Zoek op

transmurale zorg

gezondheidsrecht: zorg die verleend wordt door meer dan één instelling; de verschillende instellingen werken hierbij sa ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/transmurale zorg

Transmurale zorg

Vorm van zorg die, toegesneden op de behoeften van de patiënt, verleend wordt op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen zorgverleners uit de eerste en de tweede lijn, waarbij sprake is van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete deelverantwoordelijkheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.