Kopie van `SchoolTV - Eigenwijzer begrippenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


SchoolTV - Eigenwijzer begrippenlijst
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld
Datum & Land: 05/06/2007, NL
Woorden: 765


akkoorden
overeenstemmingen; (harmonische) samenklanken van drie of meer tonen, gewoonlijk in één octaaf

ambachtslieden
lui die een ambacht uitoefenen; ambacht is handwerk dat aangeleerd moet worden en als broodwinning wordt beoefend

ambtenaar
Persoon die aangesteld is in een door de overheid beheerde dienst

amendement
Voorstel tot wijziging van een wetsontwerp

ashore
aan land; aan wal; op het strand; gestrand

Asielzoekers
Mensen die naar Nederland zijn gevlucht en vragen om toelating zijn asielzoekers. De Nederlandse overheid onderzoekt hun aanvraag. Zijn ze gevlucht voor geweld of vervolging, dan kunnen ze worden toegelaten in Nederland. Zijn ze op zoek naar werk, dan worden ze niet toegestaan. Gedurende het onderzoek verblijven ze in een Asielzoekerscentrum (AZC).
Asielzoekerscentrum
In de Asielzoekerscentra bereiden de asielzoekers zich voor op hun toekomst. Of deze nu in Nederland ligt of in het land van herkomst. Ze kunnen Nederlands leren en zich verdiepen in de Nederlandse maatschappij. Op het terrein van het AZC staan tijdelijke woningen of stacaravans. Er staan ook openbare gebouwen. Zoals een school, een bibliotheek, een wasserette en een crèche.

asset
creditpost; voordeel; goed; bezit

associëren
verbinden

asylum
asiel; vrijplaats; toevluchtsoord

atomen
minstens uit een proton en neutron bestaande massa die alleen of samen met soortgelijke of andere atomen een molecule vormt

attempts
pogingen; aanslagen

attributen
tot het wezen behorende eigenschappen; zinnebeeldige kentekens; bijvoeglijke bepalingen (taalkundig)

avant-garde
jonge generatie, voorhoede (b.v. van kunstenaars)

cultuur
bebouwing; beschaving

Cultuur en natuur
Als je wordt geboren staan dingen vast. Je geslacht, ben je een jongen of een meisje? De kleur van je ogen en je huidskleur. Dat is je natuur (of etniciteit). Dat draag je je hele leven mee. Je natuur bepaalt wat je bent.
Vanaf het moment dat je geboren wordt, krijg je van alles mee van je omgeving. Je ouders voeden je op. Ze geven je te eten. Eten dat ze zelf ook gewend zijn te eten. Ze leren je de taal die ze zelf ook spreken. En het geloof dat ze zelf ook belijden. Op school leer je over van alles en nog wat dat in jouw land gebruikelijk is. En daar neem je veel van over. Je manier van leven gaat lijken op dat van de mensen om je heen. Nu weet je wie je bent. Dat is je cultuur.

Cultuurgebieden
Cultuurgebieden
Mensen met dezelfde cultuur leven bij elkaar in een cultuurgebied. Ze delen een aantal kenmerken met elkaar. Bijvoorbeeld het geloof, de taal, muziek en-of kleding.
Er zijn acht cultuurgebieden op de wereld:
1. Het 'Westerse cultuurgebied'
2. De Voormalige Sovjetunie
3. Oost-Azië
4. Zuid-Azië
5. Zuidoost-Azië
6. De Islamitische wereld
7. Afrika ten zuiden van de Sahara
8. Latijns-Amerika
Als mensen migreren van het ene cultuurgebied naar het andere cultuurgebied nemen ze hun aangeleerde cultuurkenmerken met zich mee.

dyslexie
woordblindheid

Eerste Kamer
Wordt ook wel Senaat genoemd. Bestaat uit 75 senatoren. Controleert, net als de Tweede Kamer de regering. De Eerste Kamer heeft minder macht dan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer keurt een wet goed of niet. Zij mogen niets veranderen aan de wetten. Dat is het werk van de Tweede Kamer.

