Zoek op

sonnet

Gedicht van veertien regels waarvan het rijm is opgebouwd volgens een vast schema. Petrarca gaf als model abba abba, gevolgd door twee of drie rijmen in de laatste zes regels met een wending na het octaaf (de eerste acht regels). Het Elizabethaanse model, aangehangen door Shakespeare , is ababcdcdefefgg, zonder wending.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/literatuur-internationaal/sonnet

sonnet

Dichtvorm van veertien regels, meestal verdeeld over vier coupletten. De eerste twee bestaan uit vier regels (kwatrijnen, die samen het octaaf heten) De laatste twee bestaan uit drie regels (terzinen, die samen sextet heten). Tussen octaaf en sextet is er vaak een inhoudelijke wending, volta of chute genaamd. Bijvoorbeeld van droom naar werkelijkhe...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-literatuur-tot-1830/sonnet

sonnet

het sonnet zelfst.naamw.Uitspraak:   [sɔ'nɛt] Verbuigingen:   sonnet|ten (meerv.) gedicht van veertien regels met een vastgelegde vorm literatuur Voorbeeld:   `sonnetten van P.C. Hooft`Synoniem:   klinkdicht © Kernerman Dictionaries. Spell...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/sonnet

SONNET

1) Dichtsoort 2) Dichtstuk 3) Dichtvorm 4) Gedicht 5) Gedicht van veertien regels 6) Klankdicht 7) Klinkdicht 8) Lied 9) Lyrisch gedicht 10) Soort gedicht 11) Veertienregelig gedicht 12) Veetienregelig gedicht verdeeld in vier strofen 13) Verssoort 14) Versvorm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SONNET/1

Sonnet

Een liefdesgedicht, dat veertien regels telt en bestaat uit twee strofen van vier kwatrijnen (het octaaf) en twee strofen van drie regels terzinen (het sextet) Het octaaf behelst de expositie, het sextet de conclusie Tussen het octaaf en het sextet ligt dus een wending in de ontwikkelde gedachte, die men chute, volta of keerpunt noemt Het rijmschem...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_s.htm

Sonnet

Een sonnet (< Italiaans sonetto of Provençaals sonet `liedje`) of klinkdicht is een veertienregelig metrisch gedicht. Het is door de eeuwen heen waarschijnlijk de populairste dichtvorm in de westerse letterkunde. ==Structuur== Oorspronkelijk was het woord sonnet slechts de algemene aanduiding voor `een kort gedichtje`. Veel gedichten die men ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonnet

Sonnet

[hop] - Sonnet is een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier. Deze hopvariëteit is een “aromahop”, bij het bierbrouwen voornamelijk gebruik voor zijn aromatisch eigenschappen. Dit is een redelijk nieuwe Amerikaanse hopvariëteit, in de lijn van de Goldings hop. == Kenmerken == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonnet_(hop)

Sonnet

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-ten), klinkdicht (van 14 regels met eigenaardigen versbouw).
~, v. schel.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

sonnet

lyrisch gedicht
Jaar van herkomst: 1565 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

sonnet

veertien regelig gedicht dat zijn oorsprong vond in de Italiaanse Renaissance (Petrarca) met een strak rijmschema en een wending (ook: "val' of 'chute') na de achtste regel.
De woorden worden in een nieuw verband
Als in een zind'lijk weeshuis opgenomen:
Vier slaapzalen begrenzen, wand aan wand,
Afwisselend jongens- en meisjesdromen.
...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

sonnet

klinkdicht; lyrisch gedicht van 14 vijfvoetige, meestal jambische regels in 4 of 5 strofen (2 x 4 + 2 x 3 of 3 x 2)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Sonnet

twee kwatrijnen, samen octaaf + twee terzetten, samen sextet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

sonnet

lyrisch gedicht van 14 regels (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sonnet

sonnet

gedicht van veertien regels, dat min of meer uit twee delen bestaat vb: in een sonnet verklaart hij haar zijn liefde
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=sonnet

Sonnet

Klinkdicht. Lyrisch gedicht van veertien vijfvoetige, meestal jambische regels. Twee strofen van vier regels door twee rijmen verbonden (kwatrijnen) en twee strofen van drie regels (terzinen), die bestaan uit tweemaal drie rijmen of driemaal twee rijmen. Naast het 'Italiaanse' sonnet (zoals hierboven beschreven) is er ook nog het zogenaamde Shakesp...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/120_Sonnet.html

Sonnet

[Literatuur] Gedicht van 14 regels 2 kwartieren samen het octaaf 2 terrine samen het sextet meestal een inhoudelijke wending chute of volta genaamd
Gevonden op https://quizlet.com/112741763/begrippen-poezie-literatuur-flash-cards/

sonnet

[Nederlands] een gedicht dat bestaat uit 14 verzen
Gevonden op https://quizlet.com/86107140/nederlands-flash-cards/

sonnet

veertien regelig gedicht dat zijn oorsprong vond in de Italiaanse Renaissance (Petrarca) met een strak rijmschema en een wending (ook: “val’ of ‘chute’) na de achtste regel.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.