Kopie van `Literatuur in zicht`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Literatuur in zicht
Categorie: Taal en literatuur > Literatuur
Datum & Land: 06/01/2011, NL
Woorden: 15


Ambfibrachyus
drie lettergrepen; nadruk op de middelste (-+---+---+-)

Assonantie
klinkerrijm

Cliché
afgesleten beeldspraak

Climax
opsomming, toenemening in kracht

Epigram (puntgedicht)
kort gedicht waarin kernachtig iets wordt uitgedrukt (spottend-grappig)

Epiloog
aan het eind, daaruit kun je afleiden hoe het met de personages is afgelopen

Funeraire poëzie
poëzie over de dood

Functies van ruimtebeschrijving
ondersteunend, contrasterend, symboliserend

Historische tijd
jaar-datum waarin het verhaal zich afspeelt

Hymes
religieus lied, lofzang op God

Hyperbool
overdrijving van de werkelijkheid

Ik-verteller
doet zelf aan de handelingen mee, meestal als hoofdpersoon

Ironie
milde (zelf)spot

Octaaf
strofe van 8 regels

Ode
geestdriftig loflied, meestal tot persoon gericht, plechtig, lang gedicht