effortless
zonder inspanning; moeiteloos; ongedwongen

emerging
oprijzend; verrijzend; opduikend; boven komend; te voorschijn (aan de dag) komend; naar voren tredend; uitkomend; blijkend; zich voordoend

Emigratie
Mensen die uit Nederland weg gaan om in het buitenland te gaan wonen zijn emigranten. Deze mensen gaan voor lange tijd weg en komen voorlopig niet meer terug. Tenminste, dat is de bedoeling.
Ze gaan in het buitenland wonen. Ze verwachten daar iets te vinden, wat ze in Nederland niet hebben. Bijvoorbeeld: rust in Noorwegen. Werk met een goed salaris in de VS. Of een aangenaam klimaat in Spanje.
Wanneer er emigranten weer terugkeren naar hun moederland noemen we ze remigranten of retourmigranten.

emissie
uitzending van kleine deeltjes

emphasis
nadruk; klem; emfase

equate
gelijkstellen; in een vergelijking uitdrukken; rijmen

Erasmus
Erasmus werd geboren als Gerrit Gerritzoon in Rotterdam. Wanneer hij precies is geboren, is onduidelijk. Ergens in de jaren ’60 van de vijftiende eeuw. In zijn leven was Erasmus monnik, humanist, schrijver en filosoof. Als humanist pleitte hij voor menselijke vrijheid en voor tolerantie. Hij wilde vrijheid van wetenschap en van ideeën, geen opgelegde regels waar iedereen zich aan moest houden.
Al voor 1478 volgde hij lessen aan de Latijnse school in Deventer. Daar leerde hij Latijn en kreeg lezingen van humanisten. Erasmus maakte zijn school niet af en ging het klooster in. In 1492 werd hij ingewijd als priester. Daarna ging hij in Parijs studeren. In 1500 schreef hij zijn eerste boek.
In 1506 ging Erasmus voor 3 jaar naar Italië. Op de terugweg schreef hij zijn ‘Lof der Zotheid’. In dat boek heerst Zotheid samen met haar vijf dochters over de wereld en worden allerlei menselijke dwaasheden aan de kaak gesteld. Behalve kerkelijke autoriteiten worden ook kooplieden, vorsten en wetenschappers bekritiseerd.erfelijk
wat als erfenis overgaat; van de ene generatie op de andere overgaand; de erfenis is dat wat iemand van een overledene erft of wat men van een voorganger heeft overgenomen

Erfelijkheid
Verschillen tussen mensen zijn duidelijk. Je hebt mensen met blond haar en donker haar. Maar je hebt ook dikke en dunne mensen. Veel eigenschappen van mensen zijn erfelijk. Maar niet allemaal!
De verschillen tussen mensen zijn maar voor een deel door erfelijk. De informatie voor de erfelijke eigenschappen ligt opgeslagen in je genen. Deze genen liggen in de chromosomen in de kern van elke lichaamscel.Chromosomen Bij de mens zijn er in elke lichaamscel 23 paar.De chromosomen zijn twee aan twee gelijk. Na de celdeling hebben de dochtercellen evenveel chromosomen als de moedercel. Bij de vorming van geslachtscellen ligt dit anders, hier bevat elke cel na deling 23 chromosomen, dus de chromosomen paren zijn gesplitst. Geslachtschromosomen De geslachtschromosomen bepalen of iemand een man of vrouw is. Bij de man zijn dit twee ongelijke chromosomen (X en Y). Bij de vrouw zijn dit twee gelijke chromosomen (X en X). Het geslacht wordt bepaald op het moment van bevruchting.Genen Een chromosoom bevat vele genen. Een gen is een deel van een chromosoom dat de informatie bevat voor een erfelijke eigenschap. Twee gelijke chromosomen vormen een paar. Er zijn dus twee genen voor een eigenschap. Wanneer de twee genen van het chromosomenpaar bepaalde eigenschappen voor rode bloedcellen bevatten, kan men sikkelcelziekte krijgen. De sikkelcelziekte is dus een erfelijke ziekte.Bloedgroepen De verschillen in bloedgroepen zijn erfelijk bepaald. Er zijn bloedgroepen A, B AB en 0 Het is belangrijk om bij een bloedtransfusie zowel de bloedgroep van de donor als van de ontvanger te kennen. Bij bloedgroepen die elkaar niet verdragen, klontert het bloed samen.

