST

1) Beklag 2) Bezwaar 3) Bezwaarschrift 4) Contradictie 5) Haarlemmerdijkjes 6) Openlijke betuiging 7) Opstand 8) Opwerping 9) Protestactie 10) Rechtsvoorbehoud 11) Reclame 12) Remonstrantie 13) Tegenkanting 14) Tegenspraak 15) Tegenstand 16) Tegenstem 17) Tegenwerping 18) Teken van verzet 19) Uiting van misnoegen 20) Uiting van ongenoegen 21) Uitin...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROTEST/1

Protest

Protest (van het Lat.: pro is `voor`, testari is `getuigen`) is het uitdrukken van negatieve gevoelens omtrent bepaalde politieke of maatschappelijke problemen. Op deze manier hopen mensen een verandering in de samenleving te bewerkstelligen. Protesten worden al eeuwen lang gevoerd. Vroeger was dit vooral tegen de politiek, tegen criminaliteit...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Protest

Protest

[hoorspel] - Protest is een hoorspel naar het gelijknamige toneelstuk (1978) van Václav Havel. Het werd in 1979 door de Westdeutscher Rundfunk uitgezonden. De NCRV zond het op maandag 19 maart 1979 uit als laatste in Waar haal je het recht vandaan?, een luisterspelreeks over de rechten van de mens. De vertaling was van Kee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Protest_(hoorspel)

protest

•een uiting van ontevredenheid met het gevolgde beleid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/protest

protest

(uiting van) verzet
Jaar van herkomst: 1582 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Protest

Let op: Spelling van 1858 protestum, Lat., protêt, Fr., protesta, Ital., tegenspraak, regts-voorbehoud, weigering, verwerping; de niet-aanneming van eenen wissel, welke door eenen openbaren notaris in eene wettelijke acte wordt bevestigd. Protestant, een tegenspreker; een vrijgeloovige, hervormde, hetz...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Protest

Een team kan bij de raceleiding protesteren tegen handeling van de concurrentie die zij illegaal achten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10354

protest

uiting van verzet (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/protest

protest

een uiting van verzet vb: de leerlingen lieten een luid protest horen
onder protest [terwijl je laat weten het er niet mee eens te zijn]
ergens protest tegen aantekenen [laten weten dat je het er niet mee eens bent]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=protest

protest

[Nederlands] uiting van verzet
Gevonden op https://quizlet.com/121770927/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.