Kopie van `PhotoPlaza - Fotografische Begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


PhotoPlaza - Fotografische Begrippen
Categorie: Sport, welzijn en vrije tijd > Fotografie
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 41


APO
Apochromaat
Apochromatisch
Speciaal glaselement voor correctie van chromatische abberatie (zie bij de C.) bij objectieven van het merk Sigma.
Iedere kleur wordt op een bepaalde manier gebroken als een lichtstraal door een lens valt. Bij objectieven kan een mate van onscherpte ontstaan, doordat kleuren door verschillende breking niet precies op dezelfde punt op de beeldsensor samenvallen. Dit wordt in een apochromatische lens gecorrigeerd, waardoor een scherper beeld ontstaat.
Zie ook Lenzen op Fotopedia.

ASA
American Standards Association: een serie getallen die de snelheid van een film aangeven. Een stop meer gevoeligheid betekent een verdubbeling van het ASA getal. Het ASA systeem is inmiddels vervangen door het ISO systeem. (zie bij de I.)

Asferisch
Lens, objectief met een niet in alle richtingen gelijke kromme.
Licht dat door het midden van een lens naar binnen valt wordt op een andere manier gebroken dan licht dat verder naar de zijkant van de lens binnenkomst. Hierdoor kan enige mate van onscherpte ontstaan. Asferische objectieven corrigeren dit verschijnsel. Hierdoor ontstaat een scherper beeld.

CCD-sensor
Charged-Coupled Device: een chip die opgebouwd is uit lichtgevoelige receptoren. Op de CCD-chip zit een kleurenfilter, zodat elke receptor slechts één van drie primaire kleuren rood, groen en blauw registreert. De informatie die de CCD-chip opvangt, wordt door de software in de camera geconverteerd tot een digitaal beeldbestand dat bestaat uit pixels.
Daarbij wordt de primaire kleur die een receptor heeft opgevangen, aangevuld op basis van beide andere primaire kleuren die door de omliggende receptoren werden opgevangen - een proces dat als demosaicing bekend staat.

Close up
Bij een close up foto wordt een bepaald deel van het onderwerp heel erg sterk naar voren gehaald. De rest van de omgeving wordt genegeerd en alleen het onderwerp wordt sterk ingezoomd in beeld gebracht.

DDL
Door De Lens, zie ook TTL. Through The Lens

DX-code
Afkorting van Data eXchange. De DX-code is de combinatie van zilveren en zwarte blokken op de zijkant van een kleinbeeld filmrolletje. Hiermee kan de camera automatisch de filmgevoeligheid aflezen.

Dynamisch bereik.
In de fotografie wordt vaak veel gesproken over het dynamische bereik van films en sensoren. Hoeveel stops aan belichting kan een sensor of film aan.
Het gaat dan om de breedte van informatie van licht naar donker. Het dynamisch bereik wordt gemeten van 0 (zuiver wit) tot 4,0 (zuiver zwart), maar geen enkele film of CCD is nog in staat om het hele bereik te omvatten. Een CCD of film met 0,3 DMin tot 3,5 DMax heeft een dynamisch bereik van 3,2 D.
Lees verder over: - stops en kleurdiepte van een monitor, een afdruk en het menselijk oog.
op PhotoPlaza.

F-getal (Met hoofdletter)
Het F-getal of openingsverhouding is een begrip dat in de optica, fotografie en astronomie gebruikt wordt. Het F-getal van een lens of telescoop is gelijk aan de brandpuntsafstand van de lens (f) gedeeld door waarde van het diafragma (D) en staat voor de diameter van de diafragma-opening in millimeters
Een schaal van getallen die de grootte van het diafragma aangeven, bijvoorbeeld F2.8, F4, F5.6, F8 etc. Een aantal stapjes van een diafragma getal naar een andere wordt ook wel stops genoemd. Het getal is afgeleid van de lensopening. Hoe groter het F-getal, hoe kleiner de opening en hoe minder licht er op de film valt.
De brandpuntafstand van een lens wordt ook wel met een f-getal aangeduid (kleine letter).

High-key
High Key is het omgekeerde van Low Key.
Term waarmee aangeduid wordt dat een afbeelding (meestal een foto) hoofdzakelijk lichte tinten bevat. Dat kan komen door de aard van het onderwerp, maar ook door kunstgrepen na de opname. Een foto van een ijsbeer in een sneeuwlandschap is high-key.
Lichte tinten zijn het belangrijkste. Lichte achtergrond, beperkte scherptediepte om je onderwerp met de achtergrond te laten versmelten, difuus licht (dus paraplutjes of soft boxen gebruiken), zodat er weinig schaduw valt.
Lees ook: Dit Topic op PhotoPlaza.

