Zoek op

Apostelspel

De dramavorm die handelde over episoden uit het leven van de apostelen, vooral van Paulus. Bijvoorbeeld: Spel van Paulus` bekering (1550).
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

apostelspel

Subgenre van het bijbels drama, waarin een episode uit het leven der apostelen wordt uitgebeeld en waarvoor de stof doorgaans ontleend werd aan het bijbelboek ‘Handelingen der apostelen’, soms aangevuld met andere bronnen zoals de evangeliën, de brieven der ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.