erosie
afslijting van land door wind of water

ethiek
zedenleer; praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is

ezelsbruggetje
hulpmiddel om iets makkelijk te kunnen onthouden, of een bepaald soort vraagstukken op te lossen

functionaliteit
doelmatigheid

fusie
smelting; het samengaan

fylogenetica
indeling volgens afstamming van organismen in al hun verscheidenheid

Fylogenetische soortbegrip
Organismen worden ingedeeld op soort op basis van hun DNA

fysiek
lichamelijk

hiernamaals
wat na de dood komt

hiërogliefenschrift
schrift bestaande uit afzonderlijke tekens van beelden, van de oude egyptenaren; raadselachtig, onleesbaar schrift

hindrance
hindernis; hinderpaal; belemmering

Hiphop
De beste definitie van hiphop is waarschijnlijk: cultuur van de grootstedelijke getto's in de westerse wereld.
Hiphop is ontstaan aan het eind van de jaren zeventig onder kansloze, meestal zwarte jongeren in de Amerikaanse steden, die via muziek (rap), beweging (breakdance) en graphics (graffiti, tags) een vorm van expressie zochten. Jongeren verenigden zich in een posse om alle ellende beter aan te kunnen. Omdat ze geen geld voor instrumenten hadden, maakten ze gebruik van ghettoblasters of human beatbox. De gewelddadige omgeving waarin de jongeren opgroeiden werd de inspiratiebron voor de teksten, die in rapvorm werden gebracht.
Hiphop groeide uit tot een belangrijke muziekstroming. De Amerikaanse hiphoppers zijn nog steeds jongeren, die geboren zijn in arme wijken. Het is zelfs een statussymbool geworden: een rapper die niet weet wat armoede is, is geen echte rapper. Ook geweld geldt als statussymbool: rappen over het feit dat je gevaarlijk bent en wapens hebt is normaal.Tekst is erg belangrijk bij hiphop. In een hiphoptekst worden vaak maatschappelijke misstanden aan de orde gesteld. Een ander opvallend kenmerk van de rap is 'bragging and boasting': vertellen hoe stoer je bent en waarom je beter bent dan andere rappers. Vooral bij freestylebattles ontaardt een rap vaak in een woordenstrijd. Freestylen is het improviseren van een rap.Onder invloed van de muziekzender MTV ontstond een Nederlandse hiphopcultuur, de Nederhop. Omdat in Nederland geen ghetto's bestaan, is de inhoud van de Nederhopraps anders dan die van de Amerikaanse rap. Nederhop is de laatste jaren onder invloed van Ordorp Posse tot een volwassen muzieksoort uitgegroeid. Osdorp Posse was fel tegen commercie, maar de nieuwe acts, zoals Brainpower en Def Rhymz, zijn commerciële artiesten. De Rotterdammer Def Rhymz heeft extravagante, soms geile en soms grappige raps, die doorspekt zijn met Surinaamse straattaal. Brainpower laat horen dat rap ook kan zonder de gebruikelijke machotaal, en dat je in een rap ook op een mooie manier je gevoelens kunt verwoorden.Def P (rapper Osdorp Posse) legt uit waarom tekst zo belangrijk is bij Hiphop: "Hiphop is bij uitstek een medium om te reflecteren op wat er om je heen aan de hand is. Een rapper kan in een nummer veel meer tekst kwijt dan een liedjesschrijver. Een gemiddelde song is een half A4-tje, een rap al gauw drie. In essentie is dat de functie van hiphop: zeggen wat je ervan vindt."

