Zoek op

Bedekkingsgraad

Gedeelte van de hemel koepel dat met wolken is bedekt. In de meteorologie wordt de bedekkingsgraad opgegeven in achtsten (octa´s). De soort of het geslacht van de bewolking wordt bepaald aan de hand van de Internationale wolkenatlas van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De bedekkingsgraad heeft m.n. invloed op de temperatuur. Als e...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/B.html

Bedekkingsgraad

De bedekkingsgraad is het totaal bewolkte gedeelte van de hemel. Het is met onder meer de soort bewolking van invloed op de neerslagkansen. De bedekkingsgraad is het laagst in subtropische hogedrukgebieden en neemt toe op lagere en hogere breedte. De hoogste bedekkingsgraad ligt tussen 60º en 70º breedte. Verder is deze hoog bij de westkusten va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedekkingsgraad

bedekkingsgraad

Mate waarin het aardoppervlak door vegetatie wordt bedekt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Bedekkingsgraad

Mate waarin een gewas de bodem bedekt. Hoe kleiner deze bedekking, hoe grote de kans op bodemerosie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Bedekkingsgraad

Het deel van de hemel dat bedekt is met wolken. De hoeveelheid bewolking wordt in de meteorologie uitgedrukt in achtste delen. Zo staat 0-8 voor onbewolkt, 1-8 voor vrijwel onbewolkt, 4-8 voor half bewolkt en 8-8 voor geheel bewolkt.
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/34783/bedekkingsgraad
Geen exacte overeenkomst gevonden.