Zoek op

aandeel aan toonder

financiële zaken: aandelen van een naamloze vennootschap, die niet op naam zijn gesteld maar waarbij de houder van het toonderpapier ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=aandeel aan toonder

aandeel aan toonder

ondernemingsrecht: aandelen van een naamloze vennootschap, die niet op naam zijn gesteld maar waarbij de houder van het toonderpapier ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aandeel aan toonder

aandeel aan toonder

Een Aandeel aan toonder is een Aandeel, waarbij degene die het kan tonen (Hij is dus de toonder) en dus in bezit heeft als de rechtmatige eigenaar van het aandeel wordt gezien. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aandeelaantoonde

Aandeel aan toonder

Een aandeel is aan toonder, op naam of gedematerialiseerd. De aandelen aan toonder kunnen (zoals een bankbiljet) door eenvoudige overdracht worden overgedragen aan derden. De aandelen op naam worden gekenmerkt door een inschrijving in het register van aandeelhouders van de vennootschap op naam van de houder. Als bewijs van deze inschrijving worden ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10611

Aandeel aan toonder

Aandeel waarvan de bezitter geacht wordt eigenaar te zijn en dat hij mag verhandelen. Op deze aandelen staat niet de naam van de bezitter.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aandeel-aan-toonder

Aandeel aan toonder

Een aandeel waarop de naam van de eigenaar niet staat. Degene die het aandeel in zijn bezit heeft en kan tonen (toonder) wordt als de rechtmatige eigenaar gezien.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/a.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.