Zoek op

arbeidsovereenkomst

(AO) algemeen: Looncontract. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=arbeidsovereenkomst (AO)

arbeidsovereenkomst

arbeidsrecht: veelal schriftelijke overeenkomsten waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen bepaald ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomst

arbeidsrecht: veelal schriftelijke overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen bepaald ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomst

de arbeidsovereenkomst zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ɑrbɛitsovərenkɔmst] Verbuigingen:   arbeidsovereenkomst|en (meerv.) contract tussen jou en je werkgever Synoniem:   arbeidscontract collectieve arbeidsovereenkomst  (contract tussen de werkg...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract is een afspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht werk te verrichten gedurende een aantal uren per week in dienst van de werkgever. De werkgever is verplicht om loon uit te betalen over deze gewerkte uren. Hierbij kan sprake zijn van een individuele arbeidsovereenkomst of e...
Gevonden op https://www.finler.nl/arbeidsovereenkomst/

ARBEIDSOVEREENKOMST

1) Arbeidscontract 2) Bouw-cao 3) Dienstbetrekking 4) Dienstverband 5) Schriftelijke overeenkomst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARBEIDSOVEREENKOMST/1

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan een werknemer ten behoeve van de werkgever onder diens leiding persoonlijk arbeid verricht en de werkgever de werknemer hiervoor beloont. In een arbeidscontract worden meestal zaken opgenomen die ook de rechtspositie regelen en de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

[België] - Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst afgesloten tussen werkgever en werknemer, en wordt gekenmerkt door de arbeidsprestaties van de werknemer (handarbeid, hoofdarbeid, cliënteel opsporen en bezoeken, huishoudelijke handenarbeid), geleverd onder het gezag van de werkgever of diens aangestelde, tegen een l...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsovereenkomst_(België)

Arbeidsovereenkomst

[Nederland] - Een arbeidsovereenkomst is in Nederland een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. De arbeidsovereenk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsovereenkomst_(Nederland)

arbeidsovereenkomst

afspraken maken tussen werkgever en werknemer over o.a. werktijden, aantal vakantiedagen en de hoogte van het loon
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Arbeidsovereenkomst

Een overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Men maakt onderscheid tussen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=65

Arbeidsovereenkomst

De overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij de werknemer zich voor een bepaald salaris verplicht werk te verrichten onder gezag van de werkgever. Ook als er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd zijn aangegaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10077

Arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de werknemer (persoonlijk) arbeid verricht voor de werkgever en laatstgenoemde loon betaalt aan de werknemer. Ook moet er een gezagsverhouding bestaan tussen werkgever en werknemer. De gezagsverhouding blijkt vaak uit aanwijzingen die de werkgever aan de werknemer kan geven en die door de werknemer vervo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10189

Arbeidsovereenkomst

papier waarop de afspraken die de werkgever met je maakt staan (salaris, werktijden, begindatum, soort contract, enz.)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10199

arbeidsovereenkomst

Een mondelinge of schriftelijk vastgelegde overeenkomst waarbij de medewerker zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen een bepaald loon, arbeid te verrichten onder gezag van de werkgever.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Arbeidsovereenkomst

Overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon arbeid te verrichten. De werknemer verplicht zich dus om arbeid te verrichten, terwijl de werkgever zich verplicht daarvoor loon te betalen. Men onderscheidt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en arbeidsovereenkomsten vo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

arbeidsovereenkomst

In principe is het sluiten van de overeenkomst vormvrij: het mag schriftelijk of mondeling. Echter, soms zegt de wet dat bepaalde afspraken alleen schriftelijk gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld concurrentiebeding). Wanneer een minderjarige een arbeidsovereenkomst aangaat, en zijn wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd) proteste...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemer, om op deze wijze de gelijkheid tussen beide partijen te waarborgen. Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, zal er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand komen tussen beide partijen. In deze arbeidsovereenkomst staat het de partijen vrij om een invull...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomst

afspraken over loon, werktijden etc. vb: volgens deze arbeidsovereenkomst moet je 40 uur per week werken
collectieve arbeidsovereenkomst [afspraken tussen alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is in Nederland een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. De arbeidsovereenkomst is als een bijzondere overeenkomst...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Arbeidsovereenkomst

De overeenkomst, of afspraak, tussen twee partijen, waarbij de ene partij, de werknemer zich verbindt om arbeid te verrichten en de andere partij, de werkgever, zich verbindt om loon te betalen. Een arbeidsovereenkomst komt tot stand op het moment dat een aanbod van de ene partij door de ander is aanvaard. Dat wil zeggen dat deze niet pas ontstaat ...
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

arbeidsovereenkomst

[Management-en-organisatie] als de werknemer in dienst treedt, staat hierin hoeveel uur iemand gaat werken, op welke momenten, hoe hoog het loon is, etc.
Gevonden op https://quizlet.com/115988753/4havo-management-organisatie-flash-cards/

Arbeidsovereenkomst

[Maatschappijleer] Contract waarin de afspraken tussen werknemer en je werkgever staan
Gevonden op https://quizlet.com/120394104/maatschappijleer-werk-3e-klas-bkgt-flash-card

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Hierbij spreken de werkgever en werknemer af dat de werknemer tegen loon zal werken voor de werkgever. Dat kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd zijn. Let op: niet alleen de vastgelegde afspraken bepalen de inhoud van de overeenkomst, maar ook hoe die in de prakt...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/arbeidsovereenkomst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.