Hiphop
Bij hiphop denk je waarschijnlijk meteen aan de populaire muziekstijl. Hiphop is echter meer dan muziek. Hiphop heeft getto`s geholpen zich te emanciperen. De cultuur heeft ervoor gezorgd dat de onderklasse en mensen uit achterbuurten een stem kregen. Tegenwoordig is hiphop meer een levensstijl.
Hiphop ontstond in de Afro-Amerikaanse wijken van New York in de jaren `70. De Jamaicaan Kool Herc begon op block parties met het rijmen van tekst op reggaemuziek. Ook gebruikte hij hierbij draaitafels. Hij werd de eerste MC: master of ceremony. Hiphopmuziek vindt zijn oorsprong eigenlijk in de bluesmuziek. Beide hebben een boodschap, alleen wordt deze bij hiphop via rap overgebracht.
Rap
Rappen is het declameren van rijmende tekst op de maat van de muziek. Hierbij vindt veel improvisatie plaats. Rappers kunnen de tekst vaak ter plekke verzinnen. Daarom worden rappers ook wel als woordkunstenaars gezien. Sommige rappers kunnen zelf voor ritmische begeleiding zorgen door te beatboxen: met hun mond maken ze dan allerlei geluiden die samen een beat vormen. Rappers worden ook wel MC`s genoemd. Er bestaan zelfs wedstrijden waarbij twee MC`s elkaar onder de tafel proberen te rappen.
Breakdance
De manier van dansen die bij hiphop hoort is breakdance. Het is een manier van dansen waarvoor je heel lenig moet zijn. Breakdancers draaien op hun hoofd, rug en liggend om hun eigen as. Breakdancers worden ook wel B-boys en B-girls genoemd. In het begin werd breakdance gebruikt om geschillen tussen gangs op te lossen. Het werd vooral op straat gedaan. Tegenwoordig is breakdance een erkende dansstijl. Er bestaan zelfs dansscholen die breakdanceles geven.
Turntablism
Een ander kenmerk van de hiphopmuziek is het gebruik van draaitafels. Bij hiphop is er een dj die gebruik maakt van twee draaitafels (turntables). Hij bepaalt het ritme, de geluiden en de beats. Dingen die de turntabler kan doen zijn bijvoorbeeld:
- beat juggling: de beats van twee platen worden afgewisseld.
- Scratching: het handmatig op en neer draaien van de plaat. Hierdoor ontstaat een krassend (scratchend) geluid wat leuke effecten aan de muziek kan geven.
Graffiti
Het bespuiten van muren en treinen begon eind jaren `60, begin jaren `70 in Afro-Amerikaanse buurten. Jongeren lieten hun tag (handtekening) achter en de tekeningen werden steeds groter en uitgebreider. De introductie van de spuitbus maakte het allemaal wat makkelijker. In de jaren `80 werd graffiti steeds meer geaccepteerd als kunstvorm. Toch blijft graffiti een vorm van straatkunst die vooral hoort bij de hiphopcultuur.
Vanwege de achtergrond van de hiphopcultuur zijn veel aanhangers van Afrikaanse afkomst. Maar ook bij blanke westerlingen is hiphop populair. Dat komt omdat in hiphop veel stijlen met elkaar worden vermengd. Hiphop kent namelijk ook invloeden vanuit de rock- en popmuziek. Dat zie je terug bij bands als The black eyed peas. De bijpassende kleding is vaak baggy en oversized. Elke hiphopper gaat anders met deze kenmerken om. Deze tekst is dus geen toetssteen voor alle hiphoppers.

Hippies
In de tweede helft van de jaren zestig zag je ineens hippies. Duidelijk herkenbaar aan hun slobberkleren en lange haren. Zo kon je ook niet zien uit welke familie ze kwamen. Rijk of arm, gestudeerd hebben aan een universiteit of alleen maar de basisschool gehad hebben, het deed er toch niet meer toe. Ze wilden de wereld met liefde verbeteren. Het was ook hun manier om te protesteren tegen de oorlog die de Amerikanen voerden in Vietnam.
Botsing met de ouderenHoe jongeren er ook uitzagen, bijna alle jongeren kregen moeite met de regels van de ouderen. Dat waren hun bazen, hun leraren, politieagenten en burgemeesters. Die vonden dat jongeren hen gewoon moesten gehoorzamen. Zo ontstond er een botsing tussen de jongeren en het gezag van de ouderen. "Beter langharig dan kortzichtig" vonden de jongeren.