Highlights
Zie bij Hoge Lichten

Histogram
1] Grafische voorstelling van de frequentieverdeling d.m.v. rechthoeken => staafdiagram, staafgrafiek.
2] Op je beeldscherm kun je zelf zien of een foto goed belicht is. Een handig hulpmiddel hierbij is de functie Histogram. Dit is een grafische weergave van de verdeling van de helderheid van een foto. Het helderheidsbereik van een goed belichte standaardfoto strekt zich uit van geheel zwart naar geheel wit, met een maximum in het midden. Wordt niet het hele gebied van helderheid gebruikt of ligt de plek sterk aan de linker- (onderbelicht) of rechterkant (overbelicht), dan is de belichting vaak niet in orde. Voor een visuele beoordeling op de monitor moeten de helderheid en het contrast van de monitor goed ingesteld staan. Een hulpmiddel hiervoor is een blokjesbalk die verloopt van geheel zwart naar geheel wit. Bijna alle goede fotobewerkingsprogramma`s bieden de functie histogram aan.
Lees ook: Belichten met het Histogram op PhotoPlaza.

IF
Internal Focussing.
Scherpstelling bij objectieven met IF gebeurt volledig inwendig. Hij het scherpstellen heb je dus geen last meer van uitschuivende onderdelen.

Image stabiliser (Zie ook IS)
Techniek voor videocamera`s – en tegenwoordig ook voor fotocamera’s en –lenzen - om het effect van trillingen tegen te gaan. Een apparaat met beeldstabilisator maakt gebruik van gyroscopen om de lens snel te bewegen en zo de trillingen van de hand te compenseren.

Image-tank
Mobiele harde schijf.
Een mobiel opslagmedium waarop foto`s (en andere data) opgeslagen kunnen worden, door middel van het verplaatsen van data van een geheugenkaart naar de image-tank. Wanneer er bijvoorbeeld tijdens een vakantie zodanig veel foto`s zijn gemaakt, dat de geheugenkaarten vol zijn, kun je de data tijdelijk opslaan op een image-tank. De geheugenkaarten kunnen dan weer gebruikt worden voor het maken van nog meer foto`s. De image-tank heeft vaak de aansluitpunten voor diverse typen geheugenkaarten. Thuis kun je de afbeeldingen weer van de image-tank halen en ze bekijken op een computer.

IS (Zie ook Image Stabiliser)
Image Stabilization (Ook VR- Vibratee Reductie van Nikkor en OS- Optische Stabilisatie van Sigma)
In het objectief ingebouwde beeldstabilisator om (beperkte) trillingen weg te werken.
Oftwel het stabiliseren van het beeld dat je bekijkt-opneemt. Eigenlijk niets meer en niets minder.
Bij grote zoomlenzen is de kans dat er bewegingsonscherpte op je foto ontstaat vrij groot. Dat ontstaat doordat je de camera (en dus de lens) enigsins beweegt (tenzij je een statief gebruikt). Doordat de brandpunts afstand van de lens groot is, is het bewegings effect ook groot. Vergelijk het maar met het heen en weer bewegen van een lucifer en een satestokje. De laatste beweegt bij een zelfde beweging van je vingers veel verder heen en weer.
Nu is door een aantal fabrikanten een systeem ontwikkeld waarbij de lens elementen `tegen bewegen` op de beweging van de camera en de lens. Hierdoor wordt het beeld uiteindelijk scherper.
Het gebruik van een IS-VR-OR lens kan een paar stops schelen in de belichting. Normaal geldt grofweg de stelregel 1-brandpunts afstand = sluitertijd (bijv voor een 300 mm lens is dat 1-300 wat dus betekent dat je een scherp beeld hebt bij 1-300 sec). Zou je echter een IS-VR-OR lens gebruiken, dan kan dit nog 1-150 of 1-100 seconde zijn. Dit kan in lichtzwakke situaties net zoveel schelen dat je de foto nog wel kunt maken.

ISO
ISO is een standaard van de International Standardisation Organisation die de lichtgevoeligheid van de beeldsensor van de camera weergeeft. Deze standaard is de opvolger van de oude ASA standaard. ISO 100 of ISO 200 is de meest gebruikte instelling. Bij digitale compact camera`s kan je vaak maar de ISO waarde tot 400 of 800 instellen. Bij digitale spiegelreflex camera`s heb je vaak een maximum ISO waarde van 1600 of 3200. Hoe hoger de gebruikte ISO-waarde, hoe minder licht de camera nodig heeft (kortere sluitertijd en-of kleiner diafragma). Het nadeel van een hogere ISO waarde is dat er vaak digitale ruis te zien is op de foto.
Zie voor meer uitleg: dit artikel in Fotopedia.

