Zoek op

Beginselethiek

De beginselethiek is een ethische visie. Bij beginselethiek wordt steeds het beginsel als uitgangspunt genomen. Bij de oplossing van het probleem dient steeds ethisch juist gedaan te worden. Of nog, men stelt een ethisch doel voorop (helpen van iemand in nood), maar hoe men dit bewerkstelligt is niet de hoofdzaak. Bij beginselethiek wordt steeds e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beginselethiek

Beginselethiek

Ook wel principe-ethiek of deontologie genoemd. Het is een vorm van ethiek waarin morele kwesties worden beoordeeld vanuit het standpunt dat er bepaalde beginselen of gedragsregels zijn die in het menselijk handelen niet mogen worden geschonden, los van de concrete gevolgen van de handeling. Voorbeelden van dergelijke beginselen, principes of algem...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196
Geen exacte overeenkomst gevonden.