Zoek op

aandelenkapitaal

financiële zaken: Het bedrag waartegen een onderneming aandelen heeft uitgegeven aan aandeelhouders of kan uitgeven. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=aandelenkapitaal

aandelenkapitaal

aandelenkapitaal zelfst.naamw. het kapitaal vervat in de aandelen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'aandelenkapitaal' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 12 definities op EncycloI.) Het totale nominale b...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aandelenkapitaal

AANDELENKAPITAAL

1) Aandelen in ondernemingen 2) Effecten 3) Gezamenlijk kapitaal 4) Gezamenlijke kapitalen 5) In onderneming gestoken materiaal 6) Vermogen in aandelen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANDELENKAPITAAL/1

Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen een onderneming aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven. ==Het aandelenkapitaal kan worden onderverdeeld in== ===Geplaatst aandelenkapitaal=== Het geplaatste aandelenkapitaal is het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhoud...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aandelenkapitaal

aandelenkapitaal

•het kapitaal vervat in de aandelen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aandelenkapitaal

aandelenkapitaal

Onder het het aandelenkapitaal van een BV verstaan we het aantal uitgegeven aandelen X de uitgiftekoers. ()
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal

Het totale nominale bedrag van de aandelen van een onderneming, te berekenen door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde per aandeel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Aandelenkapitaal

Het aantal uitgegeven aandelen van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vermenigvuldigd met de nominale waarde van een aandeel. ~ Zie ook: Nominale waarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van een onderneming is te onderscheiden in maatschappelijk (ook wel statutair), gestort en geplaatst kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is het gedeelte aandelen wat volgens de statuten maximaal kan worden uitgegeven. Dit is gebaseerd op de nominale waarde van de onderneming zoals bepaald bij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Aandelenkapitaal

Het totale nominale bedrag van de aandelen van een onderneming. Het is het kapitaal dat in de vennootschapovereenkomst of in de statuten is vastgelegd
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal

Misconceptie: moet zijn ‘ aandelenvermogen’, want het kapitaal staat debet op de balans en het vermogen staat credit. Omvang van het nominale bedrag aan aandelen dat door een onderneming is geplaatst [euro] {Externe Verslaggeving}. De term is wettelijk voorgeschreven, waarbij de wet niet is afgestemd op de terminologie die stilzwijgen...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Aandelenkapitaal

Totaal waarde van de aandelen naar uitgiftekoers.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Aandelenkapitaal

Totaal waarde van de aandelen naar uitgiftekoers.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Aandelenkapitaal

(1) 1) Misconceptie: moet zijn ` aandelenvermogen`, want het kapitaal staat debet op de balans en het vermogen staat credit.
2) Omvang van het nominale bedrag aan aandelen dat door een onderneming is geplaatst [euro] {Externe Verslaggeving}. De term is wettelijk voorgeschreven, waarbij de wet niet is afgestemd op de terminologie die stilzwijgend...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Aandelenkapitaal

(2) Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen een onderneming aandelen heeft uitgegeven aan aandeelhouders of kan uitgeven. Het aandelenkapitaal kan worden onderverdeeld in: `Geplaatst aandelenkapitaal`, `(Vol)gestort aandelenkapitaal`, `Nominaal aandelenkapitaal`, `Maatschappelijk aandelenkapitaal`. Een voorbeeld. Een pas op...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Aandelenkapitaal

(3) Het aantal uitgegeven aandelen van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vermenigvuldigd met de nominale waarde van een aandeel. Zie ook `Nominale waarde`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.