ISO-gevoeligheid
De lichtgevoeligheid van een chemische film wordt uitgedrukt in ISO-waarden (50, 100, 200 of 400) Hoe gevoeliger de film, hoe minder licht er nodig is om een goede opname te maken. De CCD-chip in een gewone digitale camera heeft een gemiddelde lichtgevoeligheid die equivalent is aan ISO 100.
Lees ook ISO-waarde.

ISO-waarde
Filmgevoeligheid
Filmsnelheid
De mate van gevoeligheid voor licht van de film wordt ook wel filmgevoeligheid genoemd. De waarde wordt uitgedrukt in ISO. Hoe hoger de waarde, hoe gevoeliger de film. De norm is vastgesteld door de International Standards Organization. Bij gevoelige films kun je voor de juiste belichting veel kortere sluitertijden gebruiken. Een laag getal betekent dat de film weinig lichtgevoelig is. Bij deze films heb je een langere sluitertijd nodig voor de juiste belichting.
Bij digitale camera`s is de ISO-waarde variabel in te stellen.

Isochromatisch
[foto.] kleurgevoelig.

Isofoot
[foto.] lijn van gelijke helderheid.

JPEG
De afkorting staat voor Joint Photographic Experts Group, de organisatie die dit digitale bestandsformaat ontwikkelde. JPEG comprimeert digitale beelden zodat die minder ruimte innemen, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld TIFF-compressie gaat hierbij informatie verloren.
Elke keer als je een JPEG-beeld opent en bewerkt, wordt het opnieuw gecomprimeerd. Als je een beeld intensief wilt bewerken, bewaar het dan als TIFF of in RAW-formaat. Is de bewerking klaar, sla je het definitieve bestand daarna wel alsnog als JPEG op.
Lees ook hier: artikel over JPeg in Fotopedia.
en Dit topic op PhotoPlaza.

Kiekje
Amateurfoto, gelegenheidsfoto => snapshot.

Kikkerperspectief
Bij een foto in kikkerperspectief (kikker standpunt) wordt de foto van onderaf genomen. Het onderwerp van de foto bevindt zich hoger dan de maker van de foto. (Zoals een kikker omhoog kijkt tegen een mens).

Kitlens
Digitale spiegelreflexcamera`s worden vaak aangeboden met een kitlens. Deze objectieven blinken doorgaans niet uit qua scherpte of lichtsterkte, maar bieden de koper wel de mogelijkheid om voor relatief weinig geld in de wondere wereld van de spiegelreflexfotografie te stappen.
Als je echt voor de hoogste kwaliteit wilt gaan, kun je beter de kitlens laten schieten en meer geld investeren in een goede lens.LCD-monitor
(Liquid Crystal Display)
De meeste digitale camera`s hebben een klein plat beeldschermpje, een zogenaamd Liquid Crystal Display, waarop gemaakte foto`s gecontroleerd kunnen worden.
Soms vervult het schermpje daarnaast de functie van zoeker.

ND Filter
Neutral Density, ook wel grijsfilter.
Absorbeert resp. 1, 2 of 3 stops. Zorgt voor uitgebanceerde belichtingen met behoud van scherptediepte-controle. Vermijd overbelichte `uitgevreten` opnamen.
Het vermindert het licht van alle golflengten en kleuren. Hierdoor krijgt de fotograaf meer mogelijkheden om het diafragma of de sluitertijd aan te passen.
Er zijn ook graduele ND (Neutral Density) filters. Die zijn er in een aantal sterktes
(stops) om meer of minder licht af te vangen. Welke het meest geschikt is hangt af van de contrastverschillen en de mate van overgang daarvan in het te registreren beeld.

Objectief
Lens of lenzenstelsel van een optisch instrument, dat het dichtst bij het voorwerp is gelegen
Lens van een camera.

Objectmeting
Een meting verrichten van een gemiddelde helderheid zoals een grijskaart. De belichtingswaarde (sluitertijd - diafragmacombinatie) wordt vastgehouden terwijl de compositie gemaakt wordt.

Oculair
Een oculair (of ooglens) is een lens of groep lenzen waarmee het door het objectief van een fototoestel gevormde beeld kan worden waargenomen met het oog.

Omnibounce
Een omnibounce, ook wel een diffuser genoemd, is een mat plastic kapje dat over de kop van een externe flitser wordt geschoven. Dit met het doel het flitslicht te verzachten, zodat er minder harde (scherpe) schaduwen ontstaan. Een omnibounce zorgt voor een betere verspreiding van het licht, dit gaat echter wel ten koste van de lichtopbrengst van de flitser.
Het meest voorkomende type is wit, er zijn echter ook licht bruine (gold) en groenige te krijgen. De eerste om foto`s een iets warmere kleur te geven en de groenige als men bij TL-licht fotografeert.
Bij het gebruik van een omnibounce moet de externe flitser in een hoek van 45 graden worden geplaatst om het beste resultaat te krijgen.

