Kopie van `Wolters Noordhoff - Première`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Wolters Noordhoff - Première
Categorie: Kunst, muziek en cultuur > Theater
Datum & Land: Ku/ns/t, m, NL
Woorden: 81


Abstract
non-figuratief, zonder herkenbare voorstelling.

Abstraheren
van een herkenbaar beeld een minder herkenbaar of zelfs een non-figuratief beeld maken; het is ook mogelijk van beeldende aspecten zoals vorm, kleur, ruimte en licht te abstraheren.

Akkoord
samenklank van tenminste drie tonen volgens een bepaalde opbouw.

Akoestiek
de manier waarop een ruimte geluid weerkaatst.

Akte
deel van een toneelstuk, opera of film.

Animatiefilm
reeks langzaam veranderende tekeningen of ruimtelijke vormen die lijken te bewegen wanneer ze als filmbeelden en dus na elkaar gepresenteerd worden.

Antagonist
degene die of het probleem dat de protagonist in het (film)verhaal tegenwerkt in zijn doel.

Anti-kunst
kunstrichting die tegen de traditionele kunstopvattingen ingaat.

Aquarel
1. transparante waterverf; 2. schilderstuk dat met aquarel gemaakt is.

Assemblage
techniek waarbij losse materialen en elementen –vaak afval en gevonden voorwerpen- worden samengevoegd en verwerkt tot een kunstwerk.

Associëren
in verband brengen met.

Atonalemuziek
muziek zonder een vaste toonsoort; in atonale muziek staan de tonen niet in een melodisch verband met elkaar.

Avantgarde
groep van vernieuwende kunstenaars.

Cineast
filmmaker.

Clair-obscur
manier van schilderen waarbij vooral met licht- en donkereffecten wordt gewerkt.

Close-up
een film- of foto-opname van dichtbij.

Cluster
samenklank van een aantal zeer dicht bij elkaar liggende tonen.

Curator
beheerder van een collectie.

Cut
de overgang van het ene filmbeeld naar het andere.

Dynamiek
1. de klanksterkte van muziek. De verschillende sterktes worden als volgt benoemd: zeer zacht = pianissimo, zacht = piano, matig zacht = mezzo piano of mezzo forte, sterk = forte, zeer sterk = fortissimo; 2. Vaart, veel beweging; 3. De suggestie van beweging in twee- en driedimensionale kunstwerken.

Eenakter
theaterstuk met slechts één akte.

Egomanie
bezetenheid van jezelf.

Emblemata
metaforische voorstellingen met moraliserende bijschriften of een motto.

Epiek
één van de drie literaire hoofdgenres naast lyriek en drama. Epiek is verhalende literatuur en omvat dus alle teksten, zowel proza als poëzie, waarin een verhaal verteld wordt.

Epiloog
slot van een literair of dramatisch werk dat de gebeurtenissen samenvat en vaak stof tot nadenken of een moraal geeft.Essay
opstel waarin de schrijver een persoonlijke opvatting op een aantrekkelijke manier verwoordt.

Esthetiek
leer die de schoonheid bestudeert.

Esthetisch
mooi, volgens de schoonheidsleer.

Ets
afdruk van een gegraveerde plaat; de voorstelling is met een naald op een met was of hars bedekte plaat gekrast en daarna met zuur uitgebeten.

Etude
oefenstuk voor en instrumentalist ter verbetering van zijn techniek.

Eyeline matching
montagetechniek die in films gebruikt wordt bij de continuïteitsmontage. De montage zorgt, dat er een verband gesuggereerd wordt tussen het ene en het andere filmbeeld: als een personage in het ene beeld naar iets kijkt, oogt het volgende beeld als het object waarnaar het personage keek.

Fermate
teken in het notenschrift; het teken geeft aan dat een noot of rust iets verlengd mag worden; het is aan de uitvoerend musicus om dat te bepalen.

Fotomontage
collage waarin foto’s of fotofragmenten gebruikt zijn.

Fuga
een meerstemmig, ofwel polyfoon, muziekstuk, waarin het thema door één stem wordt ingezet en dan door meerdere stemmen op verschillende toonhoogtes wordt geïmiteerd.

Full shot
opname waarin een acteur beeldvullend wordt getoond, tegenhanger van close-up.

Functioneel
geschikt voor een bepaalde taak of functie.

Gietijzer
ijzer dat gegoten is in mallen. In de 19e eeuw veel toegepast als bouwmateriaal. Tegenwoordig ook verwerkt in gebruiksvoorwerpen en machines.

Gouache
1. dekkende waterverf; 2. schilderstuk dat met gouache gemaakt is.

Iconografie
wetenschap die de voorstellingen van kunstwerken beschrijft.