hygiënisch
betrekking hebbend op de gezondheidsleer

idealiseren
(iets werkelijks) zo voorstellen of vormen dat het beantwoordt aan het ideaal (vooral zo in de beeldende kunst)

identificatie
vaststelling van de identiteit persoongegevens van iemand, bijvoorbeeld aan de hand van legitimatiepapieren als een paspoort of een rijbewijs, identiteit is een persoonlijkheid; het bewijzen dat men de persoon is waarvoor men zich uitgeeft

identificeren
de identiteit vaststellen; twee dingen als een en hetzelfde beschouwen

ideologie
Een bepaalde reeks van ideeën, principes, doctrines, mythen of symbolen van een sociale beweging, instelling, klasse, of grote groep die verklaart hoe de maatschappij zou moeten werken.

Illegaal
Illegalen zijn mensen die zonder toestemming in een land zijn. In Nederland zijn dit vaak afgewezen asielzoekers. Nederland heeft hun verzoek om asiel te krijgen afgewezen. Ze worden het land uitgezet. De afgewezen asielzoekers willen dat niet en vluchten. Ergens in Nederland leven ze verder. Verborgen en zonder rechten. Er leven waarschijnlijk 100.000 illegalen mensen in Nederland.

illuminated
verlicht; voorgelicht; toegelicht; belicht; licht geworpen op; verhelderd; luister bijgezet aan; opgeluisterd; geïllumineerd; verlucht

illusie
niet te verwezenlijken droombeeld of wensdroom

imam
hoofd van een moskee

imitaties
navolgingen; namaak

Immigranten in Nederland
Toen Indonesië onafhankelijk werd (1945-1949) kwamen er Nederlanders, Indiërs en Molukkers naar Nederland. Ze voelden zich zekerder in Nederland dan in het onafhankelijke Indonesië.
Vlak voor de onafhankelijkheid (1975) kwamen duizenden Surinamers naar Nederland. Hier dachten ze een betere toekomst op te kunnen bouwen dan in Suriname
De Nederlandse Antillen en Aruba zijn nog steeds Nederlandse koloniën. Veel Antillianen komen naar Nederland om te studeren en te werken. Ze blijven hier dan ook vaak wonen.

Immigratie
Mensen uit andere landen die naar Nederland komen om hier te wonen zijn immigranten. In Nederland verwachten ze iets te vinden wat ze in hun eigen land niet hebben. Bijvoorbeeld: een goede baan of een veilig leven.

impassable
ongevoelig; gevoelloos; onbewogen; onvatbaar voor lijden; onkwetsbaar

impressie
indruk; invloed

improvisatie
mondelinge of instrumentale voordracht, die op het ogenblik zelf bedacht is

IPCC
is opgericht door twee organisatie van de VN (Verenigde naties). Doel is om kennis over het klimaat te beoordelen en samen te vatten zodat het beleid makkelijker kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

isolatie
iets beschermen tegen geleiding van warmte-kou, geluid enz; rondom afgezonderd zodat er geen contact of verkeer met de omgeving mogelijk is; afzonderen uit een geheel; isolatiemateriaal

isthmus
landengte

MP3
een gecomprimeerd stuk geluid, bijv. muziek, dat qua formaat tien keer kleiner is dan muziek op een cd, waarbij de kwaliteit van het geluid redelijk intact blijft

mri
magnetic resonance imaging, techniek waarbij met behulp van magneetgolven een afbeelding van een orgaan, gewricht enz. kan worden verkregen

nuanceverschil
fijn onderscheid

Nulenergiewoning
Warmtemuur - In huizen wordt energie gebruikt voor allerlei doelen. Als er precies net zoveel energie door het huis gewonnen wordt, als er in dat huis verbruikt wordt, is er sprake van een nulenergiewoning.
Er kan energie bespaard en gewonnen worden met behulp van: zonnepanelen, lichtinval, isolatie, dubbel glas, spaarlampen, warmtepomp, warmtemuur en koppeling van lampen en apparaten aan sensoren, die zien of er iemand is. Aan de hand van de zogenaamde Energie Prestatie Norm kan men bepalen hoe goed of slecht de woning qua energiegebruik is.

nutstuinen
Afgebakende stukken grond waar boomgaarden, moes- en kruidentuinen voor medicinale doeleinden worden aangelegd.

