Zoek op

beheerplan

Syn.: bekkenbeheersplan ; stroomgebiedbeheerplan Def.: een strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden Toelichting: Bestaande uit:- Een omschrijving van de scenario's, strategieën en voorzieningen, die moeten worden uitg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Beheerplan

Een vierjarig plan waarin het waterschap aangeeft wat hij ter vervulling van zijn taak gaat verrichten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

beheerplan

beheerplan:document waarin voor een terrein beschreven wordt welke doelen met welke middelen nagestreefd worden voor de instandhouding, het herstel en-of ontwikkeling van natuurwaarden.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.