Zoek op

Aanbodzijde

Zie Aanbodkant voor uitleg van het begrip `Aanbodzijde`.
Gevonden op https://www.finler.nl/aanbodzijde/

Aanbodzijde

De aanbodzijde bestaat voor de Betaalvereniging uit organisaties en bedrijven die zelfstandig betaalproducten of betaaldiensten op de markt brengen. Daaronder vallen banken, elektronischgeldinstellingen en betaalinstellingen. Partijen aan de aanbodzijde kunnen lid worden van de Betaalvereniging.
Gevonden op http://www.betaalvereniging.nl/verklarende-woordenlijst/

Aanbodzijde

In het economisch proces kan een vraagkant en een aanbodkant worden onderscheiden. Met de aanbodzijde wordt dan alles bedoeld dat met de productiehuishoudingen te maken heeft.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aanbodzijde
Geen exacte overeenkomst gevonden.