Zoek op

aandeelhoudersvergadering

vennootschapsrecht: bijeenkomst van aandeelhouders in een vennootschap waaraan het bestuur alle verlangde inlichtingen moet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aandeelhoudersvergadering

aandeelhoudersvergadering

ondernemingsrecht: bijeenkomst van aandeelhouders in een vennootschap waarvan het bestuur alle verlangde inlichtingen verschaft. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aandeelhoudersvergadering

aandeelhoudersvergadering

•een formele vergadering van de houders van de aandelen van een vennootschap.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersvergadering

algemene vergadering van aandeelhouders.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Aandeelhoudersvergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders. De afkorting is AVA. Dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen een vennootschap. Beursgenoteerde ondernemingen hebben de verplichting minstens eenmaal per jaar een AvA te beleggen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersvergadering

Minimaal 1 keer per jaar dient er binnen een onderneming een aandeelhoudersvergadering gehouden te worden. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering (ook jaarvergadering of gewone algemene vergadering van aandeelhouders genoemd) dient de directie van de onderneming verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_a.asp

aandeelhoudersvergadering

aandeelhoudersvergadering zelfst.naamw. financieel een formele vergadering van de houders van de aandelen van een vennootschap    Voorbeeld: `Op de aandeelhoudersvergadering werd het beleid van de directie goedgekeurd. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'aandeelhoude...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersvergadering of zoals de formele benaming is: Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op deze vergadering nemen de houders van aandelen in een rechtspersoon besluiten. Minimaal eenmaal per jaar is er een jaarvergadering, waarop de jaarstukken moeten worden vastgesteld. De vergadering hoeft niet altijd in fysieke vorm plaats te vinden....
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/aandeelhoudersvergadering/
Geen exacte overeenkomst gevonden.