Overbelichting
Overexposure
Een foto is overbelicht wanneer deze te bleek is en te weinig details vertoont. Dit gebeurt als er te veel licht door de lens wordt doorgelaten. Overbelichting kan met opzet worden toegepast om een bepaald effect te krijgen.

RGB
RGB staat voor het kleurenmodel met de kleuren Rood, Groen en Blauw

Sferische aberratie = afwijking.
Een lensfout die komt door het zuiver bolvormig slijpen van lensoppervlakken. Deze vorm is niet ideaal voor lenzen maar technisch makkelijker te maken dan asferische lenzen.
Optische afwijking, die meestal voorkomt bij grote diafragma`s van groothoekobjectieven, waarbij niet alle golflengten van het licht op hetzelfde punt gebundeld worden. Dit manifesteert zich als verzwakte scherpte in de hoeken van het beeld. Kan op verschillende manieren optisch gecorrigeerd worden, bijvoorbeeld met een asferisch lensoppervlak (in het onderwerp) en het gebruik van kleinere diafragma-openingen.
Lees ook: Lensfouten op Fotopedia.

SmartMedia
Een type verwijderbare geheugenkaart. Verkrijgbaar in versies van 8, 16, 32, 64, en 128 MB. Ze zijn dunner en lichter dan CompactFlash-kaarten.

TS lenzen
Met zogenaamde TS-lenzen (Tilt-Shift) kun je de vertekening al bij de opname corrigeren. Simpel gezegd is het vlak van deze lenzen zodanig te kantelen dat je het beeldvlak, ook wanneer je de camera iets optilt, toch parallel kunt laten lopen met de gebouwen.

TTL
Through The Lens
Zie ook: DDL (Door De Lens )
Term die meestal wordt toegepast bij ingebouwde lichtmeters, die meten hoeveel licht er door het objectief komt en de film-sensor belicht. Deze manier van het meten van licht is vooral handig wanneer er accessoires gebruikt worden die de lichtdoorlating beperken, zoals filters, teleconverters en tussenringen.

Tv
Stand op de camera: Shutter Speed Priority, Sluitertijdvoorkeuze, ook S-stand.
Automatische belichting met sluitertijdprioriteit
Bij semi-automatische bediening wordt de sluitertijd door de fotograaf gekozen. Het systeem bepaalt het diafragma, dat een juiste belichting oplevert. De camera gaat hierbij uit van de ingebouwde lichtmeter.
Bij de meeste camera`s moet voor deze modus de instelling op Tv (Shutter Speed Priority) ingesteld worden en is er ook de keuze voor P (Program) A (Aperture-voorkeuze) of M (manual).

UV-Filter
Ultraviolet-Filter, Skylinefilter, Nevelfilter.
1] Filter dat de ultraviolette straling absorbeert en de zichtbare straling doorlaat => uv-filter.
2] Voorzetfilter voor een camera. Deze filters houden de ultraviolette straling tegen, die voor het menselijke oog onzichtbaar is. UV-filters komen vooral in de bergen en aan zee goed van pas, omdat daar de UV-straling het hoogst is. Met het gebruik van UV-filters voorkom je een blauwzweem, die anders door de straling veroorzaakt wordt. Een andere werking van UV-filters is dat ze voor een betere kleurenweergave en hoger contrast zorgen.
En niet in de laatste plaats dient het filter als bescherming voor de lens.
Dit laatste wordt door sommigen als discutabel gezien omdat de kwaliteit van de soms zeer goed lenzen achteruit gaat door het UV filter waar dat niet echt nodig is.

WYSIWYG
WYSIWYG is een Engelse afkorting en staat voor What You See Is What You Get. Hiermee geeft men aan dat een afbeelding of tekst zoals die op het computerscherm wordt weergegeven ook precies zo afgedrukt zal worden. Daarvoor moeten zowel scherm als printer gekalibreerd zijn. Zie ook bij K. voor kleur en kalibratie

xD picture card
xD-Picture (Extreme Digital) geheugenkaarten zijn op de markt gebracht in de zomer van 2002 en ontworpen door Fujifilm en Olympus ter vervanging van de in digitale camera`s veel gebruikte SmartMedia kaarten.
De xD kaarten zijn relatief goedkoop, erg snel (De schrijfsnelheid is 1,3 MB per seconde en de leesnelheid is 5 MB per seconde) en kunnen een maximale opslagcapaciteit hebben van 8 Gb. Qua grootte zijn ze zelfs nog iets kleiner dan de SD en MMC kaartjes (20mm x 25mm x 1.7 mm).