Kopie van `Diagnose Borstkanker`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Diagnose Borstkanker
Categorie: Medisch > Borstkanker
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 17


Amputatie
Operatieve verwijdering van een lichaamsdeel.

Curatieve behandeling
Behandeling met genezing als doel.

DNA
Deoxyribonucleïnezuur, de bouwstenen van de genen in de kern van elke cel, bevatten het erfelijke materiaal.

Erythrocyten
Rode bloedcellen, deze zijn verantwoordelijk voor het zuurstoftransport naar de weefsels.

Erythropoëtine
Stof die het beenmerg aanzet tot de vorming van erythrocyten (rode bloedcellen).

Histologie
Weefselleer; kennis-herkenning van het uiterlijk van verschillende soorten weefsels.

IHC
Immuno Histo Chemie, een methode om overexpressie van bijvoorbeeld HER2 te meten.

Immunotherapie
Zie antilichaamtherapie. Behandeling die gebruikt maakt van dezelfde principes als het eigen immuunsysteem.

Immuunsysteem
Systeem in het lichaam dat zorgt voor de afweer tegen lichaamsvreemde stoffen zoals bacteriën, virussen en tumoren. Dit afweersysteem maakt daarvoor zogenaamde afweercellen en-of afweerstoffen (antilichamen), die in staat zijn †œvreemde cellen† te vernietigen en op deze manier het lichaam te beschermen tegen ziekte. Deze antilichamen herkennen op het celoppervlak van virussen of kankercellen de aanwezigheid van lichaamsvreemde eiwitten (zogenaamde antigenen of receptoren) en binden zich daaraan om deze cellen vervolgens te vernietigen.

MRI scan
Magnetic resonance imaging, ook magneetscan genoemd.Bij deze afbeeldingtechniek komt de patiënt te liggen in een lange tunnel die een sterke magneet bevat, waarmee het water in de weefsels gemagnetiseerd wordt. Uit de verkregen signalen kan de computer van het apparaat de samenstelling van de verschillende weefsels berekenen en ze uittekenen in de vorm van een doorsnede (de MRI-scan). Gebieden waar geen water is, zoals bot of een tumor, geven geen signaal en zijn zwart op de scan.

Oedeem
Vochtophoping in de weefsels.

Oestrogeen
Belangrijkste vrouwelijke geslachtshormoon; speelt  grote rol bij ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken, zoals de borsten, maar ook bij de eisprong en zwangerschap. Heeft verder gunstige effecten op o.a. het bot en hart- en bloedvaten. Zie ook hormonen en hormoontherapie.

Okselklierdissectie
Operatieve verwijdering van de lymfeklieren in de oksel , ook wel okselkliertoilet genoemd.

Osteoporose
Botontkalking, hierbij treedt verzwakking op van het bot waardoor sneller botbreuken kunnen ontstaan en-of de rugwervels kunnen inzakken. Dit treedt vooral op bij vrouwen na de overgang, door het stoppen van de productie van vrouwelijke geslachtshormonen in de eierstokken.

Ovulatie
Eisprong.

RNA
Ribonucleïnezuur. Brengt de erfelijke informatie (DNA) van de cel over naar het eiwitproducerende deel van de cel.

TNM Classificatie
Indeling van de mate van voortschrijding van de borstkanker op basis van de tumorgrootte (T) aantal aangedane lymfeklieren (N) en aanwezigheid van metastasen elders in het lichaam (M).