Zoek op

rechterlijke instanties

[staatsrecht] kantongerechten, rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad Zie ook absolute competentie / absolute bevoegdheid…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=rechterlijke instanties

rechterlijke instanties

Fr: les instances judiciaires [staatsrecht] verzamelterm voor alle rechtsprekende organen: vredegerechten, rechtbanken van eerste aanleg, hoven van ber…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBepru.html#4574
Geen exacte overeenkomst gevonden.