Zoek op

geweld

wilsgebrek dat de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg heeft wanneer deze overeenkomst tot stand komt door het uitoefenen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=geweld

geweld

strafrecht: bestanddeel van een strafbaar feit. Bijv. diefstal met ~, openlijke geweldpleging. In het wetboek van strafrecht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geweld

geweld

het geweld zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈwɛlt] hevige kracht die iemand kwaad doet of schade veroorzaakt Voorbeelden:   `bruut geweld gebruiken`, `oorlogsgeweld`, `natuurgeweld` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'geweld' komt voor in de...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/geweld

GEWELD

1) Agressie 2) Boze handeling 3) Brute kracht 4) Drift 5) Droevige gebeurtenis 6) Drukte 7) Dwang 8) Force 9) Fysieke kracht 10) Gebruik van het recht van de sterkste 11) Geraas 12) Gewelddadigheid 13) Grote kracht 14) Heerschappij 15) Hevigheid 16) Kracht 17) Lawaai 18) Leven 19) Macht 20) Machtsmisbruik 21) Misbruik van kracht 22) Misbruik van ma...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEWELD/1

Geweld

Geweld is een algemene term om acties te beschrijven die verwonding of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen veroorzaken of bedoeld zijn om die te veroorzaken. Geweld wordt vaak geassocieerd met agressie. Er zijn hoofdzakelijk twee soorten geweld: willekeurig geweld, dat kleinschalige, willekeurige handelingen zijn, en gecoördineerd geweld, da...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geweld

geweld

uiting van macht of kracht
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Geweld

Geweld wordt vaak geassocieerd met agressie en omvat het veroorzaken van verwondingen of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen. Er worden twee soorten geweld van elkaar onderscheiden: willekeurig geweld en gecoördineerd geweld. Een ruzie in de kroeg of op het station zijn voorbeelden van willekeurig geweld. Gecoördineerd geweld wordt uitgevoer...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Geweld

Geweld

Er zijn twee definities van geweld: * Iemand die geweld ‘heeft’, beschikt over macht, machtsmiddelen, bevoegdheid macht uit te oefenen en kracht. Dit wordt bedoeld wanneer men het over het gewelds- of machtsmonopolie van de staat heeft. Het is een vorm van formeel, in zekere zin abstract, geweld. * Iemand die gebruik maakt van geweld, ....
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/psychologie/geweld

geweld

ruwe kracht of dwang vb: met geweld heeft de politie hem meegenomen
hij wilde met alle geweld mee [hij wilde absoluut mee]
je moet jezelf geen geweld aandoen [jezelf niet dwingen te doen wat je niet wilt of kunt]
fysiek geweld gebruiken [gaan slaan]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=geweld

Geweld

Met geweld wordt over het algemeen de gewelddadige agressie bedoeld die voortkomt uit egocentrisme, onbewustheid, frustratie en respect- loosheid.
Respectloosheid uit het ontbreken van het fundamentele besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf; uit het ontbreken van empathie.
Daarnaast echter ook uit een negatief of gedemoniseerd zelf...
Gevonden op http://www.universele-beschaving.nl/Universele_beschaving__definit/body_uni

geweld

•elke kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen, goederen of zaken.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/geweld

geweld

Het gebruiken van fysieke kracht om te doden, verwonden, schade aan te brengen of te mishandelen.
Categorie: Abstracte Begrippen > sociale kwesties.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

geweld

Geweld is eigen aan de mens. Het is echter lang niet zeker dat de neiging tot geweld `aangeboren` is. Zo is bekend dat bepaalde Afrikaanse pygmeeënstammen hoegenaamd geen geweld kennen, omdat ze bij dreiging het oerwoud in kunnen vluchten. Dieren kennen geen `geweld`, omdat ze hun kracht alleen gebruiken voor zover direct noodzakelijk voor het kri...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Geweld

1. (c) Dwang. 2. (s) Het misdrijf van openlijke geweldpleging. 3. (s) Het opzettelijk uitlokken van een strafbaar feit door geweld. 3. (s) Het brengen in een staat van bewusteloosheid of onmacht.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.