Zoek op

racisme

rechtssociologie: leer dat sommige rassen verheven zijn boven andere; rassenhaat. Het begrip ~ staat vaak synoniem aan rassendiscriminatie: ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/racisme

racisme

het racisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [rɑˈsɪsmə] opvatting dat het ene menselijk ras superieur is aan het andere © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'racisme' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/racisme

RACISME

1) Discriminatie 2) Rassendiscriminatie 3) Rassenhaat 4) Rassenideologie 5) Rassentheorie 6) Rassenwaan
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RACISME/1

racisme

discriminatie op basis van etnische afkomst, of huidskleur
Gevonden op

racisme

als in: ‘Neen, ik ben geen racist. Ik heb niets tegen vreemdelingen, zolang ze zich maar integreren en ze geen vijftien kinderen maken en ze niet profiteren van onze sociale zekerheid en ze geen schapen slachten en ze geen moskeeen bouwen en ze …’
Gevonden op http://neologismen.nl/category/

Racisme

Racisme is de verzamelterm voor alle opvattingen die aan het begrip `ras` een doorslaggevende betekenis toekennen bij het vaststellen of veronderstellen van karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens. == Definities == De term racisme wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In de meest algemene zin betekent racisme dat .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Racisme

racisme

•een politieke filosofie die uitgaat van de gedachte dat het ene ras op een hoger peil staat dan het andere. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/racisme

racisme

opvatting dat het ene ras beter is dan het andere
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Racisme

Racisme kan omschreven worden als een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzicht van de andere groep.
Vroeger werd in het kader van deze ideologie vooral gewezen op de biologische verschillen. Tegenwoordig worden culturen tegenover elkaar geplaatst. Het uitgangspunt is dat men culturen niet met ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10006

racisme

rassendiscriminatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

racisme

Een stroming van mensen die geloven dat er verschillende mensenrassen zijn. Deze mensen vinden het ‘ras’ waartoe zij behoren meer waard dan andere ‘rassen’.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

racisme

rassendiscriminatie, rassenwaan (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/racisme

racisme

de opvatting dat je eigen ras beter is dan een ander ras vb: er is bij deze pesterijen racisme in het spel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=racisme

Racisme

[Geschiedenis] De opvatting dat de wereldbevolking kan worden opgedeeld in rassen waarbij het ene ras beter is dan het ander
Gevonden op https://quizlet.com/44888830/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.