Zoek op

transmurale zorg

[gezondheidsrecht] zorg die verleend wordt door meer dan één instelling; de verschillende instellingen werken hierbij samen…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboektho.html#18691

Transmurale zorg

Vorm van zorg die, toegesneden op de behoeften van de patiënt, verleend wordt op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen zorgverleners uit de eerste en de tweede lijn, waarbij sprake is van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete deelverantwoordelijkheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.