Zoek op

arbeidsovereenkomst

(AO) algemeen: Looncontract. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=arbeidsovereenkomst (AO)

arbeidsovereenkomst

arbeidsrecht: veelal schriftelijke overeenkomsten waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen bepaald ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomst

arbeidsrecht: veelal schriftelijke overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen bepaald ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomst

de arbeidsovereenkomst zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ɑrbɛitsovərenkɔmst] Verbuigingen:   arbeidsovereenkomst|en (meerv.) contract tussen jou en je werkgever Synoniem:   arbeidscontract collectieve arbeidsovereenkomst  (contract tussen de werkg...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract is een afspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht werk te verrichten gedurende een aantal uren per week in dienst van de werkgever. De werkgever is verplicht om loon uit te betalen over deze gewerkte uren. Hierbij kan sprake zijn van een individuele arbeidsovereenkomst of e...
Gevonden op https://www.finler.nl/arbeidsovereenkomst/

ARBEIDSOVEREENKOMST

1) Arbeidscontract 2) Bouw-cao 3) Dienstbetrekking 4) Dienstverband 5) Schriftelijke overeenkomst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARBEIDSOVEREENKOMST/1

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan een werknemer ten behoeve van de werkgever onder diens leiding persoonlijk arbeid verricht en de werkgever de werknemer hiervoor beloont. In een arbeidscontract worden meestal zaken opgenomen die ook de rechtspositie regelen en de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

[België] - Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst afgesloten tussen werkgever en werknemer, en wordt gekenmerkt door de arbeidsprestaties van de werknemer (handarbeid, hoofdarbeid, cliënteel opsporen en bezoeken, huishoudelijke handenarbeid), geleverd onder het gezag van de werkgever of diens aangestelde, tegen een l...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsovereenkomst_(België)

arbeidsovereenkomst

afspraken maken tussen werkgever en werknemer over o.a. werktijden, aantal vakantiedagen en de hoogte van het loon
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Arbeidsovereenkomst

Een overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Men maakt onderscheid tussen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=65

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemer, om op deze wijze de gelijkheid tussen beide partijen te waarborgen. Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, zal er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand komen tussen beide partijen. In deze arbeidsovereenkomst staat het de partijen vrij om een invull...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomst

afspraken over loon, werktijden etc. vb: volgens deze arbeidsovereenkomst moet je 40 uur per week werken
collectieve arbeidsovereenkomst [afspraken tussen alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is in Nederland een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. De arbeidsovereenkomst is als een bijzondere overeenkomst...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Arbeidsovereenkomst

De overeenkomst, of afspraak, tussen twee partijen, waarbij de ene partij, de werknemer zich verbindt om arbeid te verrichten en de andere partij, de werkgever, zich verbindt om loon te betalen. Een arbeidsovereenkomst komt tot stand op het moment dat een aanbod van de ene partij door de ander is aanvaard. Dat wil zeggen dat deze niet pas ontstaat ...
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

arbeidsovereenkomst

[Management-en-organisatie] als de werknemer in dienst treedt, staat hierin hoeveel uur iemand gaat werken, op welke momenten, hoe hoog het loon is, etc.
Gevonden op https://quizlet.com/115988753/4havo-management-organisatie-flash-cards/

Arbeidsovereenkomst

[Maatschappijleer] Contract waarin de afspraken tussen werknemer en je werkgever staan
Gevonden op https://quizlet.com/120394104/maatschappijleer-werk-3e-klas-bkgt-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.