Obesitas
extreem overgewicht

obey
gehoorzamen (aan)

objectiviteit
op de feiten gericht zijn

obliged
verplichtend; (ver)bindend

obtained
verkregen; verworven; behaald; bemachtigd

occupied
bezet; bezeten; bekleed; betrokken; bewoond; ingenomen; in beslag genomen; beziggehouden

offender
overtreder; zondaar

ovarium
eierstok, meervoud: ovaria

Sjonnies en Anita's
Dit zijn de voorgangers van de gabbers. Ze dragen dezelfde kleding, voornamelijk trainingspakken. Maar het kledingmerk is minder belangrijk. Ze hangen ook rond in parken, bij zwembaden en op de kermis (overdag). Ze worden soms ook wel kampers genoemd, omdat woonwagenbewoners ook vaak in de Sjonnie en Anita-groep vallen.
De naam Sjonnie en Anita is bedacht door mensen, die deze types voor gek wilden zetten. Men gaf hen de schuld van de criminele activiteiten in hun buurt. De namen zijn gekozen omdat ze heel gewoon zijn.
In buurten zijn wel blaadjes rondgedeeld waarin verklaard werd, dat het allemaal criminelen zijn en dat ze met hun fietsen de parken vernielen en dat er iets tegen gedaan moet worden. Natuurlijk is het wat al te kort door de bocht om Sjonnie's en Anita's op die manier te veroordelen.

Skaters
De skatecultuur komt uit de Verenigde Staten. Skaters noemen zich zo omdat ze graag skaten. Sommigen doen dit op inline skates, anderen op skateboards of allebei. Ze zijn vaak te vinden op de skatebaan in wijde en comfortabele kleding.
Skaters luisteren vaak naar hardcore. Niet het soort hardcore waar gabbers van houden, maar meer hardrock. Muziek die op de skatebaan veel wordt gedraaid ligt in het genre van Limp Bizkit en Sum 41.
Eigenlijk is de skatecultuur een heel individualistische subcultuur. Dat wil zeggen dat elke skater eigenlijk weer anders is. Skaters staan ook heel tolerant tegenover andere stijlen en culturen. De skatecultuur is dus een heel erg open en optimistische subcultuur.
Skaters dragen hun eigen type kleding, te koop in speciale skateshops. De kleding is erg wijd, zodat je er makkelijk in kunt skaten. Het uiterlijk is belangrijk voor een skater: hoe wijder hoe beter. Een paar populaire merken zijn Stussy, Split en Third Rail. Schoenen zijn van het merk Airwalks, speciale Vans of Fila. De schoenen moeten makkelijk zitten en goed aanvoelen op het skateboard. Na schooltijd oefenen skaters op de plaatselijke 'ramp'. Als ze uitgaan roken skaters soms een jointje.
Hardcoreliefhebbers die niet skaten, luisteren alleen naar de muziek. Soms hebben ze vrienden die skaten, maar zelf doen ze er niet aan mee. Skaters bezoeken ook concerten, net als hiphoppers en alto's, maar in hun geval natuurlijk hardcore concerten. 'Crowdsurfing' is een gebruikelijke activiteit.
Net als hiphoppers vormen skaters een underground cultuur. De media besteden er niet veel aandacht aan, omdat de kledingindustrie dat al doet. Skaters zijn bij het beluisteren van hardcore geïnteresseerd in de teksten. De teksten vormen het belangrijkste deel van deze muzieksoort. Waarom? Hardcore en punk hebben allebei altijd een rebels opzicht hebben gehad ten opzichte van het burgerlijke. Hardcore en punk zijn altijd muziekstromingen geweest waar gedachtegangen vrij werden uitgesproken, meningen en visies op een betere toekomst werden en worden nog steeds gedeeld in deze muziekstroming.

