Zoek op

arbitrage

financiële zaken: Het gebruik maken van gelijktijdige prijsverschillen op verschillende markten. Stel dat de dollar op een ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=arbitrage

arbitrage

arbitragerecht: scheidsrechterlijk geding. Partijen kunnen overeenkomen hun geschillen niet voor te leggen aan de officiële ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=arbitrage

arbitrage

arbitragerecht: vorm van geschillenbeslechting, waarbij een scheidsgerecht van arbiters zich over de - vaak technische - ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbitrage

arbitrage

effectenrecht: gelijktijdige koop en verkoop van dezelfde effecten op verschillende beurzen om zodoende van de prijsverschillen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbitrage

arbitrage

Vaak leggen mensen hun geschillen niet aan de rechter voor, maar aan zelfgekozen scheidslieden: arbiters. Arbitrale uitspraken kunnen door de rechtbankpresident na een marginaal onderzoek van een bevelschrift tot executie (‘exequatur’) worden voorzien. Zie ook bindend advies en mediation .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/arbitrage

arbitrage

de arbitrage zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑrbi'traʒə] Verbuigingen:   arbitrage|s (meerv.) 1) het handelen van de scheidsrechter sport Voorbeeld:   `niet tevreden zijn over de arbitrage` 2) particuliere rechtspraak buiten de gewone r...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/arbitrage

ARBITRAGE

1) Bemiddeling 2) Beslissing van scheidsrechter 3) De gezamenlijke scheidsrechters 4) Het optreden van een scheidsrechter 5) Kaartterm 6) Rechtsterm 7) Scheidsrechterlijke beslissing 8) Spelleiding 9) Uitspraak in geschil 10) Wedstrijdleiding 11) Wijze van geschilbeslechting 12) Wisselrekening
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARBITRAGE/1

arbitrage

•het handelen van een scheidsrechter of arbiter (spraakgebruik). •het resultaat van het handelen van een arbiter (juridisch). •het systeem van gelijktijdige prijsbepaling in de handel wanneer sprake is van meer lokaties.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/arbitrage

Arbitrage

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): de nauwkeurige berekening van den prijs, tegelijkertijd op verschillende plaatsen, van dezelfde soort van goederen, effecten, wissels enz.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

arbitrage

bemiddeling
Jaar van herkomst: 1503 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Arbitrage

Let op: Spelling van 1858 beslissing van eenen zelfgekozen regter; vergelijking der geld- en wisselwaarde, op onderscheidene plaatsen. Arbitrage-rekening, de berekening dezer verscheidenheid
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Arbitrage

In het recht kan arbitrage worden aangemerkt als zijnde een alternatief voor een gerechtelijke procedure. De arbiters in het geschil zijn in dit geval geen rechters. Een juridisch geschil komt in vele gevallen voor de rechter. De partijen in het geschil zien het voorleggen van de zaak aan de rechter vaak als noodzaak en de laatste mogelijkheid om t...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Arbitrage

arbitrage

bemiddeling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/arbitrage

Arbitrage

Het profiteren van verschillen in prijs wanneer dezelfde effecten, valuta of goederen tegelijkertijd worden verhandeld op twee of meer markten.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/arbitrage

Arbitrage

Kopen of verkopen van waardepapieren of goederen in de hoop daar geld mee te verdienen als gevolg van prijsverschillen die op hetzelfde tijdstip bestaan op verschillende locaties (dus prijsverschillen tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Londen). Staat tegenover speculeren, want bij arbitrage is alle informatie beschikbaar, maar bij speculeren niet.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Arbitrage

1) Kopen of verkopen van waardepapieren of goederen in de hoop daar geld mee te verdienen als gevolg van prijsverschillen die op hetzelfde tijdstip bestaan op verschillende locaties (dus prijsverschillen tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Londen). Staat tegenover speculeren, want bij arbitrage is alle informatie beschikbaar, maar bij speculeren niet....
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Arbitrage

Het voorleggen van een conflict aan een derde onafhankelijke partij die als onpartijdige rechter optreedt en bij wiens beslissing beide partijen zich op voorhand neerleggen. Komt steeds vaker voor bij geschillen tussen kopers en verkopers. Wijze van conflictbeslechting waarbij een bindende uitspraak wordt gedaan door een arbiter die door partijen o...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Arbitrage

Het profiteren van verschillen in prijs wanneer dezelfde effecten, valuta of goederen tegelijkertijd worden verhandeld, op twee of meer markten.
Gevonden op http://www.wallstreetweb.nl/gids/woordenlijst/glossary.html

Arbitrage

Het tegelijk kopen en verkopen van bepaalde beleggingsproducten op verschillende markten om zo gebruik te maken van prijsverschillen.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/a.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.