Zoek op

conversie

financiële zaken: een convertible wordt bij ~ omgewisseld in een aantal onderliggende waarden corresponderend met de conversieratio ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=conversie

conversie

effectenrecht: omwisseling van een effect in een ander effect, onder bepaalde voorwaarden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=conversie

conversie

effectenrecht: een convertible wordt bij ~ omgewisseld in een aantal onderliggende waarden corresponderend met de conversieratio. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conversie

conversie

effectenrecht: omzetten. Bijv. het ~ van obligaties in aandelen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conversie

conversie

verbintenissenrecht: omzetting, door de rechtbank, van een nietige rechtshandeling in een geldige rechtshandeling. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conversie

conversie

de conversie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔn'vɛrzi] Verbuigingen:   conversie|s (meerv.) 1) omzetting van iets naar een ander systeem of naar een andere omgeving Voorbeelden:   `conversie van een pensioenregeling met partner naar een eigen pens...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/conversie

conversie

• [medisch] omzetting.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/conversie

Conversie

Let op: Spelling van 1858 verwisseling, verandering; ook bekeering. Converteren, veranderen, verwisselen; desgelijks bekeeren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Conversie

1. Wisseling van het ene waardepapier in het andere. 2. Optiestrategie, waarbij kunstmatige aandelen, opties en-of obligaties vervaardigd kunnen worden. 3. Het omwisselen van converteerbare obligaties in aandelen. ( > Beleggen > effecten > obligaties)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/conversie.htm

Conversie

Conversie is de omwisseling van een effect naar een ander effect.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Conversie

conversie

omzetting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/conversie

Conversie

Het omzetten van pensioen in een ander soort pensioen.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Conversie

Conversie

Conversie betekent omzetting. In de beleggingswereld wordt deze term vaak bij een converteerbare obligatie gebruikt. Hierbij heeft de koper van de obligatie een recht tot conversie van de obligatie in aandelen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_c.asp

Conversie

Conversie (of conversieratio) is een begrip dat in online marketing wordt gebruikt. Met conversie bedoelt men het percentage bezoekers dat tot een transactie overgaat. De transactie zal meestal een aankoop zijn bij een webwinkel, maar het kan net zo goed het afsluiten van een verzekering of telefoonabonnement zijn. Stel er komen 1000 bezoekers bij ...
Gevonden op http://www.managementgoeroes.nl/management-begrippen/conversie/

Conversie

Conversie is de omzetting van een websitebezoeker naar een vooraf bepaald doel. Bijvoorbeeld een bestelling, inschrijving voor een nieuwsbrief of het downloaden van een brochure.
Gevonden op http://www.marketingman.nl/i/definities-marketing-begrippen

Conversie

Chemische reactie die de samenstelling verandert van een plaatemulsie om de beelddragende zone te bepalen.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Conversie

Conversie is het overzetten van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere, bijvoorbeeld digitale documenten naar een nieuwe versie van de software waarin ze zijn vervaardigd of digitaliseren van papieren documenten. Activiteit binnen preserveren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Het omzetten in of het overzetten van gegevens in een ander opslagformaat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Het overgaan van de ene informatieverwerkende methode (of systeem) op de andere
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Het overzetten van digitale documenten naar andere programmatuur met behulp van standaardprogrammatuur onder behoud van authenticiteit.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Proces van omzetten van archiefbescheiden van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

ns in een ander bestandsformaat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

De omzetting van een pensioensoort in een andere pensioensoort. Er kunnen ook meerdere pensioenen worden omgezet. Omzetting gebeurt bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Er kan dan worden afgesproken dat de pensioenen van de ex-partner worden omgezet in één pensioen voor de ex-partner. Bijvoorbeeld een deel van het ouderdomspensioen en het bijzonde...
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-a-e

conversie

[Maatschappijleer] omzetten van de input naar een beleid
Gevonden op https://quizlet.com/121314783/maatschappijleer-h3-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.