skeletbouw
bouwkundig constructiesysteem waarbij de traditionele dragende functie van de muren overgenomen wordt door een raamwerk van stijlen en balken, waartussen de wanden alleen nog maar als afsluiting worden aangebracht

skinheads
kaalhoofdigen; subcultuur van kaalhoofdige, onaangepaste (agressieve) jongeren

Urbanisatie
In Nederland verhuizen veel mensen. Een deel van de mensen verhuist van het landelijke gebied naar de grote stedelijke gebieden. Door de toename van het aantal mensen in de stad groeit niet alleen het aantal inwoners. De stad breidt zich ook ruimtelijk uit. Steeds meer oppervlakte wordt ingenomen door de stad. Dit heet urbanisatie.

uterus
baarmoeder

Aantrekkingsfactoren
Verhuizen doe je niet zomaar. Je hebt redenen nodig om ergens naar toe te gaan.
Pluspunten van een nieuwe buurt of huis spelen daarbij een rol. Rust, ruimte en werkgelegenheid. Dit zijn aantrekkingsfactoren. Redenen om ergens naar toe te verhuizen om daar een betere bestaan op te bouwen.
Aantrekkingsfactoren zijn heel persoonlijk. Wat voor de één 'aantrekkelijk' is, is voor de ander heel gewoon.

Absoluut vorst
Lodewijk XIV werd geboren in 1638. Toen hij vijf jaar was, stierf zijn vader, de koning. Omdat Lodewijk nog te jong was om hem op te volgen, nam Eerste Minister Mazarin zijn taak over.
In 1661 werd Lodewijk koning van Frankrijk. Dus regeerde hij. Het volk had toen niets in te brengen. Er was geen inspraak of medezeggenschap. Er was geen democratie. Er was geen parlement (Eerste en Tweede Kamer) die zijn macht inperkte. Zelfs de ministers moesten doen wat de koning wilde. Ministers waren zijn dienaren. De koning bepaalde welke wetten er kwamen. Hij voerde ze ook uit hoe hij dat het beste vond. Lodewijk XIV was absoluut vorst. Deze manier van regeren noemen we absolutisme.

absorberen
inzuigen, in zich opnemen

accessoire
bijkomstige zaak, bijvoorbeeld een sieraad als lichaamsversiering

accompanied
vergezeld; begeleid; gepaard gaand met

Achterstandswijken
In veel grote steden van Nederland zijn woonwijken ontstaan, waar de woonomgeving slecht is. De huizen worden vaak matig onderhouden. Sommige huizen staan leeg. Het inkomen van de mensen die in de wijk wonen is laag. Er is sprake van veel criminaliteit en werkeloosheid. In deze wijken wonen gemiddeld veel (nieuwe) allochtonen.
Er zijn problemen in de omgang van verschillende bevolkingsgroepen. De overheid wil de achterstandswijken weer opknappen. De ruimte moet weer aantrekkelijk worden om te wonen. De inwoners moeten zich weer veilig voelen. Ook moet de omgang van verschillende bevolkingsgroepen weer op gang worden gebracht.

actualiteit
gebeurtenis van de dag, van het ogenblik; het aan de orde zijn

actuate
(aan)drijven; in beweging (werking) brengen

Ademhaling
Zonder verse lucht raak je snel buiten bewustzijn. Door adem te halen komt er lucht in je longen. Door uitademen verlaat de lucht de longen weer. De lucht die je uitademt bevat minder zuurstof dan de ingeademde lucht. Je kunt inademen via mond of neus. In de neus wordt de lucht gezuiverd van stofdeeltjes en opgewarmd.
Manieren van ademhalen
De bewegingen van de borstkas en buik helpen bij het ademhalen.
Borstademhaling: De spieren tussen ribben trekken samen en trekken zo de borstkas op. Zo wordt de borstkas vergroot en kunnen de longen meer uitzetten. Je ademt in. Bij uitademen gebeurt het omgekeerde. Het middenrif vormt de grens tussen borstkas en buikholte.
Buikademhaling: Wanneer het middenrif omlaag gaat wordt de inhoud van de borstkas groter en wanneer deze omlaag gaat kleiner. Zo helpt het middenrif bij ademhaling. De weg van de lucht
Bij inademen gaat lucht door de mond- en-of neusholte. Vervolgens gaat lucht naar de luchtpijp en dan naar de longen. In de longen vertakt de luchtpijp zich tot steeds nauwere buisjes, deze monden uit in de longblaasjes. Bloedvaten liggen dicht tegen de longblaasjes aan. De longblaasjes geven zuurstof af aan het bloed en halen er koolstofdioxide uit. Het bloed zorgt voor de aan- en afvoer van zuurstof en kooldioxide van en naar de cellen.Wat gebeurt er in de cellen?

