Zoek op

verzet

burgerlijk procesrecht: het rechtsmiddel waarmee de versteklatende partij het verstekvonnis kan aanvechten.. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verzet

verzet

gerechtelijk recht: bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek veroordeeld is. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verzet

verzet

gerechtelijk recht: gerechtelijke procedure waarin de bij verstek veroordeelde zich tegen het vonnis verzet. In beginsel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verzet

verzet

burgerlijk procesrecht: het rechtsmiddel dat een (niet-verschenen) gedaagde per dagvaarding kan instellen tegen het verstekvonnis. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verzet

verzet

het verzet zelfst.naamw.Uitspraak:   [vər'zɛt] 1) tegenstand tegen iets dat je niet wilt Voorbeeld:   `De kabinetsplannen stuiten op krachtig verzet.`Synoniemen:   weerstand, protest, oppositie verzet bieden  (zich verzetten) `verzet bieden t...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verzet

verzet

•handelingen gericht tegen de heersende macht of de aanvallende vijand. •de van de stand van de versnellingen afhangende afstand in meters die wordt afgelegd als de pedalen van een fiets één keer rondgaan.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/verzet

Verzet

Gewoon rechtsmiddel, aan te wenden tegen een uitspraak (verstekvonnis) die door een rechtsprekende instantie niet op tegenspraak is gegeven en waartegen geen hoger beroep openstaat.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=760

Verzet

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] verpoozing, rust, uitspanning; tegenkanting, wederstand, oproer; pand, hetgeen men verzet heeft.
~TEN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] verplaatsen; verpanden; [figuurlijk] geenen voet -, niet uitgaan. ZICH -, ww. uitspanning nemen, een luchtje scheppen; tegenstand bieden; verke...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm

verzet

tegenstand
Jaar van herkomst: 1850 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

verzet

door stroming veroorzaakte verschil tussen de gestuurde koers en de werkelijke koers
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=ver

Verzet

De mensen die tegenstand boden op allerlei manieren. Het gaat om dingen waarop zware straffen, vaak de doodstraf, stonden. Voorbeelden van verzet zijn: vervalsen van persoonsbewijzen en het drukken van verboden krantjes.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10229

Verzet

Is een schriftelijk protest gericht aan de Deposito-en Consignatiekas. Er zijn meerdere soorten van verzet.
Gaat het verzet uit van een fiscaal bestuur dan gaat het meestal om een fiscale notificatie. Dit is een uitvoerend beslag in vereenvoudigde vorm, namelijk zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Deze procedure is eveneens wettelijk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10367

verzet

Verzet is een bijzonder rechtsmiddel dat alleen geldt in de situatie dat de gedaagde niet op de rechtszitting aanwezig is geweest. De gedaagde wordt dan bij verstek veroordeeld. De gedaagde kan in verzet gaan; hij vraagt of het proces nog een keer gevoerd kan worden. Dezelfde rechter buigt zich nog een keer over de zaak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

verzet

een ander verzet steken= schakelen het aantal meters dat men per pedaalomslag aflegt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10987

Verzet

Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Verzet

Verzet is mogelijk indien een persoon het niet eens is met een uitspraak of een strafbeschikking. Indien een persoon een bepaald strafbaar feit pleegt, bestaat er de mogelijkheid dat hij een strafbeschikking ontvangt ten gevolge van dit strafbaar feit. In de strafbeschikking staat waarom een persoon de straf krijgt opgelegd en wat de straf exact in...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Verzet

verzet

tegenstand (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/verzet

Verzet

Weerstand bieden tegen de vijand. Vaak ook met gewapende middelen.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

Verzet

Activiteiten die tot doel hadden weerstand te bieden tegen de bezetter. Vormen van verzet waren onder meer: het helpen onderduiken van mensen die vervolgd werden, het drukken en verspreiden van illegale kranten, het plegen van sabotage en alle kleine en grote daden waarmee personen zich keerden tegen de bezettingspolitiek.
In Nederland heeft ...
Gevonden op http://www.joodsmonument.nl/search/273990

verzet

het proberen iets tegen te houden vb: er is in deze buurt veel verzet tegen het plan
in verzet komen [je ergens tegen gaan verzetten]
verzet plegen [in opstand komen]
verzet bieden [niet meewerken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verzet

Verzet

Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Verzet

Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

verzet

[Geschiedenis] 1) tegenstand bieden 2) Het niet aanvaarden van een bezetting, waarbij actief verzet met aanslagen en hulp aan onderduikers plaatsvindt of passief verzet, waarbij burgers niet meewerken aan de bezetter
Gevonden op https://quizlet.com/120578203/geschiedenis-flash-cards/

Verzet

Benaming voor alle acties, in welke vorm dan ook, gedurende WO II ondernomen tegen de Duitse bezetting.
In Nederland, en derhalve ook in Drenthe, is amper sprake geweest van massaal openlijk verzet. Kwam het daar wel toe, zoals de april-mei staking in 1943, dan werd dat door de bezetter hardhandig onderdrukt.
Het gewapend verzet werd vooral...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Verzet
Geen exacte overeenkomst gevonden.