Zoek op

terreur

strafrecht: oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/terreur

terreur

de terreur zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [tɛˈrør] georganiseerd geweld om een bepaald (politiek) doel te bereiken Voorbeeld:   `vluchten voor de terreur van het dictatoriale regime`Synoniem:   terrorisme © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrec...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/terreur

Terreur

(1793-1794) Periode van schrikbewind in de Franse Revolutie waarin Robespierre leiding gaf aan het Comité de Salut Public (Comité voor Openbaar Welzijn). Tijdens de Terreur werden naar schatting 35.000 personen geëxecuteerd, de persoonlijke vrijheden beknot en de vrijheid van drukpers grotendeels opgeheven.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-1450-1815/terreur

TERREUR

1) Bestuur 2) Bewind 3) Dwang 4) Georganiseerd geweld 5) Georganiseerd politiek geweld 6) Geweldpleging 7) Onderdrukking 8) Repressie 9) Schrikbewind 10) Terrorisme 11) Wrede schrikaanjaging 12) Wreed systeem 13) Wreedheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TERREUR/1

Terreur

[Franse Revolutie] - De Terreur (Frans: la Terreur, letterlijk vertaald "schrikbewind", met een hoofdletter), is een concept dat door historici gebruikt wordt om twee periodes in de Franse Revolutie aan te duiden waarin Frankrijk werd geregeerd door een uitzonderlijke uitvoerende macht die berustte op kracht, illegaliteit e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Terreur_(Franse_Revolutie)

Terreur

[strip] - Terreur is een Belgische stripreeks die begonnen is in november 2002 met André-Paul Duchâteau als schrijver en René Follet als tekenaar. ==Albums== Deze reeks is geschreven door André-Paul Duchâteau, getekend door René Follet en uitgegeven door Le Lombard. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Terreur_(strip)

terreur

onrechtmatig gebruik van geweld
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

terreur

schrikbewind
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Terreur

Let op: Spelling van 1858 Fr., schrik, ontsteltenis. Terribel, terribilis, Lat., terrible, Fr., vreeselijk, ijselijk, verschrikkelijk, ontzettend. Terror panicus, Lat., terreur panique, Fr., een plotselijk ontstane, maar ook even schielijk overgaande schrik; ongegronde vrees. Terrorismus, de heerschappi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

terreur

schrikbewind (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/terreur

terreur

gewelddadig gedrag waarmee je mensen laat gehoorzamen vb: deze dictator heerst met terreur
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=terreur

Terreur

(zn) Van Dale: georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken => terrorisme Commentaar: Omdat het gaat om georganiseerde en stelselmatig terugkeren van (dreiging met) geweld is er sprake van een systeem. Daarom hier een scherpere definitie: Systematisch gewelddadig optreden of dreigen met gewelddadig op...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Terreur

[Geschiedenis] Macht uitoefenen door geweld of daarmee te dreigen.
Gevonden op https://quizlet.com/105871158/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.