adjacent
aangrenzend; belendend; aanliggend (van een hoek)

Afstotingsfactoren
Verhuizen doe je niet zomaar. Je hebt redenen nodig om weg te gaan.
Als je besluit te verhuizen kan dat komen door minpunten van het huis of de buurt waarin woont. Drukte, onveiligheid, criminaliteit of een saaie buurt.
Dit zijn afstotingsfactoren. Redenen om weg te gaan en ergens anders een beter bestaan op te bouwen. Afstotingsfactoren zijn heel persoonlijk. Wat voor de één 'afstotend' is, is voor de ander geen probleem.

afzetmarkt
gebied waar men koopwaren kan verkopen

aleatoriek
onzekerheid; wisselvalligheid

Allochtonen
De afgelopen 50 jaar zijn er veel immigranten naar Nederland gekomen. Sommigen zijn gekomen om hier te werken. Anderen om hier in veiligheid te leven of een gezin te stichten.
Velen van hen hebben inmiddels de Nederlandse nationaliteit. Ze hebben een Nederlands paspoort. Hun ouders of zijzelf zijn in het buitenland geboren. Ze zijn allochtone Nederlanders.
Allochtone Nederlanders uit het westerse cultuurgebied zijn westerse allochtonen. Allochtone Nederlanders uit andere dan het westerse cultuurgebied, zijn niet wetserse allochtonen.

Alto's
Deze groep bestaat al lang. Het zijn eigenlijk moderne hippies zonder de hippie normen en waarden. De alto's houden van dezelfde soort muziek en hebben evenals de hippies een alternatieve kledingstijl. Hier houdt de vergelijking meteen op. Hippies hadden veel idealen; de alto heeft er bijna geen.
Uiterlijk
Alto is een afkorting van alternatief. Jongeren die zich alto noemen, willen dus anders zijn dan de rest. Ze uiten dat vooral in hun uiterlijk. Niet alle alto`s gaan even ver in hun alternatieve stijl, maar een aantal kenmerken kunnen we wel noemen.
De kleding is over het algemeen wijd en vaak donker of apart van kleur. Broeken hebben vaak wijde pijpen. Daaronder worden vaak kisten of Dr. Martens gedragen.Voor de alto geldt dat het niet uitmaakt, als het maar onconventioneel is.
Datzelfde geldt voor haar en make-up. Hoewel alto`s niet zo radicaal zijn als de punkers, zijn ze wel herkenbaar. Hun haar is vaak lang (ook bij jongens) en soms gekleurd. Meisjes en jongens maken soms gebruik van make-up: ze kleuren dan bijvoorbeeld hun ogen en hun nagels zwart. Ze gaan hierin echter niet zover als de gothics.
Alto`s vallen vaak op door details. Ze dragen vaak aparte en opvallende sieraden en piercings. Of ze vallen op door aparte kledingaccenten; twee verschillende kleuren panty`s, felle schoenveters en broekkettingen in signaalkleuren bijvoorbeeld.

analogy
analogie; overeenkomst; overeenstemming; evenredigheid (wiskunde)

analoog
overeenkomstig-overeenkomend-overeenstemmend-De weergave van gegevens d.m.v. continu variabele grootheden als spanning, lengte en gewicht betreffende (tegenovergestelde van digitaal).

analyse
Ontleding in bestanddelen voor nadere beschouwing.

anchor (presenter)
(ook: anchorman)(radio of tv): nieuwslezer; ankerman; presentator; moderator

ancient
(zeer) oud; antiek

angling
hengelen

Anorexia nervosa
een aandoening waarbij iemand weigert te eten