Iconologie
wetenschap die de betekenis van voorstellingen in kunstvoorwerpen verklaart.

Ideografie
beeldschrift.

Imitatie
1. het nadoen van een ander; 2. het zonder toestemming namaken van origineel werk.

Improviseren
zonder vooraf gaande aanwijzingen iets creëren, bijvoorbeeld muziek, dans, theater of film.

Kikvorsperspectief
laag standpunt van waaruit de kijker een situatie of object als een kikvors bekijkt.

Kitsch
werk dat vals sentiment presenteert en qua inhoud en/of vormgeving niet op vernieuwing gericht is.

Klankkleur
timbre, de kleur van een toon.

Klassiek-romantisch ballet
ballet uit de negentiende-eeuwse romantiek dat nog steeds wordt opgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Notenkraker en het Zwanenmeer.

Kleur tegen kleur contrast
contrastwerking die ontstaat als zuivere kleuren naast elkaar gebruikt worden.

Kleurcontrast
tegengestelde kleuren.

Klucht
komisch en plat volkstoneel.

Obligaat
in muziek: verplicht om te spelen.

Octaaf
in muziek: interval, afstand tussen een toon en een gelijknamige, hogere of lagere toon.

Ooghoogteperspectief
standpunt van waaruit de kijker een situatie of object bekijkt zonder de blik naar boven of beneden te richten.

Oratorium
episch-dramatische compositie voor soli, koor en orkest.

Organische vorm
vorm die gebaseerd is op planten, dieren of mensen.

Orgelpunt
lang aangehouden toon, meestal in een baspartij.

Ornament
versiersel.

out
opmaak van drukwerk, waarin onder meer de keuze is vastgelegd van de lettertypes, de indeling van de tekst, de plaatsing en grootte van het beeldmateriaal en de bladspiegel.

Ouverture
instrumentale inleiding van een opera waarin muzikaal materiaal te horen is dat later in de opera aan bod komt. Oorspronkelijk: een fanfare die het begin van een opera, operette, ballet of suite aankondigt.

Overvloeier
combinatie van een fade-in en een fade-out.

Overzichtsshot
filmopname die de plaats en de tijd van de handeling onmiddellijk duidelijk maakt, vaak verwerkt in een long-shot.

Secundaire kleuren
kleuren die gemengd zijn uit twee primaire kleuren.

Sequens
herhaling van een motief op een andere toonhoogte.

Sequentie
reeks shots die bij elkaar horen.

Set
plaats waar een filmscène wordt opgenomen.

Shot
filmbeelden die in één keer zijn opgenomen.

Simultaan contrast
wisselwerking tussen complementaire kleuren; de indruk die een kleur wekt wordt bepaald door de kleuren in zijn omgeving. Zo oogt bruin anders op paars dan op groen.

Skeletbouw
constructiemethode waarbij het bouwwerk gedragen wordt door een skelet.

Slapstick
een gooi- en smijtstuk. Hierin is buurmans leed troost. Slapstick is lang niet altijd inferieur of banaal. Laurel & Hardy maakten filmkunst.

Symbool
1. verbeelding van een idee door een teken, metafoor; 2.verbeelding van woorden, klanken, tekens en letters.

Symfonie
sonate gecomponeerd voor een orkest.

Symfonieorkest
orkest met strijkers, houten en koperen blaasinstrumenten en slagwerk.

Synchroon
gelijktijdig.

Synthetisch
op kunstmatige wijze vervaardigde verf; van kunststof.

Theater
1. de speelplaats van een theater- of filmvoorstelling: schouwburg en of bioscoop; 2. theatervoorstelling; 3. theatergezelschap.

Thema
1. de samenvatting van een verhaal in een of enkele zinnen; 2. de gedachte achter een kunstwerk; 3. melodische zin(nen) die de basis van een compositie vormt.

Vocaal
gezongen.

Vogelvluchtperspectief
hoog standpunt van waaruit de kijker een situatie of object bekijkt.

Voice over
de stem van een verteller die niet in beeld komt. De voice-over wordt vaak in televisiereclame en filmreportages gebruikt.

Voortekens
in muziek: tekens die een verandering in toonhoogte aangeven; dergelijke tekens zijn kruizen, mollen en herstellingstekens. Wanneer voortekens aan het begin van een muziekstuk genoteerd zijn, geven ze aan in welke toonsoort dit geschreven is.

Vormschema
schema dat bijvoorbeeld met letters de vorm van een muziekstuk weergeeft. Een vormschema kan er als volgt uitzien: a-b-b-c-a-b-b-d. Vormschema’s worden vooral in de populaire muziek gebruikt.