Zoek op

transitie

rechtswetenschap: overgang. Bijv. een ~bestuur is een tijdelijke regering die een land bestuurt totdat verkiezingen zijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=transitie

transitie

rechtswetenschap: overgang. Bijv. een ~bestuur is een tijdelijke regering die een land bestuurt totdat verkiezingen zijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/transitie

transitie

de transitie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [trɑn'zi(t)si] Verbuigingen:   transitie|s (meerv.) overgang Voorbeeld:   `de transitie van aardgas naar duurzame energie` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'transitie' komt voor in d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/transitie

TRANSITIE

1) Overgang
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRANSITIE/1

Transitie

Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. ==Verleden== Een bekende transitie uit het verleden was de transitie van steenkool naar aardgas als belangrijkste energiedra...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transitie

transitie

overgang
Jaar van herkomst: 1658 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Transitie

Let op: Spelling van 1858 transition, Fr., de overgang in eene rede, van de eene zaak tot de andere; ook de overgang in de muzijk, van den eenen toon tot den anderen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

transitie

verandering in bouw of functie van iets
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Transitie

Abstract: begrip m.b.t. het gebruik van minderheids- en meerderheidstalen. Transitie vindt plaats als de meerderheidstaal de norm is, maar wanneer er wordt toegestaan dat er aandacht is voor de minderheidstaal.
Tekst: Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de meerderheidstaal op school wordt gesproken en kinderen in de gelegenheid worden gesteld binne...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

transitie

Aanduiding voor de overgang van een situatie van burgeroorlog of onderdrukking naar een rechtsstaat. Vooral in de jaren negentig belandde een groot aantal landen, in Oost- en Midden-Europa en in het Zuiden, in een politieke transitie. Een belangrijke kwestie is hoe rekenschap te geven van de schendingen van mensenrechten die in voorafgaande periode...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

transitie

overgang (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/transitie

Transitie

Transitie is het proces dat richt zich op een gecontroleerde overgang naar een gewijzigde werksituatie naar aanleiding van veranderingen in de informatievoorziening
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

transitie

overgang - Woordfeit: Transitie `overgang` wordt in allerlei situaties gebruikt. In de muziek kan het bijvoorbeeld op de overgang van de ene toon naar de andere duiden en in een gesprek op de verandering van gespreksonderwerp. Politiek betekent het de overgang van het ene regime of politieke bestel naar het andere ? vaak van een situatie van...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/transitie.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.